+370 441 76 244

info@sptsilute.lt

Search
Close this search box.

Sėkmingos pamokos receptai

[singlepic id=1134 w=200 h=200 float=left]Audronė SaldauskienėŠiaulių Didždvario gimnazijos ugdymo skyriaus vedėja, NMVA išorės vertintoja, MST konsultantė gegužės 23 d. rajono mokytojams ir vadovams vedė seminarą „Sėkmingos pamokos receptai“.

Programa skirta mokytojams, mokyklos vadovams, kuriems rūpi mokyklos ugdymo kokybė, kurie supranta, kad ją garantuoti gali tik tobulindami pamoką ir tenkindami daugumos mokinių poreikius.

Deja, bet dar vis atsiranda mokytojų, kurie organizuoja pamoką, vadovaudamiesi ne mokomojo dalyko programa, o vadovėliu, daugiau dėmesio skirdami žinių perteikimui, o ne kompetencijų ugdymui, negeba diferencijuoti mokinių veiklos, vertina mokinių pasiekimus nesivadovaudami pasiekimų lygių požymiais, nepakankamai dėmesio skiria įsivertinimui. Tad šis seminaras padėjo suvokti, kokia pamoka yra sėkminga, ko reikia, kad ji tenkintų įvairių gebėjimų mokinių poreikius.

Seminare mokytojai aptarė geros, sėkmingos  pamokos principus: aiškinosi, kam, planuodami pamoką, turėtų daugiau skirti dėmesio; kaip vertėtų tinkamai formuluoti pamokos uždavinį; kokias mokymo(si) strategijas taikyti, kad mokiniai būtų aktyvūs pamokos dalyviai; kokiais būdais diferencijuoti ar individualizuoti pamokos medžiagą; kokias užduotis skirti gabiesiems ir silpniau besimokantiems mokiniams ir kt. Be to, mokytojai sužinojo, ar jų teikiama pagalba mokiniui, vertinimas yra tinkami, ar veiksmingai panaudojama aplinka ir mokymosi priemonės.

Mokytojai, išklausę paskaitos, naudodamiesi aptartais sėkmingos pamokos receptais, gebės įvertinti savo pamokos kokybę bei tobulinti ugdymo(si) procesą.

Birutė Morkevičienė,
Traksėdžių pagrindinės mokyklos direktorė