+370 441 76244

info@sptsilute.lt

Z kartos mokinių ugdymas

Rugsėjo 27 d. gausi klausytojų auditorija dalyvavo psichologo, psichodramos terapeuto Evaldo Karmazos seminare „Z kartos mokinių ugdymas“.

Kitu, psichologo pateiktu, kampu, pažvelgėme į geros mokyklos koncepciją, „mano mokytoją“, bendravimo su mokiniais elementus, sutarimu grįstą bendravimą, „nuodingąją pedagogiką“, bendradarbiavimo su vaiku tikslus, pedagogo vertybių įvairovę, daugelį kitų dalykų, nutinkančių bendraujant su mokiniais.

Šiuo metu, visuomenei vertinant mokyklą, yra įprasta pagrindiniais jų gerumo rodikliais laikyti formalius akademinius – egzaminų, testų – rezultatus. Koncepcijoje skiriama ne viena rezultatų rūšis (asmenybės branda, pasiekimai ir pažanga). Svarbu atsižvelgti ir į rezultatų pasiekimo būdą: jų neturėtų būti siekiama skaudžiomis ar gniuždančiomis patirtimis. Abu aspektai – rezultatai ir jų pasiekimo procesas – yra lygiaverčiai. Apie ir daugiau dalykų išgirdome iš lektoriaus, patiekusio mums daug įdomios ir vertingos informacijos, praversiančios bendravime su mokiniais.

Sigita Žemaitytė,
Juknaičių pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė