+370 441 76 244

info@sptsilute.lt

Tolimesnės metodinės veiklos perspektyvos

[singlepic id=1952 w=200 h=200 float=left]Rugsėjo 7 d. rajono anglų kalbos mokytojai organizavo metodinio būrelio susirinkimą “Tolimesnės metodinės veiklos perspektyvos”.

Pasidžiaugėme rezultatais, – veiklos buvo daugiau, nei planuota. Mokytojai aktyviai pradėjo dalytis aktyviais metodais, kurie skatina mokinio pažangą (aktyviais metodais, taikomais pamokoje ir įtraukiant mokinius į dar aktyvesnę popamokinę veiklą: projektai, rajoniniai ir respublikos renginiai, originalūs aktyvūs Suomijos metodai). Susirinkimo metu dėkojome Šilutės pirmosios gimnazijos mokytojai Vilmai Urbonienei už aktyvų indėlį rengiant mokinius ir praktiškai taikant tradicinės projektinės veiklos patirtį pamokoje; Žemaičių Naumiesčio gimnazijos mokytojoms Jurgitai Beitienei už sukurtą metodinę priemonę, padedančią naudoti internetines programas, taikomas įvairių gebėjimų mokinių ugdymui; Danguolei Naujokienei, pasidalijusiai gausia patirtimi apie naujus efektingus Suomijos metodus; Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos mokytojai Aidai Skarbalienei, sukvietusiai būrelio mokytojus rajoninio projekto “Knyga – dalelė manęs”, skirto paminėti bibliotekų metus veiklai; Šilutės Vydūno gimnazijos mokytojai Sigitai Filičkinai ir Šilutės pirmosios gimnazijos mokytojai Natalijai Mulerovai, organizavusioms respublikinę konferenciją “Praeitis-dabartis-ateitis”.

Išrinkta nauja būrelio metodinė taryba. Suplanuota būrelio veikla iki kalendorinių metų pabaigos. Džiaugėmės, kad anglų kalbos mokytojai aktyviai dalijosi metodinės veiklos patirtimi rajone ir respublikoje.

Renata Baliasi,
Šilutės Vydūno gimnazijos mokytoja metodininkė,
Anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė