+370 441 76 244

info@sptsilute.lt

Search
Close this search box.

Žinių perteikimas kūno kultūros pamokose

[singlepic id=1406 w=200 h=200 float=left]Lapkričio 7 d. kūno  kultūros mokytojai išklausė Ingos Gliožaitienės, Kauno rajono sporto mokyklos kūno kultūros mokytojos metodininkės, seminarą „Kūno kultūros, sporto, sveikos gyvensenos žinių perteikimas kūno kultūros pamokose“. Seminaro tikslas – supažindinti kūno kultūros mokytojus su sporto, sveikos gyvensenos teorinių žinių perteikimo būtinybe, metodais kūno kultūros pamokose, parengtu kūno kultūros užduočių sąsiuviniu 5-12 klasėms (autorė Inga Gliožaitienė), teorinių pamokų perteikimo pavyzdžiais ugdymo procese.

Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos nusako kūno kultūros bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymo gaires. Jose svarbus vaidmuo yra skiriamas ne tik judesių kultūrai, bendrosioms žmogaus vertybėms, bet ir pilietinėms-socialinėms, verslumo, raštingumo kompetencijoms, gyvenimo įgūdžiams ugdyti. Kūno kultūros pamokų veiksmingumas labai priklauso nuo tinkamo mokinių veiklos organizavimo. Mokytojas, atsižvelgdamas į pamokos uždavinius, turinį ir vietą turi taip organizuoti mokinių veiklą, kad pamokos laikas būtų panaudotas kuo racionaliau. Išskirtinę reikšmę turi socialinių įgūdžių, visuotinių vertybių, žinių, etikos, moralės principų ugdymas.

Vien tik fizinės dresūros metodais persisunkusi sportinė veikla atbaido vaikus nuo fizinio aktyvumo ir sporto. Jei mokytojas moko tik veiksmus, mechaniškai mankština ugdytinius, tai iš tokios mokyklos išeina savotiški robotai, nesuvokę fizinio aktyvumo naudos sveikatai, pripratę vilkti sunkų fizinį jungą, demonstruoti fizinę jėga ir neišsiugdo kasdienio fizinio aktyvumo poreikio.

Gebėjimas pasirinkti teorinių žinių perteikimo metodus yra viena iš esminių pedagogo profesijos kompetencijų.

Tradicinės kūno kultūros pamokos metu teorinių žinių perteikimui sąlygos yra sunkiai pritaikytos (triukšmas, kelios klasės salėje vienu metu, saugumas, oro sąlygos).

Seminaro dalyviai įgijo žinių apie teorinių žinių perteikimo metodų įvairovę, atliko praktines užduotis, susipažino su žinioms perteikti parengtu Kūno kultūros užduočių sąsiuviniu 5-12 klasėms. Klausytojai gebės parengti teorinių žinių perteikimo pavyzdžių, kuriuos galės įtraukti į  ilgalaikius ugdymo planus.

Lina Leikuvienė,
Kūno kultūros mokytojų metodinio būrelio pirmininkė,
Kintų pagrindinės mokyklos vyresnioji kūno kultūros mokytoja