+370 441 76244

info@sptsilute.lt

LithuanianEnglish

Dalykų ryšiai ir integracija

Balandžio 12 d. vyko Šilutės Žibų pradinės mokyklos mokytojų ir Rusnės specialiosios mokyklos mokytojų  metodinė diena „Dalykų ryšiai ir integracija“.

Šilutės Žibų pradinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ramunė Vaidilienė pristatė Šilutės Žibų pradinę mokyklą. Rusnės specialiosios mokyklos mokytojai stebėjo dvi integruotas pamokas. Integruotą lietuvių ir anglų kalbų pamoką „Vaisiai, uogos ir jų apibūdinimas“ vedė Šilutės Žibų pradinės mokyklos mokytojos Alina Vasiliauskienė ir Vida Lebedeva. Muzikos, lietuvių kalbos ir pasaulio pažinimo pamoką „Su daina ir darbas spartesnis“ vedė Šilutės Žibų pradinės mokyklos mokytojos Rasa Jankauskienė ir Reminta Stoškuvienė.

Aptarę pamokas, mokytojai rinkosi aktų salėje išklausė pranešimo „Mokomės kartu“, kurį pristatė Šilutės Žibų pradinės mokyklos mokytojos Daiva Balčytienė ir Sigutė Kačinskienė. Stendinį pranešimą „Integruotas mokinių ugdymas panaudojant netradicines aplinkas ir veiklas“ pristatė Šilutės rajono Rusnės specialiosios mokyklos specialiosios pedagogės Ligita Miliauskienė ir Lina Surgailienė.

Po pranešimų mokytojai stebėjo Šilutės Žibų pradinės mokyklos neformalaus ugdymo kolektyvų „Žiburėlis“ (mokytoja Alina Urbonienė), Pop choro (mokytoja Giedrė Pocienė) ir „Salūno“ (mokytoja Reminta Stoškuvienė) pasirodymus.

Metodinės dienos dalyviai apibendrindami dieną priėjo išvados, kad vienas iš ugdymo turinio integravimo būdų siekiant sėkmingai ugdyti bendrąsias ir dalykines kompetencijas – tarpdalykinė integracija. Tinkama ugdymo turinio integracija sudaro daugiau galimybių priartinti mokymąsi prie gyvenimo, plėtoti bendrąsias mokinių kompetencijas, pritaikyti užduotis pagal mokinių poreikius, polinkius ir galias, išvengti kartojimosi ir didelių mokymosi krūvių.

Ramunė Vaidilienė,
Šilutės Žibų pradinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui