Etikos ir kitų mokomųjų dalykų integravimo prasmė ugdymo procese

Spalio 10 d. rajono etikos mokytojai apskritojo stalo diskusijoje „Etikos ir kitų mokomųjų dalykų integravimo prasmė ugdymo procese“ dalijosi kolegialiąja integruotų veiklų pamokose patirtimi.

Danutė Marozienė, Šilutės žemės ūkio mokyklos etikos mokytoja, pasidalijo kolegialiąja patirtimi, kaip pavyko istorijos ir etikos dalykų pamoka „Holokaustas – nusikaltimas žmoniškumui“. Taip pat apie etikos-lietuvių kalbos dalykų projektinę veiklą „Kalbos kultūra – tautos kultūros atspindys“, Vydūnui skirtą etikos-istorijos dalykų projektinę veiklą „Tautiškumo ir žmogiškumo dermė pagal Vydūną“. Mokytoja taip pat akcentavo mokyklos bendruomenės susitelkimą gerumo projektams.

Kolegialiosios veiklos patirtimi dalijosi ir kiti susirinkimo dalyviai. Aptarėme veiklos klausimus. Kiekvienas iš kolegų „pasiėmėme“ kažką racionalaus, ką taikysime savo praktinėje veikloje.

Daiva Jakienė,
Šilutės pirmosios gimnazijos mokytoja