+370 441 76 244

info@sptsilute.lt

Search
Close this search box.

Anglų kalbos mokytojai aptarė tolimesnę metodinę veiklą

[singlepic id=525 w=200 h=200 float=left]Gegužės 7 d. rajono anglų kalbos mokytojai rinkosi į visuotinį susirinkimą. Spręsti pagrindiniai metodinio būrelio veiklos klausimai: darbo plano iki kalendorinių metų pabaigos papildymas, artimiausi metodiniai renginiai; mokinių olimpiados organizavimas, išklausyti du pranešimai, pateikta daug naujos informacijos dalyko mokytojams.

Metodinio būrelio pirmininkė Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos anglų kalbos vyresnioji mokytoja Aušra Paulauskaitė skaitė pranešimą apie pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo projektą ir valstybinių brandos egzaminų naujoves, kognityvinį vertinimą. Pateikė duomenis iš bandomojo egzamino dvyliktos klasės mokiniams pagal naujus kognityvinio vertinimo reikalavimus.  Mokytoja supažindino su galimomis mokytojų tobulinimosi stažuotėmis, Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacijos kvietimu į seminarą, vyksiantį didžiuosiuose Lietuvos miestuose; su Europos kalbų aplanko testo rezultatų panaudojimo galimybėmis.

Tos pačios mokyklos vyresnioji mokytoja Aida Skarbalienė savo pranešimu pasidalijo gerąja patirtimi apie atviros pamokos „Spalvinga kalba – anglų kalbos idiomos“ organizavimą ir rezultatą (panaudojamos įvairios internetinės kūrybinės mokymo programos). Analizuojama vaizdo medžiaga, vyksta mokinių diskusijos, pamokų ciklas integruojamas su daile. Mokiniai naujais, neįprastais metodais, informacinių komunikacijos priemonių pagalba motyvuojami mokytis anglų kalbos. Šią patirtį gali panaudoti įvairių dalykų mokytojai.  Beje, pamoka stebėta rajono  mokytojų ir sulaukė gana gerų atsiliepimų.

Susirinkimo dalyvės buvo labai aktyvios: dalyvavo diskusijose dėl olimpiadų, parodų organizavimo, įsipareigojo parengti užduotis mokinių olimpiadoms, pildė anketą-klausimyną dėl olimpiados organizavimo. Nedalyvavusiems mokytojams anketos bus siunčiamos elektroniniu paštu. Nutarta rugsėjo mėnesį visuotiniame susirinkime apibendrinti apklausos rezultatus ir aptarti rajono mokinių anglų kalbos olimpiados organizavimo klausimus.