Žaidimų taikymas psichologiniame konsultavime

Spalio 22 d. Šilutės r. psichologai dalinosi kolegialiąja psichologinio konsultavimo patirtimi nuotoliniu būdu. Šilutės r. psichologų metodinio būrelio pirmininkė, Pamario pagrindinės mokyklos psichologė pristatė žaidimų ir kūrybinių užduočių taikymą psichologiniame konsultavime, dalinosi kolegialiąją patirtimi dirbant su mokiniais.

Psichologė pristatė žaidimų pagrįstumą konsultavime, jų naudą vaiko kognityviniams, emociniams, tarpasmeniniams procesams. Žaidimas – vaiko simbolinė kalba, atskleidžianti vaiko patirtį, reakcijas į patirtį, išgyventus jausmus, vaiko norus, troškimus, poreikius, vaiko savęs suvokimą. Žaidimo pagalba psichologas gali perdirbti skausmingas ir nemalonias vaiko patirtis, pagerinti elgesio ir emocijų reguliaciją, lavinti socialinius įgūdžius. Psichologiniame konsultavime žaidimai naudojami tikslingai siekiant pagrindinio konsultacijos tikslo.

Plačiau »

Geografijos mokytojai susitiko kultūrų kryžkelėje: „Nematerialus kultūros paveldas – tiltas tarp Europos ir Azijos“

Spalio 13 d., Šilutės rajono geografijos mokytojai susitiko H. Šojaus dvare aptarti svarbių klausimų ir praleisti popietę Azijos ir Europos kultūrų apsuptyje.

Susitikimas prasidėjo edukacija „Arbatos gėrimo tradicijos Azijoje ir Europoje“. Edukacijos metu kiekvienas galėjo pasijusti esantis Japonijoje, Turkijoję, Rusijoje  ar D. Britanijoje, ragauti šių šalių tradicines arbatas, susipažinti su arbatos gėrimo tradicijų įvairove. Visų veiklų metu vyravo pakili, jausminga nuotaika.

Po edukacijos geografijos mokytojai sėdo prie apskritojo stalo. Pirmiausia papasakotos sėkmės istorijos dirbant nuotoliniu būdu 2020 metų pavasarį. Taip pat aptarti ir iššūkiai, su kuriais susidūrė mokytojai karantino metu dirbdami iš namų.  Prieita vieningos išvados, kad dabar mokytojai jau yra kompetentingi ir pasiruošę dirbti neįprastomis sąlygomis, todėl pasikartojus situacijai ir išėjus dar kartą į nuotolinį mokymą, darbas vyktų sklandžiai. Diskusijoje aptartos LGMA naujienos, atsiliepimai iš forumo. Be abejo, paliestas ir atsinaujinantis geografijos mokymo turinys, kurio įgyvendinimas turėtų prasidėti 2022 m. Analizuotas programos projektas, temų pasikeitimai, praktinių veiklų pritaikymo būtinumas ugdyme.

Plačiau »

Paroda „Kūrybinės improvizacijos“

Spalio mėnesį kviečiame aplankyti ir pasidžiaugti Švietimo pagalbos tarnyboje eksponuojama Šilutės meno mokyklos dailės skyriaus Kintų klasės mokinių kūrybinių darbų paroda „Kūrybinės improvizacijos“.

Parodoje eksponuojami vaikų tapybos ir grafikos darbai, sukurti 2019-2020 mokslo metais. Mokinių amžius įvairus – nuo 7 iki 15 metų. Vaikai pristato įvairias plastines raiškos technikas ir žanrus. Dominuoja labiau kūrybinės improvizacijos, vyresnieji mokiniai pristato ir akademinius darbus: natiurmortą, peizažą ir kt. Nesvetimos ir globalinės ekologinės problemos. Savo kūriniais bando atkreipti dėmesį į pasaulio užterštumo, klimato kaitos, geriamo vandens trūkumo problemas.

