Socialiniai pedagogai planavo veiklą 2019 metams

Susirinkime dalyvavo būrelio veiklą kuruojanti Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Vida Kubaitienė. Apžvelgėme 2018 m. būrelio veiklą ir pasidžiaugėme, kad beveik viskas, kas buvo planuota pavyko įgyvendinti. Įvyko metodinio būrelio vadovų rinkimai.

Socialiniai pedagogai aptarė ir nuolat kylančius neaiškumus dėl jų darbo laiko (kontaktinių ir nekontaktinių valandų) bei specialiųjų  ugdymosi poreikių turinčių mokinių, kuriems skirta socialinio pedagogo pagalba, nefiksuoto specialiųjų poreikių mokinių skaičiaus socialiniam pedagogui bei darbo programų su šiais mokiniais. Šiais klausimais kilo labai arktyvi diskusija. To pasėkoje buvo sudaryta darbo grupė parašyti kreipimąsi į Socialinių pedagogų asociaciją dėl iškilusių problemų.

Balsų dauguma Šilutės rajono socialinių pedagogų būrelio pirmininke išrinkta Vilkyčių pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė Jurgita Barškietienė, pavaduotoja tapo  Daiva Peštenienė, Šilutės pirmos gimnazijos socialinė pedagogė, o sekretorės pareigas nuo 2019 m. užims Ilona Lileikienė, Usėnų pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė.

Jolita Lileikienė,
Šilutės rajono socialinių pedagogų metodinio būrelio pirmininkė,
Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė