+370 441 76 244

info@sptsilute.lt

Search
Close this search box.

Kolegialios patirties sklaida. Idėjų ir metodinių priemonių, taikomų psichologo darbe, pristatymas

[singlepic id=1877 w=200 h=200 float=right]Balandžio 14 d. įvyko Šilutės rajono psichologų metodinio būrelio narių susirinkimas ,,Kolegialios patirties sklaida. Idėjų ir metodinių priemonių, taikomų psichologo darbe, pristatymas“.

,,Diemedžio“ ugdymo centro psichologė Asta Lukauskienė skaitė pranešimą apie pojūčių lavinimo svarbą vaikams ir paaugliams, turintiems elgesio, emocijų bei socialinės raidos sutrikimų, turintiems kokią nors negalią arba išgyvenantiems psichologines krizes dėl amžiaus tarpsnių ypatumų ar neigiamų aplinkos veiksnių (pvz., tėvų skyrybos, smurtas, patyčios mokykloje, patirta prievarta, matytos smurto scenos, tėvų nemeilė, artimųjų netektys ir kt.) ir pristatė savo darbe taikomą metodinę priemonę ,,Pojūčių kampelis“.

Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnybos psichologė Ilona Norgėlienė  pristatė metodinę priemonę –  metaforines asociacines korteles ,,Iš praeities skrynios…” ir skaitė pranešimą ,,Metaforinių asociacinių kortelių ,,Iš praeities skrynios…” taikymo galimybės darbe su vaikais ir paaugliais“. Šios kortelės – tai psichologo darbo instrumentas, priklausantis projekcinėms metodikoms, kurį galima naudoti individualiose ir grupinėse konsultacijose dirbant su vaikais, paaugliais ir suaugusiais. Metaforines asociacines korteles galima naudoti tiek identifikuojant problemas bei poreikius, tiek skatinant vidinius kliento procesus ir turimus resursus, padedančius įveikti sunkumus, psichologines krizes ir pan.).

Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnybos psichologė  Genovaitė Voitenko pristatė psichologines metaforines kortas ,,Persona“ ir ,,OH“ bei skaitė pranešimą ,,Psichologinių metaforinių kortų taikymas dirbant su vaikais ir paaugliais“. Kai psichologas bendrauja su klientu, tarp jo ir kliento natūraliai formuojasi bendras informacijos laukas. Juk mes kalbame ne tik žodžiais, bet ir jausmais. Ir tame lauke, naudojant kortas, mums pavyksta gauti atsakymą į rūpimą klausimą. Interpretuoja pats žmogus, psichologas  yra  tik jo pagalbininkas. Visos problemos yra mūsų viduje, ne kažkur išorėje. Kai  žmogus atpažįsta savo problemas, jis gali jas išspręsti. Kortos padeda į problemą pažvelgti lyg ir iš šalies. O tada galima ieškoti sprendimo kelių. Atėjusio į konsultaciją žmogaus psichologas klausia, ko jis nori ir tikisi. O tada ir numatome ateities gaires. Psichologas aiškina klientui, kad nė vienam tikslui pasiekti nereikia ypatingų jėgų. Svarbu suprasti, kad tai yra tik mano tikslas, kaip ir mano laikrodis, kurį nešioju tik aš. Pasiekti savo tikslą – reiškia eiti tik savo keliu. O kortos parodo ne kieno nors kito, bet tik tavo kelią.

Ilona Norgėlienė,
Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnybos psichologė,
Ppsichologų metodinio būrelio pirmininkė