+370 441 76244

info@sptsilute.lt

Mąstymo žemėlapiai ugdymo procese

Kovo mėnesį Pamario pagrindinėje mokykloje vyko seminaras „Mąstymo žemėlapių taikymas ugdymo procese“.

Seminaro lektorė, Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vitalija Kurpeikienė, patraukliai ir vaizdžiai pristatydama aštuonis mąstymo žemėlapius, pasakojo, kaip galima sudominti mokinius įvairinant ugdymo procesą. Pavaduotoja sakė, kad, taikant įdomius mokymo metodus, mokiniai  greičiau įsidėmi naujus terminus, yra skatinami ieškoti atsakymų į pateiktus klausimus, mokosi dirbti komandoje. Aptarę mąstymo žemėlapius, mokytojai galėjo juos išbandyti praktiškai. Taikydami „Palyginimo ir supriešinimo“ žemėlapį, pedagogai analizavo savo ir kolegos panašumus bei skirtumus, nupiešę patinkančius gyvūnus,  juos klasifikavo „Nuosekliame“ žemėlapyje, panaudoję „Priežasties ir pasekmės“ žemėlapį, galėjo diskutuoti apie patyčių priežastis ir pasekmes mokykloje.

Seminaro metu išbandę įvairius mąstymo žemėlapius, mokytojai įgyta patirtimi pasidalins su mokiniais, ugdys jų mąstymo įpročius ir praktiškai taikys naujus metodus ne tik pamokų, bet ir klasės valandėlių metu.

Nijolė Kungelienė,
Lietuvių kalbos mokytoja

Vitalijos Kurpeikienės nuotr.