+370 441 76 244

info@sptsilute.lt

Search
Close this search box.

Mokymai „Ikimokyklinio ugdymo kokybės gerinimas“

[singlepic id=1044 w=200 h=200 float=left]Kovo 19, 20 dienomis prasidėjo antrasis mokymų „Ikimokyklinio ugdymo kokybės gerinimas“  ciklas, kurio pagrindinė tema – kitoks vaikas. Tai vaikas, turintis specialiųjų poreikių, kurio elgesys kelia nerimą, susirūpinimą ir pedagogą verčia pritaikyti jam ugdymo turinį. Antros  dienos pagrindinė tema – kitoks ugdymo turinio planavimas, bendradarbiavimas ir bendravimas su tėvais ir šeima, veiksniai, skatinantys ir trukdantys bendravimą ir bendradarbiavimą su šeima.

Mokymai ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų pavaduotojams ugdymui, auklėtojams ir švietimo pagalbos specialistams vyksta pagal projektą „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra (IPUP)” Nr. VP1-2.3-ŠMM-03-V-02-001. Lektoriai: Rolandas Kučiauskas, Šakių Aukuro pagrindinės mokyklos direktorius, Lilija Stubrienė, Šiaulių lopšelio – darželio „Ąžuoliukas“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui.