+370 441 76 244

info@sptsilute.lt

Search
Close this search box.

Technologijų ir menų brandos egzaminai – tikslai, reikalavimai ir vertinimo kriterijai

[singlepic id=1070 w=200 h=200 float=left]Balandžio 7 d. seminaro šiuo pavadinimu tikslas – aptarti technologijų ir menų brandos egzamino programas; išsiaiškinti, kokie reikalavimai mokinių pasiekimams aprašyti programose; aptarti mokinių pasiekimų vertinimo kriterijus. Lektorės – Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Gamtos, tiksliųjų mokslų ir technologijų poskyrio metodininkė Eglė Vaivadienė, Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio metodininkė Žydrė Jautakytė. Seminaras skirtas technologijų, dailės, muzikos, šokio, teatro, grafinio dizaino, filmų kūrimo, kompiuterinių muzikos technologijų, fotografijos, meninio ugdymo mokytojams.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1197 patvirtinta technologijų mokyklinio brandos egzamino programa (toliau TMBE). Egzaminas vykdomas remiantis Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, (kurio 2012-12-31 ir 2013-12-05 redakcijas tikslinga aptarti), 2014 m. technologijų mokyklinio brandos egzamino vykdymo instrukcija (patvirtinta Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus 2013 m. gruodžio 18 d.), Technologijų brandos egzamino programa (Patvirtinta Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d.).

2013 m. keitėsi TMBE egzamino vertinimas: mokinių veiklos sričių vertinime gebėjimus ir nuostatas pakeitė taikymas ir problemų sprendimas, egzamino baigiamojo darbo rengimo procesui (dėstančio mokytojo vertinimui) skiriama 30 %, koreguota egzamino matrica bei technologijų brandos egzamino programos priedai. 2013 m. pirmą kartą buvo vykdomas naujas menų brandos egzaminas, kuris pakeitė dailės ir muzikos mokyklinius brandos egzaminus. Menų brandos egzaminas skiriasi nuo buvusiųjų reikalavimais, mokinių pasiekimų vertinimu, organizavimu. Todėl aktualu ir prasminga su technologinio bei meninio ugdymo pedagogais aptarti technologijų ir menų brandos egzamino naujoves, analizuoti ir aiškintis egzaminų ypatumus, aiškintis ir spręsti kylančias problemas, pasidalinti gerąja patirtimi, vienodinti egzamino programos sampratą.