Kolegialaus grįžtamojo ryšio metodo patirtis

Spalio 27 d. Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Stanislova Baltutienė ir lietuvių kalbos mokytoja Loreta Mcivor vedė virtualią vaizdo konferenciją Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro pedagogams, kurios metu dalijosi kolegialaus grįžtamojo ryšio metodo panaudojimo savo mokykloje patirtimi.

Kolegų iš Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos patirtis mus labai sudomino. Sužavėjo akivaizdus ugdymo proceso tobulinimas, jaukaus, nuoširdaus pedagogų mikroklimato, naujų tarpusavio santykių  kūrimas. Nusprendėme gautą patirtį panaudoti savo kolektyve. Manome, kad svariausia pagalba yra, kai kolega kolegai nuoširdžiai padeda. Patrauklus ir rezultatas, kurį tikimės pasiekti ir savo įstaigoje.

Buvome labai dėkingi kolegėms iš kaimyninės Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos, perdavusioms puikią patirtį.

Daiva Budvytienė,
Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Socialinių emocinių įgūdžių ugdymas integruojant Kimochis programą

Spalio 19 d. Šilutės lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ pedagogai nuotoliniu būdu išklausė programos ,,Socialinių emocinių kompetencijų ugdymas ikimokyklinėje įstaigoje“ II modulio seminarą ,,Socialinių emocinių įgūdžių ugdymas integruojant Kimochis programą“, kurį vedė VŠĮ ,,Prasminga vaikystė“ mokyklos-darželio direktorė Gintarė Visockė-Vadlugė.

Seminaro metu pedagogai buvo supažindinti su socialinių emocinių įgūdžių ugdymo programa,  jausmų  personažais, bei programos taikymo metodika. Taip pat pristatyta metodinė medžiaga, reikalinga programos įgyvendinimui.  Įgyvendinant programą dalydamiesi jausmais, vaikai ugdysis pasitikėjimą, geranoriškumą, savimonę, dėkingumą, savikontrolę, gebėjimą nusiraminti.

Evelina Staupelytė,
Šilutės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ pav. ugdymui

Respublikinis projektas „Pasaka tikiu“

Lapkričio mėnesį Švietimo pagalbos tarnyboje pagal galimybes kviečiame pasidžiaugti respublikos specialiųjų pedagogų ir logopedų parengta mokinių sukurtų knygų paroda „Pasaka tikiu“. Spalvingos, linksmos knygelės, parengtos mokinių rankomis, – tikras kasdienybės šypsnys, sukuriąs džiugią nuotaiką ir kviečiantis visus pamatyti kruopštaus kūrybinio darbo rezultatą.

Šilutės rajono specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinis būrelis, bendradarbiaudamas su Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyba, nuo vasario 3 iki rugsėjo 30 dienos (laikas pratęstas dėl karantino) organizavo respublikinį bendrojo ugdymo įstaigų specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinės veiklos edukacinį projektą „Pasaka tikiu“, skirtą Tarptautinei vaikiškos knygos dienai paminėti.

Plačiau »

Žaidimų taikymas psichologiniame konsultavime

Spalio 22 d. Šilutės r. psichologai dalinosi kolegialiąja psichologinio konsultavimo patirtimi nuotoliniu būdu. Šilutės r. psichologų metodinio būrelio pirmininkė, Pamario pagrindinės mokyklos psichologė pristatė žaidimų ir kūrybinių užduočių taikymą psichologiniame konsultavime, dalinosi kolegialiąją patirtimi dirbant su mokiniais.

Psichologė pristatė žaidimų pagrįstumą konsultavime, jų naudą vaiko kognityviniams, emociniams, tarpasmeniniams procesams. Žaidimas – vaiko simbolinė kalba, atskleidžianti vaiko patirtį, reakcijas į patirtį, išgyventus jausmus, vaiko norus, troškimus, poreikius, vaiko savęs suvokimą. Žaidimo pagalba psichologas gali perdirbti skausmingas ir nemalonias vaiko patirtis, pagerinti elgesio ir emocijų reguliaciją, lavinti socialinius įgūdžius. Psichologiniame konsultavime žaidimai naudojami tikslingai siekiant pagrindinio konsultacijos tikslo.

Plačiau »

Geografijos mokytojai susitiko kultūrų kryžkelėje: „Nematerialus kultūros paveldas – tiltas tarp Europos ir Azijos“

Spalio 13 d., Šilutės rajono geografijos mokytojai susitiko H. Šojaus dvare aptarti svarbių klausimų ir praleisti popietę Azijos ir Europos kultūrų apsuptyje.

Susitikimas prasidėjo edukacija „Arbatos gėrimo tradicijos Azijoje ir Europoje“. Edukacijos metu kiekvienas galėjo pasijusti esantis Japonijoje, Turkijoję, Rusijoje  ar D. Britanijoje, ragauti šių šalių tradicines arbatas, susipažinti su arbatos gėrimo tradicijų įvairove. Visų veiklų metu vyravo pakili, jausminga nuotaika.

Po edukacijos geografijos mokytojai sėdo prie apskritojo stalo. Pirmiausia papasakotos sėkmės istorijos dirbant nuotoliniu būdu 2020 metų pavasarį. Taip pat aptarti ir iššūkiai, su kuriais susidūrė mokytojai karantino metu dirbdami iš namų.  Prieita vieningos išvados, kad dabar mokytojai jau yra kompetentingi ir pasiruošę dirbti neįprastomis sąlygomis, todėl pasikartojus situacijai ir išėjus dar kartą į nuotolinį mokymą, darbas vyktų sklandžiai. Diskusijoje aptartos LGMA naujienos, atsiliepimai iš forumo. Be abejo, paliestas ir atsinaujinantis geografijos mokymo turinys, kurio įgyvendinimas turėtų prasidėti 2022 m. Analizuotas programos projektas, temų pasikeitimai, praktinių veiklų pritaikymo būtinumas ugdyme.

