+370 441 76 244

info@sptsilute.lt

Search
Close this search box.

Kvietimas dalyvauti projekte

[singlepic id=813 w=200 h=200 float=left]Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras (toliau – SPPC) vykdo projektą „Specialiųjų mokymo priemonių rengimas, II etapas”, kuris finansuojamas Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.

Projekto tikslas – plėtoti kokybišką mokymosi, psichologinę, specialiąją ir socialinę pedagoginę pagalbą, užtikrinant specialiųjų poreikių mokinių ugdymo organizavimo veiksmingumą, tenkinant jų specialiuosius ugdymosi poreikius.

Projekto veiklos „Parengti ir pritaikyti specialiąsias mokymo priemones mokiniams, ugdomiems pagal individualizuotas programas” metu buvo įsigyta 110 kompiuterinės grafinės teksto interpretavimo programinės įrangos „Boardmaker v.6″ licencijų ir parengtos rekomendacijos mokytojams (el. formatu), dirbantiems su kalbėjimo ir kalbos, intelekto sutrikimus, įvairiapusius raidos sutrikimus turinčiais vaikais bei mokiniais, kurių verbalinė komunikacija yra žymiai sutrikusi. Viena programinės įrangos licencija skirta vienam kompiuteriui.

Programinės įrangos licencijos bus perduotos naudotis Lietuvos įstaigoms (skyriams, grupėms, klasėms), skirtoms specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių/asmenų ugdymui.

Siekdami užtikrinti tinkamą programinės įrangos licencijų padalijimą mokykloms bei ištirti mokymo(si) priemonių poreikį prašome iki lapkričio 12 d. atsiųsti užpildytą specialiųjų mokymosi priemonių poreikio klausimyną (pridedama) paštu į Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrą, adresu Viršuliškių g. 103, Vilnius (su prierašu „Anketa dėl SMP“) arba nuskenuotą dokumentą el.paštu irena.stankuviene@sppc.lt .

Kvietimas dalyvauti projekte

Specialiųjų mokymosi priemonių poreikio klausimynas

www.sppc.lt