+370 441 76 244

info@sptsilute.lt

Search
Close this search box.

Apskritojo stalo diskusija „Specialiųjų ugdymo(-si) poreikių turinčių vaikų ugdymas ir vertinimas“

[singlepic id=345 w=200 h=200 float=right]Apskritojo stalo diskusija dėl mokinių specialiųjų ugdymo(si) poreikių vertinimo ir ugdymo galimybių, kurią inicijavo ir vedė Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Vida Nemanienė, dalyvavo Švietimo pagalbos tarnybos specialistai ir ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai ugdymui, pedagogai.
Diskusija buvo organizuota dėl to, kad mokyklos susiduria su problemomis, kai vertinimo metu pasikeičia mokiniui paskirta ugdymo programa.
Vienu atveju, jei vaikas mokomas pagal pritaikytas ugdymo programas (mokėsi pagal adaptuotą programą) neatitinka mokinio pasiekimų lygio. Trimestro pabaigoje pasiekimai įvertinti neigiamais pažymiais.
Kitu atveju vaikas buvo ugdomas specialiojoje mokykloje pagal individualizuotas programas. Pervertinus jam paskirta pritaikyta bendroji programa (bendrieji mokymosi sutrikimai). Jei specialiojoje mokykloje keletą metų nesimokęs daugelio dalykų, kaip jam tęsti mokymąsi bendrojo ugdymo mokykloje?
Su tokiomis situacijomis susiduriama pasikeitus daugeliui teisės aktų, reglamentuojančių specialųjį ugdymą.
Švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pavaduotoja Janina Toleikienė supažindino su psichologo, logopedo, specialiojo ir socialinio pedagogų vertinimo metodikomis, teigė, kad asmeniui ugdymo programa skiriama pagal jo pedagoginius psichologinius gebėjimus. Tarnybos psichologė Ilona Norgėlienė paaiškino WISC-III LT, kitaip tariant kaip tarnyboje įvertinami asmens IQ (intelekto koeficientas).
Pokalbio dalyviai aktyviai išsakė savo problemas ir ieškojo bendrų situacijos sprendimo galimybių. Ugdymo įstaigų vaiko gerovės komisijų nariai kviečiami aptarti gautus vertinimo rezultatus prieš skiriant ugdymo programą mokiniui.