Plačiau »

Paroda „Kūrybinės improvizacijos“

Spalio mėnesį kviečiame aplankyti ir pasidžiaugti Švietimo pagalbos tarnyboje eksponuojama Šilutės meno mokyklos dailės skyriaus Kintų klasės mokinių kūrybinių darbų paroda „Kūrybinės improvizacijos“.

Parodoje eksponuojami vaikų tapybos ir grafikos darbai, sukurti 2019-2020 mokslo metais. Mokinių amžius įvairus – nuo 7 iki 15 metų. Vaikai pristato įvairias plastines raiškos technikas ir žanrus. Dominuoja labiau kūrybinės improvizacijos, vyresnieji mokiniai pristato ir akademinius darbus: natiurmortą, peizažą ir kt. Nesvetimos ir globalinės ekologinės problemos. Savo kūriniais bando atkreipti dėmesį į pasaulio užterštumo, klimato kaitos, geriamo vandens trūkumo problemas.

Plačiau »

Mokymai kultūros srities specialistams, atskleidę efektyvios komunikacijos subtilybes

Pamario krašto bibliotekininkai bei kiti kultūros srities specialistai toliau stiprina savo kompetencijas mokydamiesi efektyvios komunikacijos su vartotojais ir žiniasklaida. Spalio 7 dieną jie dalyvavo Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje vykusiuose mokymuose „Šiuolaikinės komunikacijos grimasos“, kuriuos vedė ilgametę darbo patirtį žiniasklaidoje turinti Klaipėdos valstybinės kolegijos dėstytoja, Klaipėdos regione žinoma komunikacijos specialistė Laura Sėlenienė.

Mokymų metu dalyviai išmoko pažinti savo tikslinę auditoriją, susipažino su medijų raida, aptarė ryšių ir bendravimo su žiniasklaida pagrindinius tikslus bei principus. Aptarti pagrindiniai rezultatyvaus bendravimo su žiniasklaida žingsniai. Praktinių užsiėmimų metu išnagrinėti reikalavimai žiniasklaidai skirtiems pranešimams, akcentuotos dažniausiai daromos klaidos.

Plačiau »

Šokio mokytojų veiklos klausimai

Spalio 9 d. šokio mokytojai aptarė veiklos klausimus, naujausių seminarų informaciją, nuotolinio darbo aktualijas.

Dalia Genčiuvienė, Vilkyčių pagrindinės mokyklos šokio mokytoja, pasidalijo naujausia informacija iš rugsėjo 21-25 d. respublikinio šokių mokytojų ir vadovų seminaro Birštone.

Aptarėme nuotolinio darbo patirtį, ugdymo veiklos kokybę ir aktualijas, planavome sekančio, prieškalėdinio susirinkimo metu organizuoti edukacinę veiklą Šilutės Hugo Šojaus dvare.

Rita Kurpeikytė,
Šilutės pirmosios gimnazijos šokio mokytoja ekspertė,
Šokio mokytojų metodinio būrelio pirmininkė

Socialinių emocinių kompetencijų ugdymas

Spalio 8 d. Šilutės lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“  pedagogams vyko seminaro ,,Socialinių emocinių kompetencijų ugdymo ikimokyklinėse įstaigose“  I modulis „Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo ypatumai“.

Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro Pedagoginės psichologinės tarnybos skyriaus logopedė-specialioji pedagogė Jūratė Kubilienė pristatė Ginos Davies metodiką ,,Attention Autism“. Lektorė teoriškai ir praktiškai pateikė metodikos taikymo būdus. Seminaro dalyviai ne tik sužinojo naujus autizmo spektrą turinčių vaikų ugdymo metodus, bet ir patys praktiškai juos išbandė.

Evelina Staupelytė,
Šilutės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ pavaduotoja ugdymui

Ikimokyklinio ugdymo mokytojų apskritojo stalo diskusija „Mano metodas“

Spalio 7 dieną ikimokyklinio ugdymo mokytojos dalijosi sėkmingų veiklų patirtimis. Tai buvo į vaiką orientuotų veiklų kolegialioji patirtis – įvairūs projektai, atviros veiklos grupėje ir lauke, kiti kūrybiniai sumanymai.

…vaidinimą kartojome ir kartojome, o vaikai vis prašė dar… “ Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo mokytoja pasakojo apie „Pasakų vagonėlį“, apie tai, kaip vaikai pasirenka vagonėlio pasaką, su šokių mokytoja vaikai šoka pasaką, su muzikos  vadove dainuoja, klauso, kaip tėveliai seka pasakas.

Vitalija Stankaitienė ir Danguolė Razantienė iš lopšelio- darželio „Žibutė“ pademonstravo videomedžiagą „Vaiko ugdymas lauke“. Patikėjome, jog ugdymas lauke patrauklus ir naudingas vaikams, pedagogams, tėvams. Mokytojos pasidalijo inovatyviomis idėjomis, kaip sukurti ugdymo aplinką lauke ikimokyklinio amžiaus vaikams atsižvelgiant į jų poreikius – dalijosi seminarų apie lauko darželį Vilniuje medžiaga ir pristatė savo tokios veiklos patirtį. Klausantiems tai pasirodė ypač įdomi veiklos praktika.

Plačiau »