+370 441 76 244

info@sptsilute.lt

Search
Close this search box.

Metodinė diena „Raudonkepuraitėje“

[singlepic id=1531 w=200 h=200 float=right]Vasario 24 d. lopšelio darželio „Raudonkepuraitė“ saugios ir sveikos gyvensenos organizavimo darbo grupė, palaikoma visos bendruomenės,  pagal rajono ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio 2015 m. veiklos planą organizavo metodinę dieną „Judėjimas  – sveikatos ir džiaugsmo šaltinis“. 

Pedagogai pristatė savo patirtį: sveikatos želmenėlių žingsnelius, projektinę veiklą, judėjimo testą,  bendradarbiavimą su tėvais, taikant partnerystės metodą, atviras vaikų veiklas ir krepšinio treniruotę.

Įstaiga, dalyvaudama LR ikimokyklinių įstaigų pedagogų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ veikloje, kurios nariais jau yra nuo 2007 m., vadovaujasi principais: vaikų sveikata  – visų rūpestis ir džiaugsmas; patirties ir kompetencijų kaupimas savarankiško ir aktyvaus patirtinio ugdymo (si) metodu; sveikatos ir saugos standartų laikymasis; aktyvi ir atsakinga šeima + kompetentingas pedagogas  + sveikas ir saugus vaikas.

Pedagogai džiaugiasi:  netradiciniais bendravimo ir bendradarbiavimo su šeima būdais, kurie  padeda užmegzti tikrą, neformalią partnerystę; kad ankstyvoje vaikystėje suformuotos saugios ir sveikos gyvensenos vertybinės nuostatos padės pamatus saugiai ir sveikai vaiko ateičiai; kad pasiekė džiugių rezultatų (4,6 % sumažėjo vaikų sergamumas, tėvų aktyvumas ir dalyvavimas vaikų sveikatinimo priemonių įgyvendinime padidėjo 23 %.)

Sėkmingai veiklai ir pokyčiams talkina: sukurta vaikų sveikatinimo sistema, kur numatomos konkrečios veiklos priemonės kasmetiniuose vaikų sveikos ir saugios gyvensenos ugdymo (si) organizavimo  planuose (projektai, sveikatos savaitės, sveikatos dienos, akcijos, vaikų ir kitų bendruomenės narių edukacinės valandėlės); rengiami ilgalaikiai ir trumpalaikiai projektai, pritraukiamos lėšos edukacinių erdvių  turtinimui, vaikų veiklos įvairinimui; veiklą organizuoja aktyvi, patirties turinti ir nuolat pokyčių siekianti darbo grupė; į veiklos planavimą įsijungia tėvai, soc. partneriai.

Tęsdami savo veiklą sieksime kokybiškos veiklos tęstinumo, užtikrinant įvairių veiklų organizavimo dermę, bendruomenės narių švietimą, įgūdžių bei įpročių plėtotę, inovacijų paiešką bei patirties sklaidą.

Zenutė Nausėdienė,
Lopšelio darželio „Raudonkepuraitė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui