Dialogas tarp vaiko ir socialinio darbuotojo

Gegužės 18 dieną į „Diemedžio“ ugdymo centrą rinkosi seniūnijų socialiniai darbuotojai darbui su socialinės rizikos šeimomis. Socialiniams darbuotojams buvo organizuotas seminaras tema: „Dialogas tarp socialinio darbuotojo ir vaiko, turinčio elgesio ir emocijų sunkumų”.

Socialinio darbuotojo profesinė veikla, įtakota socialinių-ekonominių pokyčių kelia vis naujus reikalavimus kokybiškam profesinės veiklos vykdymui. Siekdamas įgyvendinti profesinio socialinio darbo tikslus ir uždavinius, socialinis darbuotojas privalo turėti tinkamą profesinę kvalifikaciją ir būti besąlygiškai kompetentingas kiekvienoje pagalbos reikalaujančioje situacijoje.

Specialistai supažindinti su elgesio ir/ar emocijų sunkumų, sutrikimų turinčių mokinių charakteristika, požymiais, atpažinimu, jų įtaka vaiko psichosocialinei raidai bei pagalbos galimybėmis. Aptarti socialinio darbuotojo profesinės veiklos ypatumai dirbant su elgesio ir emocijų sunkumų turinčiu vaiku. Socialiniai darbuotojai išgirstą informaciją įtvirtino praktinių užsiėmimų metu darbo grupėse.

Diskusijos metu pasidalinome gerąja darbo patirtimi, ugdant ir auklėjant vaikus, turinčius elgesio ir emocijų sunkumų ir sutrikimų. Apibendrinimo – refleksijos metu socialiniai darbuotojai pasidalijo savo mintimis apie įvykusį seminarą.

Aurelija Kasparavičienė,
Švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus vedėja