Plačiau »

Mokymai kultūros srities specialistams, atskleidę efektyvios komunikacijos subtilybes

Pamario krašto bibliotekininkai bei kiti kultūros srities specialistai toliau stiprina savo kompetencijas mokydamiesi efektyvios komunikacijos su vartotojais ir žiniasklaida. Spalio 7 dieną jie dalyvavo Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje vykusiuose mokymuose „Šiuolaikinės komunikacijos grimasos“, kuriuos vedė ilgametę darbo patirtį žiniasklaidoje turinti Klaipėdos valstybinės kolegijos dėstytoja, Klaipėdos regione žinoma komunikacijos specialistė Laura Sėlenienė.

Mokymų metu dalyviai išmoko pažinti savo tikslinę auditoriją, susipažino su medijų raida, aptarė ryšių ir bendravimo su žiniasklaida pagrindinius tikslus bei principus. Aptarti pagrindiniai rezultatyvaus bendravimo su žiniasklaida žingsniai. Praktinių užsiėmimų metu išnagrinėti reikalavimai žiniasklaidai skirtiems pranešimams, akcentuotos dažniausiai daromos klaidos.

Plačiau »

Šokio mokytojų veiklos klausimai

Spalio 9 d. šokio mokytojai aptarė veiklos klausimus, naujausių seminarų informaciją, nuotolinio darbo aktualijas.

Dalia Genčiuvienė, Vilkyčių pagrindinės mokyklos šokio mokytoja, pasidalijo naujausia informacija iš rugsėjo 21-25 d. respublikinio šokių mokytojų ir vadovų seminaro Birštone.

Aptarėme nuotolinio darbo patirtį, ugdymo veiklos kokybę ir aktualijas, planavome sekančio, prieškalėdinio susirinkimo metu organizuoti edukacinę veiklą Šilutės Hugo Šojaus dvare.

Rita Kurpeikytė,
Šilutės pirmosios gimnazijos šokio mokytoja ekspertė,
Šokio mokytojų metodinio būrelio pirmininkė

Socialinių emocinių kompetencijų ugdymas

Spalio 8 d. Šilutės lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“  pedagogams vyko seminaro ,,Socialinių emocinių kompetencijų ugdymo ikimokyklinėse įstaigose“  I modulis „Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo ypatumai“.

Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro Pedagoginės psichologinės tarnybos skyriaus logopedė-specialioji pedagogė Jūratė Kubilienė pristatė Ginos Davies metodiką ,,Attention Autism“. Lektorė teoriškai ir praktiškai pateikė metodikos taikymo būdus. Seminaro dalyviai ne tik sužinojo naujus autizmo spektrą turinčių vaikų ugdymo metodus, bet ir patys praktiškai juos išbandė.

Evelina Staupelytė,
Šilutės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ pavaduotoja ugdymui

Ikimokyklinio ugdymo mokytojų apskritojo stalo diskusija „Mano metodas“

Spalio 7 dieną ikimokyklinio ugdymo mokytojos dalijosi sėkmingų veiklų patirtimis. Tai buvo į vaiką orientuotų veiklų kolegialioji patirtis – įvairūs projektai, atviros veiklos grupėje ir lauke, kiti kūrybiniai sumanymai.

…vaidinimą kartojome ir kartojome, o vaikai vis prašė dar… “ Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo mokytoja pasakojo apie „Pasakų vagonėlį“, apie tai, kaip vaikai pasirenka vagonėlio pasaką, su šokių mokytoja vaikai šoka pasaką, su muzikos  vadove dainuoja, klauso, kaip tėveliai seka pasakas.

