+370 441 76 244

info@sptsilute.lt

Search
Close this search box.

Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursai

[singlepic id=1016 w=200 h=200 float=right]Pirmą kartą besiatestuojantys arba aukštesnę kvalifikacinę kategoriją norintys įsigyti pedagogai vėl pakviesti išklausyti  „Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programą”. Kovo 6, pirmąją užsiėmimų dieną mokytojai išklausė Švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pavaduotojos Janinos Toleikienės ir specialiosios pedagogės metodininkės Dainos Jucikaitės informacinius pranešimus.

[singlepic id=1019 w=200 h=200 float=right]Janina Toleikienė supažindino su tarptautiniais ir Lietuvos Respublikos specialiųjų poreikių asmenų ugdymą reglamentuojančiais teisės aktais; profesionaliu mokyklos vadovų ir pedagogų požiūriu į specialiųjų poreikių turinčių mokinių integraciją bendrojo lavinimo mokykloje; ugdymo dalyvių (mokinys, tėvai, mokytojai, specialistai) komandiniu darbu mokykloje.

Daina Jucikaitė supažindino klausytojus su įvairių negalių, sutrikimų ir mokymosi sunkumų turinčių mokinių grupėmis.

60 akademinių valandų 5 sesijų programoje dar numatyta kursų lankytojus supažindinti su specialiosiomis mokymo priemonėmis ir vadovėliais, kompensacine technika (specialioji pedagogė Daina Jucikaitė); bendradarbiavimu su specialiųjų poreikių mokinio šeima, psichologinėmis krizėmis ir jų įveikimu (socialinė pedagogė, psichologė Ilona Norgėlienė); specialiųjų poreikių įtaka vaiko asmenybės ir socialinei raidai; santykių su bendraamžiais bei suaugusiais ypatumais; palankaus mikroklimato klasėje kūrimu, kai mokosi kartu specialiųjų poreikių turintys mokiniai (psichologė Geovaitė Voitenko).

Tikėtinos kompetencijos, kurias įgis programą išklausę asmenys: gebės dirbti su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais, pritaikydami ugdymo procesą šių mokinių gebėjimams ir poreikiams.