+370 441 76 244

info@sptsilute.lt

Search
Close this search box.

Ugdymo karjerai įgyvendinimas mokykloje

[singlepic id=531 w=200 h=200 float=left]Balandžio 3 d. Lietuvos mokinių  neformaliojo švietimo centro karjeros konsultantės Renata Rakickienė ir Eglė Bučienė įvairių dalykų pedagogams Šilutės Jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centre vedė mokymus karjeros specialistams pagal projektą „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“ Nr. VP1-2.3ŠMM-01-V-01-002.

Mokyklos nuo 2012 m. liepos 4 d. vadovaujasi Švietimo Ministro patvirtintu Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašu. Remiantis juo, mokykla organizuoja ir užtikrina mokinių ugdymą karjerai, profesinį informavimą ir konsultavimą bei stebėseną.

Sėkmingam aprašo įgyvendinimui mokyklose startavo ugdymo karjerai projektas, kuris padeda mokiniams ugdyti visas karjeros kompetencijas: savęs pažinimo, karjeros galimybių pažinimo, karjeros planavimo ir karjeros įgyvendinimo.

Karjeros koordinatoriams, dirbantiems bendrojo lavinimo ir profesinėse mokyklose tenka sudėtingas mokinių ugdymo karjerai uždavinys. Viena naujausių koordinatorių veiklų mokykloje – tai profesinis mokinių konsultavimas (individualus ir grupinis).

Seminaras skirtas karjeros koordinatoriams ir kitiems švietimo specialistams, dirbantiems mokinių ugdymo karjerai srityje.  Jo metu aptarta profesinio konsultavimo svarba mokyklose. Klausytojai supažindinti su naujausiais individualaus ir grupinio profesinio konsultavimo metodais ir principais, su galimybėmis,  kaip konsultavimo metu padėti mokiniams pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai. Pateiktas karjeros konsultavimo modelis. Aptartos naujausios darbo rinkos tendencijos ir pokyčiai, turintys įtakos mokinių profesinio kelio pasirinkimui. Pateiktos grupinio konsultavimo rekomendacijos. Taip pat pademostruoti praktinių užduočių taikymo principai.