Aktyvūs skaitymo mokymo metodai

Gegužės 9 d. įvyko rajono priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio susirinkimas ,,Aktyvūs skaitymo mokymo metodai“.

Susirinkime mokytojos klausė Šilutės lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ priešmokyklinio ugdymo mokytojos Loretos Vilkienės pranešimą ,,Priešmokyklinio amžiaus vaikų mokymas skaityti“, lopšelio-darželio ,,Pušelė“ mokytojos Vitalijos Petronytės pranešimą ,,Mokomės skaityti žaidžiant“, l/d ,,Žvaigždutė“ Violetos Radionovienės ir Žydronės Aleničevienės pranešimą. Taip pat lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja Vilija Valančienė ir lopšelio-darželio ,,Raudonkepuraitė“ mokytojos Laura Zdanauskaitė-Lazaraitienė ir Sigita Balčytienė pristatė savo atsineštas priemones, kurios priešmokyklinio amžiaus vaikams padeda greičiau išmokti skaityti, lavinti skaitymo įgūdžius.

Plačiau »

Konferencija ,,Gyvenu su knyga“ Šilutės pirmojoje gimnazijoje

Gegužės 5 dieną Šilutės pirmojoje gimnazijoje vyko rajoninė 9-12 klasių mokinių ir mokytojų literatūrinė-kūrybinė konferencija „Gyvenu su knyga“, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai. Dalyvavo mokiniai ir mokytojai iš šešių Šilutės rajono mokyklų, Savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Vida Kubaitienė.

Buvo skaityti pranešimai apie kalbą ir knygų reikšmę, rodyti mokinių ir mokytojų sukurti filmai, improvizacijos ir literatūrinė kompozicija, pasirodė skaitovai, apdovanoti geriausi skaitytojai.

Gimnazijos bibliotekoje organizuotos knygų viršelių ir iliustracijų parodos, diskutuota su mokiniais ir mokytojais apie žodžio svarbą. Konferencija buvo užbaigta, bet jos dalyviai reflektuodami sukūrė dar vieną knygą – tai ,,Prisiminimų knyga“, kurioje džiaugiamasi prasminga veikla, nauja patirtimi, pakitusiu požiūriu į skaitymo naudą.

Smagu buvo susirinkti, susitikti, pasikalbėti ir suvokti, kad vis dėlto gera gyventi su knyga. Refleksijos, aptarimas prie kavos puodelio pabaigoje, mintys ateičiai ir buvo tikslingos: kviečiame rajono mokyklų lietuvių kalbos ir literatūros mokinius ir kitais metais burtis tuo pačiu metu burtis tokiai pačiai šventei, gal tai taptų gražia mūsų turiningo bendravimo ir bendradarbiavimo tradicija?

Jovita Kiaupienė,
Šilutės pirmosios gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja

Fraktalinio piešimo metodas

Gegužės 11 d. rajono ugdymo įstaigų socialinės pedagogės susirinkime aptarė socialinio pedagogo darbo ypatumus, klausė Šilutės „Gintarėlio“ lopšelio-darželio socialinės pedagogės ekspertės Jolantos Židickienės pranešimo ,,Kodėl socialinis pedagogas? Didmiesčio ir mažesnio miesto socialinių pedagogų darbo ypatumai/skirtumai“, dalyvavo tos pačios lektorės organizuotoje kūrybinėje praktinėje veikloje „Fraktalinio piešimo metodas“.

Jolantos Židickienės teigimu, fraktalinis piešimas yra puiki savi-diagnostinė priemonė, naudojama dirbant su emocinių problemų, traumų, psichologinių sutrikimų, įvairių fizinių negalavimų turinčiais žmonėmis – tiek vaikais, tiek ir suaugusiais. Atsižvelgiant į tai, kad bene kiekvieno gyvenimas yra pažymėtas šiokių tokių sunkesnių emocinių išgyvenimų, patirtų vaikystėje, šeimoje, paauglystėje, ar darbinėje aplinkoje ir retas iš mūsų yra visiškai save atradęs  – visi mes piešdami ir spalvodami fraktalus galime tikėtis į dienos šviesą ištraukti įvairių mūsų psichologinių problemų, kompleksų, nepasitikėjimo savimi ar nesėkmių priežastis ir pradėti su jomis dirbti.

Plačiau »

VIRTUALUS EKOLOGINIS-KŪRYBINIS PROJEKTAS „SĖKLŲ ISTORIJOS“

Vasario-gegužės mėnesiais ,,Diemedžio“ ugdymo centro mokytojai“  organizavo respublikinį ekologinį-kūrybinį projektą „Sėklų istorijos“. Virtualaus projekto tikslas-skatinti domėjimąsi augalais ir jų panaudojimo galimybėmis, kuriant edukacinių erdvių aplinką.  

Šiuo projektu buvo siekiama ugdyti vaikų ekologinio sąmoningumo pradmenis, sudarant palankias sąlygas įgyti naujų žinių apie augalus, jų reikšmę gamtai, žmogui.

