+370 441 76 244

info@sptsilute.lt

Search
Close this search box.

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PLĖTRA

[singlepic id=537 w=200 h=200 float=right]Gegužės 10 d. apibendrinamajai, refleksijos veiklai rinkosi balandžio 25-26 dienomis Švietimo pagalbos tarnybos patalpose vykusių įstaigų, vykdančių priešmokyklinio ugdymo programą, direktorių pavaduotojų, priešmokyklinio ugdymo pedagogų, švietimo pagalbos specialistų mokymų pagal projektą “Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra (IPUP)” Nr. VP1-2.3-ŠMM-03-V-02-001 dalyviai. Projekto vykdytojas – Švietimo aprūpinimo centras.

Aptarti svarbiausi Bendrosios priešmokyklinio ugdymo programos akcentai, nuostatos, integralus vaikų kompetencijų ugdymas. Kiekvienas mokymų dalyvis pristatė namų darbą – vieno vaiko stebėjimą pasirinktos kompetencijos aspektu.  Kolektyviniu darbu bandyta rasti atsakymus į klausimus kaip turėtume bendradarbiauti su vaikais, įsiklausyti į jų poreikius, įgyvendindami Bendrosios priešmokyklinio ugdymo programos uždavinius? Kodėl svarbu pažinti vaikų poreikius ir išgales? Kaip vaiko pažinimas padeda tikslingesniam jo ugdymui(-si)? Kaip suprantame ugdymo turinį, vaiko kompetencijų ugdymą(si), pasiekimus, brandą mokyklai?