+370 441 76 244

info@sptsilute.lt

Search
Close this search box.

Alternatyvių ir kūrybiškų metodų taikymo, ugdant specialiųjų poreikių vaikus, kolegiali sklaida

[singlepic id=1849 w=200 h=200 float=right]Kovo 9 dieną rajono specialieji pedagogai ir logopedai rinkosi į apskritojo stalo diskusiją „Alternatyvių ir kūrybiškų metodų taikymo, ugdant specialiųjų poreikių vaikus, kolegiali sklaida“.

Švietimo skyriaus specialistė Vida Nemanienė kartu su Švietimo pagalbos tarnybos specialistėmis Daina Jucikaite ir Ineta Januškiene pristatė parengtas rekomendacijas specialiųjų pedagogų ir logopedų veiklos planavimo tobulinimui.

Išklausę logopedės Inetos Januškienės pranešimą “Alternatyvūs ir kūrybiški metodai kalbos sutrikimų prevencijoje” pedagogai diskutavo, kaip sudominti specialiųjų poreikių mokinį, kad ugdymo(si) procesas jam taptų įdomus ir prasmingas, kokie netradiciniai ugdymo metodai užtikrina ugdymo(si) kokybę, padeda mokiniams įveikti iškylančius mokymosi sunkumus. Pedagogės savo darbe teikia privalumą alternatyviam ir kūrybiškam mokymui(si) kitokioje aplinkoje ir kitokiu stiliumi, taiko įvairius netradicinius ugdymo(si) metodus, kurie gerina mokinių savivertę ir ugdymą(si), skatina mokinius imtis iniciatyvos, aktyviai dalyvauti pamokose.

Estera Žiliuvienė,
Specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio pirmininkė,
Rusnės specialiosios mokyklos specialioji pedagogė metodininkė