+370 441 76 244

info@sptsilute.lt

Search
Close this search box.

Specialieji pedagogai ir logopedai taiko IKT ir kitus inovatyvius metodus

[singlepic id=1772 w=200 h=200 float=right]Lapkričio 25 dieną rajono mokyklų specialieji pedagogai ir logopedai rinkosi į metodinio būrelio susirinkimą. Analizuota IKT ir kitų inovatyvių metodų taikymo, ugdant specialiųjų poreikių vaikus kolegiali sklaida, apibendrinta 2015m. metodinė veikla, numatytos prioritetinės veiklos kryptys 2016 metams. Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Vida Nemanienė, kuruojanti pedagogų veiklą, teikė daug vertingų pastabų gerinti metodinės veiklos kokybei.[singlepic id=1771 w=200 h=200 float=left]

Rusnės specialiosios mokyklos mokytoja Agnita Kazakevičienė pristatė interaktyvios lentos panaudojimo galimybes matematikos pamokose ugdant specialiųjų poreikių turinčius mokinius. Mokytoja analizavo interaktyvios lentos naudą mokymui(si), apibendrino kolegialiąją darbo patirtį.

Lopšelio darželio „Ąžuoliukas“ specialiosios pedagogės Irma Morkūnienė ir Danutė Jokubaitienė pristatė inovatyvios interaktyvios animacinės priemonės „Saulytučiai“ kolegialiąją darbo patirtį, ugdant ikimokyklinio amžiaus specialiųjų poreikių vaikus. Pedagogės aptarė, kaip šios interaktyvios priemonės prisideda prie vaikučių pažintinių, komunikacinių, meninių, sveikatos ir socialinių kompetencijų lavinimo.

Interaktyvių priemonių kolegialios patirties sklaida leido dar kartą įsitikinti tokių priemonių suteikiamais privalumais ir neišsenkačiomis galimybėmis įvairinant, papildant ir tobulinat specialiųjų poreikių mokinių ir vaikų ugdymo(si) procesą.

Logopedė Zita Šernienė ir specialioji pedagogė Estera Žiliuvienė pristatė ir aprobavo pačių sukurtas metodines priemones, kurias naudoja savo pamokose. Tai įvairios pačių mokytojų pasidarytos metodinės priemonės naujų žodžių mokymui, sakinio sandaros, žodžių tvarkos jame įtvirtinimui, išeitų temų kartojimui, abėcėlės mokymui, neformaliajam ugdymui skirta programa ir kt.

Naujausias aktualijas, rengiant individualizuotas ugdymo programas specialiųjų poreikių mokiniams,  pristatė Švietimo pagalbos tarnybos specialioji pedagogė Daina Jucikaitė savo pranešimu “Individualizuotų, pritaikytų programų rengimas atsižvelgiant į vaiko gebėjimus”.

Pedagogės taip pat aptarė šių metų veiklos sėkmes, analizavo būrelio prioritetus, būsimą veiklą. Atviroje diskusijoje teikti pasiūlymai specialiojo ugdymo aktualijų ir naujovių, bei kolegialiosios darbo praktikos sklaidos efektyvinimui, parengtas preliminarus 2016m. veiklos planas.

Estera Žiliuvienė,
Specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio pirmininkė,
Rusnės specialiosios mokyklos mokytoja, specialioji pedagogė metodininkė