+370 441 76 244

info@sptsilute.lt

Search
Close this search box.

Atvira netradicinė Violetos Stonienės pamoka Švėkšnoje

[singlepic id=2026 w=200 h=200 float=left]Lapkričio 17d. Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos tikybos mokytoja Violeta Stonienė vedė atvirą tikybos pamoką „Dievo duotos dovanos: Gardamo, Inkaklių, Švėkšnos lurdų atsiradimas“. Pamoka buvo tęstinė ir su išvyka prie Inkaklių lurdo. Mokiniai su mokytoja jau buvo aplankę Gardamo ir Švėkšnos lurdus, susipažinę su jų atsiradimo istorijomis.

Lurdo statymo tradicija atkeliavo iš Prancūzijos. Šios pamokos metu, mokiniai gavo daug istorinių žinių apie Inkalių vietovėje atsiradusią šią pamaldumo vietą. Patys daug dalijosi jau turimomis žiniomis. Pamokos užtvirtinimui buvo žaidžiamas „proto mūšis“. Mokytoja betarpiškai bendravo su mokiniais, stengėsi visus įvertinti ir pastebėti. Daugelis net nežinome faktų, apie kuriuos kalbėta pamokoje. Kokios savitos ir nepakartojamos lurdų atsiradimo prielaidos ir istorijos, kaip gebame puoselėti protėvių kūrinius. Neišvengiamai pamokoje susigretino krašto istorija, kultūra, tradicijos, etnografiniai aspektai, – lyg glotnus istorinių siūlų kamuolys… Mokytoja pamokos idėją brandino septynerius metus. Užtat mokiniams ir mokytojams ji buvo tokia informatyvi ir vertinga, kad kiekvienas stebėjomės, kiek daug apie savo kraštą istorinių faktų nežinome ir neišsaugome, atiduodami juos užmarščiai… Dėkingi mokytojai Violetai Stonienei už informatyvią ir įdomią pamoką, kūrybišką galimybę pakeliauti į netolimą krašto praeitį. Aptarėme, analizavome, keitėmės kolegialiąja patirtimi.

Audronė Denisevičienė,
Tikybos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė,
Vyresnioji tikybos mokytoja