Vitalija Stankaitienė ir Danguolė Razantienė iš lopšelio- darželio „Žibutė“ pademonstravo videomedžiagą „Vaiko ugdymas lauke“. Patikėjome, jog ugdymas lauke patrauklus ir naudingas vaikams, pedagogams, tėvams. Mokytojos pasidalijo inovatyviomis idėjomis, kaip sukurti ugdymo aplinką lauke ikimokyklinio amžiaus vaikams atsižvelgiant į jų poreikius – dalijosi seminarų apie lauko darželį Vilniuje medžiaga ir pristatė savo tokios veiklos patirtį. Klausantiems tai pasirodė ypač įdomi veiklos praktika.

Plačiau »

Su MOKYTOJO diena!

 

 

 

 

 

 

Ruduo prisėjo gatvėse ir keliuose spalvų, tarsi sveikindamas Mokytojus su atėjusia švente. Su Mokytojo diena, mielieji, daug džiaugsmo kasdienėje,  bet kūrybiškoje veikloje, Jus praaugančių mokinių ir  visokeriopos sėkmės!

Švietimo pagalbos tarnybos kolektyvas

Kultūros darbuotojai mokėsi kūrybiško inovacijų taikymo

Šilutės rajono bibliotekininkai kartu su kitais kultūros įstaigų darbuotojais rugsėjo 23 dieną dalyvavo F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje organizuotuose praktiniuose-kūrybiniuose mokymuose „Kūrybiškumas ir inovacijos“. Mokymų lektorius – VšĮ Kūrybos ir inovacijų laboratorijos direktorius Audrius Laurutis.

Taikant kūrybinio mąstymo bei idėjų generavimo metodus dalyviai individualiai ir grupėmis  žaidybine forma atliko įvairias užduotis, išradingai ir įvairiapusiškai žvelgė į provokuojančias situacijas.

Dalyviai mokymų metu giliau pažino ir atskleidė savo kūrybinį potencialą, inovatyviai pažvelgė į kultūrinę veiklą. Jie mokėsi būti ryžtingesni, pasitikėti savimi, kritiškai vertinti kūrybos rezultatus, kartu modeliavo galimų inovatyvių paslaugų ir kultūrinių produktų koncepcijas bei naujas idėjas.

Mokymai vykdomi įgyvendinant Lietuvos kultūros tarybos ir Šilutės rajono savivaldybės finansuotą F. Bajoraičio viešosios bibliotekos projektą „Kompetencijų ugdymo sesija „Gerosios iniciatyvos – atspirties taškas kultūrinių pokyčių link“.

Jolita Baltutienė,
Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio
viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja

Naujuosius mokslo metus pradedant

Rugsėjo 29 d. į metodinio būrelio susirinkimą „Naujuosius mokslo metus pradedant“ Švietimo pagalbos tarnyboje rinkosi tikybos mokytojai. Dalyvavo veiklos kuratorė Švietimo ir kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Vida Kubaitienė, svečias iš Telšių katechetinio centro monsinjoras Rimantas Gudlinkis, parapijos klebonas Remigijus Saunorius, pateikę naujausią informaciją.

Rajono tikybos mokytojų susirinkimas tradiciškai pradėtas malda, kuriai vadovavo klebonas R. Saunorius. Jis pasveikino susirinkusius su prasidėjusiais mokslo metais bei artėjančia mokytojų dienos proga, padėkojo mokytojams ir katechetams už pasiaukojamą darbą.

Svečias R. Gudlinkis padėkojo mokytojams, dalyvavusiems Žemaičių Kalvarijos atlaiduose bei dalyvavusiems tikybos dėstymo Lietuvoje 30-mečio paminėjime. Kalbėjo apie veiklos planavimą ir iškylančias problemas. Viena jų – viruso pandemija. R. Gudlinkis informavo tikybos mokytojus apie seminarą „Praktinė pagalba tikybos pamokoms naudojant IT“, kuris vyks spalio 10 d. Telšiuose, akcentavo, jog IT būtinos šiandienos gyvenime; domėjosi, kokiomis IT platformomis naudojasi tikybos mokytojai. Svečias paaiškino apie planuojamus ilgalaikius mokymus tikybos mokytojams.

Plačiau »