Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos mokytojai vyko į Suvalkiją

Birželio 27 d. Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos mokytojai vyko į Suvalkiją. Iš anksto planuota edukacinė išvyka  pavyko puikiai.

Pakeliui į Gelgaudiškio dvarą aplankėme Rambyno kalną, Šakių fontaną kariljoną, Zyplių dvarą, Vaiguvos upę gatvę, Sudargo piliakalnius. Gelgaudiškio dvare ekskursijos dalyvius prie rūmų pasitiko dvaro ponas, pravedė trumpą apžvalginę ekskursiją po rūmus. Bendravome su medžiotoju, ragavome žvėrienos, susitikome ir su baudžiauninkėmis, ir su piemenaite, kurios vaišino dvaro sūriu. Išsipustę ponai pasitiko su gyva muzika, namine gira ir kropeliais  (zanavykų krašto kulinarinis paveldas). Grįžome daug pamatę ir sužinoję, pilni gerų emocijų.

Rita Šarkienė,
Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos bibliotekininkė

Edukacinė išvyka „Kolegialiosios patirties mainai su Šakių „Žiburio“ gimnazijos mokytojais“

Birželio 28 d. Šilutės pirmosios gimnazijos mokytojai išvyko į suplanuotą edukacinę išvyką pas Šakių rajono „Žiburio“ gimnazijos mokytojus. Dalijosi kolegialiąja patirtimi, žavėjosi zanavykų kraštu ir kitais aplankytais gražiais Lietuvos gamtos objektais.

Tradicinėn išvykon Šilutės pirmosios gimnazijos mokytojai ir mokytojai senjorai išsiruošė beveik po dvejų metų. Matyt, todėl kelionė buvo ypač graži: ir saulė dangumi ritinėjosi, ir bendravimas su kolegomis buvo linksmas ir nerūpestingas, ir kelionės vaizdai džiugino akį. Žaviosios gidės Raimonda ir Birutė aprodė mums Sudargo piliakalnius, Gelgaudiškio dvarą, Vaiguvos upelį-gatvę, „Žiburio“ gimnaziją, Zyplių dvarą ir Šakių miestelį.  Garsiakalbė zanavykė šeimininkė restorane „Kuchmistrai“ vaišino ir gira, ir skilandžiu, ir įdaryta kopūsto galva bei morkų saldainiais. Aplankytas zanavykų kraštas ir jo žmonės tik patvirtino, kad keliaudami ir bendraudami tampame geresni,  artimesni ir laimingi, praturtėjame žiniomis ir džiugiais emociniais potyriais.

Jolita Ežerinskė,
Gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja

Marijampolės pedagogai aplankė Šilutės kraštą

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro darbuotojai susibūrė edukacinei išvykai „Mažoji Lietuva. Netradicinių edukacinių erdvių panaudojimas ugdymo(-si) procese“ į Šilutės kraštą. Patirti įspūdžiai ir įgytos žinios ilgai džiugins širdį,  praturtins darbuotojų pasaulėžiūrą, formuos įgūdžius ir teigiamas nuostatas plėtoti kūrybiškumui.

Edukacinė išvyka paliko daug gerų įspūdžių: Šilutės Hugo Šojaus muziejaus edukacijoje ragavome kafijos, neįprastos mūsų kraštui, susipažinome su dvaro papročiais ir istorija, aplankėme Ventės ragą, paukščių žiedavimo stotį, plaukėme laivu ir grožėjomės Pamario krašto gamtovaizdžiais.

Meilutė Apanavičienė,
Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro direktorė

Prienų „Žiburio“ gimnazijos mokytojai Šilutėje

Birželio 21 d. Šilutės pirmojoje gimnazijoje svečiavosi gausus Prienų „Žiburio“ gimnazijos mokytojų kolektyvas. Dviejų gimnazijų dialogas padės kolektyvams keistis kolegialiąja patirtimi. Susipažinome su gimnazijos veikla, ugdymo erdvėmis ir garsiuoju Eivano Maksvyčio robotikos centru, patyrėme daug emocijų edukacijoje į Šilutę.

Turėjome galimybę kelionei laivu, susipažinome su įspūdingais gamtiniais objektais: Mingės (Minijos) kaimu,  dar vadinamu „Lietuviškąja Venecija“, rezervatais ir draustiniais, Krokų lankos ežeru ir Kniaupo įlanka. Pabuvojome Rusnėje su gide Živile Skirkevičiene, sužinojome daug įdomių dalykų apie šį kraštą ir ateityje tikimės dar aplankyti Dreverną, Svencelę, dar pakeliauti po kraštą, kuris mus sužavėjo ir paliko gerus įspūdžius.

Irma Kačinauskienė,
Prienų „Žiburio“ gimnazijos direktorė

Novatoriškos projektinės praktikos plėtotės, bendradarbiavimo ir keitimosi patirtimi dermė

Birželio 23 d. Šilalės švietimo pagalbos kolektyvas vyko į edukacinę išvyką „Novatoriškos projektinės praktikos plėtotės, bendradarbiavimo ir keitimosi patirtimi dermė „.

Tai pirmasis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Patirtinis mokymasis, padedantis suprasti, kas lemia sėkmę projektinėse veiklose“. Norėdami plėtoti profesines kompetencijas, užtikrinančias kokybišką pedagoginių darbuotojų poreikių tenkinimą, projektų rengimą ir įgyvendinimą, susitikome su Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnybos kolektyvu, keitėmės veiklos patirtimi, planavome ateities veiklas drauge (bendroje nuotraukoje – Šilalės ir Šilutės rajonų švietimo pagalbos tarnybų kolektyvai).

Indrė Lukoševičienė,
Šilalės švietimo pagalbos tarnybos metodininkė

„Drąsiai kitaip-4“

Birželio 21 d. Švėkšnos „Saulės“ gimnazijoje vyko „Lyderių laiko-3“ baigiamoji praktinių studijų dienų konferencija „Drąsiai kitaip-4“, kurioje dalyvavo rajono mokyklų komandos. Rūta Gudmonaitė, Švietimo lyderystės konsultantė, pristatė pranešimą „Vienas lauke – ne karys“.

Mokyklos pristatė savo patyrimines veiklas: kaip bendradarbiauja, vykdo veiklas su mokiniais. Buvo daug emocijų, diskusijų, refleksijų – lyderystės, bendravimo ir bendradarbiavimo temomis,  mokytojai, mokyklų vadovai diskutavo. planavo, kaip kitais metais organizuos ir vykdys patyrimines veiklas su mokiniais, kaip sieksime rezultatyvumo ir sėkmės, veiklų patrauklumo.

Aplankėme Šilutės Hugo Šojaus muziejaus filialą – Švėkšnos muziejų, miestelio žymiausias vietas, išsivežėme gerų emocijų ir veiklų planavimo kaleidoskopą širdyse – planuosime, veiksime ir kitais metais.

Vida Kubaitienė,
Švietimo ir kultūros skyriaus vyriausioji specialistė

Svečiuose – Kauno rajono Garliavos Jonučių progimnazijos mokytojai

Birželio 15 d. Šilutės Martyno Jankaus pagrindinėje mokykloje svečiavosi Kauno rajono Garliavos Jonučių progimnazijos mokytojai. Domėjosi edukacinėmis erdvėmis, mokyklos pasiekimais, ugdymo ypatumais.

Taip pat svečiai aplankė lietuvininkų kulinarinio paveldo edukaciją Hugo Šojaus muziejuje, dvaro ekspoziciją, Šilutės „Sekretus“, susipažino su mūsų žaliąja turtingą istoriją turinčia Šilute.

Danguolė Norkuvienė,
Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Svečiuose – Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijos mokytojai

Birželio 15 d.  Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijos mokytojai svečiavosi Šilutės Martyno Jankaus pagrindinėje mokykloje, susipažino su mokyklos edukacinėmis erdvėmis ir jų panaudojimu ugdymo procese, mokyklos pasiekimais ir vertybėmis. Programoje buvo numatyta „Šiuolaikinės pamokos vadyba ir kolegialus bendradarbiavimas“ (kodas  213003043) modulis „Mažoji Lietuva. Netradicinių edukacinių erdvių panaudojimas ugdymo(si) procese“.

Taip pat svečiai lankėsi Šilutės Hugo Šojaus muziejuje, dalyvavo lietuvininkų kulinarinio paveldo edukacijoje, susipažino su Klaipėdos krašto gyventojų buitimi ir kulinariniu paveldu, sužinojo intriguojančių istorijų ir dvaro etiketo paslapčių.

Svečiai taip pat aplankė ilgiausią miesto metraštį – Šilutės sieną, kurioje įamžinti svarbiausi miesto istoriniai įvykiai ir įžymiausios krašto asmenybės.

Danguolė Norkuvienė,
Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtuali kūrybinių darbų paroda „Pavasaris vaiko akimis“

Balandžio-gegužės mėnesiais organizavome kūrybines veiklas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams. Pakvietėme dalyvauti ir respublikos mokytojus su ugdytiniais. Susibūrėme per du šimtus kūrybiškų bendraminčių ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir jų mokytojų. Kūrybinis procesas buvo linksmas ir rezultatyvus. Parodą galite pamatyti čia.

Parodos tikslas – ugdyti dalyvių menines kompetencijas, skatinti gamtos grožio pajautimą, sudaryti sąlygas vaikų, tėvų ir pedagogų bendradarbiavimui, padėti vaikams pažinti, saugoti, gerbti ir puoselėti gamtą.

Bendradarbiavo Respublikos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo švietimo įstaigos: vaikai įgijo daugiau žinių apie bundančią gamtą, darėsi pastabesni pokyčiams gamtoje, lavino verbalinį bendravimą, turtino žodyną.

Veiklose, kūryboje gimė daug gražių idėjų, pasiekėme puikių rezultatų, kurie įamžinti spalvingose nuotraukose.

Asta Justienė,
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Jurgita Lisauskienė,
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Kaip pritaikyti šiuolaikines technologijų priemones pamokoje?

Birželio 15 d. vyko antroji mokymų „Kaip pritaikyti šiuolaikines technologijų priemones pamokoje“ dalis Vydūno gimnazijos užsienio kalbų mokytojoms.

Praktinių užsiėmimų metu mokytojos išmoko dirbti su tokiais įrankiais kaip Storyjumper, Baamboozle, Canva, Liveworksheets, Readtheory bei pagerino savo skaitmeninę kompetenciją. Mokymus vedė Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio gimnazijos mokytoja metodininkė Jurgita Beitienė.

Jurgita Beitienė,
Žemaičių Naumiesčio gimnazijos mokytoja