+370 441 76 244

info@sptsilute.lt

Search
Close this search box.

Vaikų turizmo renginiai. Mokinių sauga

[singlepic id=509 w=200 h=200 float=left]Balandžio 25 d. įvyko seminaras “Vaikų turizmo renginiai. Mokinių sauga”. Seminaro programa parengta vadovaujantis „Vaikų turizmo renginių organizavimo aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. ISAK-330 ir siekiant užtikrinti vaikų saugą turizmo renginiuose žygių, ekskursijų metu. Turizmo renginių, ekskursijų organizatoriai, stovyklų vadovai, vaikų vasaros poilsio organizatoriai privalo turėti žinių, išklausyti mokymus, gauti pažymėjimą saugos ir sveikatos klausimais.  Organizuojant mokymus, vadovaujamasi Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendrųjų nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. A1-223/V-792 (Žin., 2004, Nr.13-395), nustatyta tvarka. Išduodami penkerius metus galiojantys Vaikų turizmo renginio vadovo pažymėjimai.

Turizmo renginių vadovai, kurių pažymėjimo galiojimo laikas yra pasibaigęs, peratestuojami. Baigę šią mokymo programą besimokantieji gauna pažymėjimą leidžiantį vykdyti turizmo renginius.