Archive for 26 lapkričio, 2014

Mokinio pažangos matavimas pamokoje

[singlepic id=1455 w=200 h=200 float=left]Lapkričio 21 d. Švėkšnos „Saulės“ gimnazijoje vyko seminaras mokyklos mokytojams „Mokinio pažangos matavimas pamokoje“. Seminarą vedė Audronė Saldauskienė, Šiaulių Didždvario gimnazijos ugdymo skyriaus vedėja, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, NMVA išorės vertintoja, MSTP konsultantė. Seminaro metu mokytojai aptarė geros, sėkmingos pamokos principus. „Vertinimas gali paskatinti, padrąsinti, gali sukelti baimę, nerimą, gali sunervinti […]

Patirtys, metodai – ugdymo kokybės link

[singlepic id=1452 w=200 h=200 float=right]Lapkričio 25 d, rajono biologijos mokytojai metodiniame susirinkime išklausė Šilutės Vydūno gimnazijos vyresniosios anglų kalbos mokytojos Renatos Baliasi pranešimą-paskaitą apie debatų metodą įvairių dalykų pamokose. Konkrečiai buvo kalbama apie metodo taikymo galimybes biologijos pamokose. 2014-ųjų metų metodinio būrelio veiklos analizę pristatė  pirmininkė Vida Vilčiauskienė. Toliau svarstėme 2015-ųjų būrelio veiklos plano sudarymo klausimą.  Pirmosios […]

Kokį sprendimą priimti psichologui?

[singlepic id=1453 w=200 h=200 float=left]Lapkričio 24 d. rajono psichologų metodinio būrelio psichologės susirinko pasidalyti gerąja patirtimi analizuojant konkretų darbo su vaiku atvejį. Pristatytas darbo su vaiku atvejis, vaikui kylantys sunkumai, taikyti pagalbos metodai. Psichologės dalijosi savo įžvalgomis, pastebėjimais, turima patirtimi bei kokia linkme tikėtina būtų sėkmingai dirbti, padedant spręsti vaikui kylančias problemas. Apibendrinant susirinkimą, tarybos narės […]