Sulaukėme 35 nuotraukų koliažų iš Lietuvos ugdymo įstaigų: Šilutės, Kauno, Šiaulių, Ignalinos, Mažeikių, Vilniaus, Plungės, Panevėžio, Pasvalio. Ugdytinius ruošė 55 pedagogai..

Nuoširdžiai dėkojame visiems ekologinio projekto dalyviams už veiklas su mokiniais.

Daiva Budvytienė,
Vilma Uselienė,
„Diemedžio“ ugdymo centro auklėtojos metodininkės

Atvira integruota pamoka Šilutės Pamario progimnazijoje

Gegužės 6 d. Šilutės Pamario progimnazijoje vyko atvira integruota dailės, technologijų ir anglų kalbos pamoka 3c klasės mokiniams „Inscenizuoju pasaką“. Pamoką vedė mokytojos Laima Akucevičienė, Iveta Ambrulaitienė ir Asta Grigalienė.

Pamoką stebėjo Pamario progimnazijos, rajono mokyklų mokytojai bei mokinių tėveliai.  Į mokymo procesą buvo įtraukti pamokoje dalyvaujantys mokiniai ir stebėtojai. Pamokoje buvo panaudoti įvairūs interaktyvūs mokymo metodai ir panaudotas kinestetinis mokymas.

Pamoką stebėję mokytojai išsakė vedusioms pamoką mokytojoms savo įžvalgas. Diskusijos-aptarimo metu mokytojai akcentavo stipriuosius pamokos akcentus, tokius kaip pamokos planavimas, mokymo metodų gausa, refleksija ir vertinimas. Pateikta keletas kolegų siūlymų, kaip pamoką dar labiau patobulinti.

Živilė Bartkienė,
Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos anglų kalbos mokytoja

Kompetencijomis grįstas ugdymas

Gegužės 4 d. Šilutės Vydūno gimnazijos mokytojai dalyvavo Nacionalinės švietimo agentūros metodininko Antano Balvočiaus paskaitoje „Kompetencijomis grįstas ugdymas ir atnaujinamos bendrosios programos“.

Paskaitos metu lektorius aptarė kompetencijos sampratą, išryškino kompetencijos struktūrines dalis bei sandus. Buvo pristatyti atnaujinamų Bendrųjų ugdymo programų esminiai aspektai, išryškintos kompetencijų ugdymo galimybės dalykų pamokose ir kitoje veikloje.  Ši paskaita vyko pagal  programos „Kompetencijomis grįstas ugdymas ir atnaujinamos bendrosios programos“ antrąjį modulį. Plačiau »

Mokymai „Autizmo spektro sutrikimas ir komandinis darbas“

Gegužės 3 d. Švėkšnos lopšelio-darželio, Šilutės lopšelių-darželių „Gintarėlis“ ir „Žibutė“ mokytojai nuotoliniu būdu klausėsi mokymų „Autizmo spektro sutrikimas ir komandinis darbas“.

VšĮ „ISADD Lietuva“ Taikomosios elgesio analizės programų vadovė Giedrė Skaisgirytė-Kairė papasakojo, kaip pažinti vaikus, turinčius autizmo spektro sutrikimų, jų poreikius, atrasti tinkamiausius jiems pagalbos būdus ir priemones, koks kiekvieno komandos nario, dirbančio su vaikais turinčiais autizmo spektro sutrikimus, vaidmuo  siekiant efektyvaus rezultato.

Danguolė Razantienė,
Šilutės lopšelio-darželio „Žibutė“ , direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Mokėmės „Iris Folding“ technikos

Gegužės 4 dieną Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyboje pradinio ugdymo mokytojams vyko mini mokymai „Iris Folding“ technikos panaudojimas dailės ir technologijų pamokose“. Mokymus vedė Vainuto gimnazijos vyresnioji pradinių klasių mokytoja Renata Jonuškienė.

Mokymų uždavinys – susipažinti su „Iris Folding“ technikos atlikimo žingsniais ir pasigaminti atviruką šia technika. Mokytojos kūrybingai bendradarbiaudamos pasigamino po pirmąjį darbelį „Iris Folding“ tehnika ir perduos žinias savo mokiniams.

Renata Jonuškienė,
Vainuto gimnazijos vyresnioji pradinių klasių mokytoja

Plačiau »

Skaitmeninio turinio efektyvus mokymasis

Balandžio 2 d. Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos mokytojams nuotoliniu būdu vyko programos „Mokymosi aplinkos ir ugdymo efektyvumo didinimas“ (kodas 213002931) III modulio „Inovatyvių metodų kūrimas ir jų taikymas ugdyme“ seminaras „Skaitmeninio turinio efektyvus mokymasis“.

Kauno technologijos universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto lektorės:  doc. dr. Laura Daniusevičiūtė-Brazaitė, doc. dr. Vilija Stanišauskienė, Evelina Jaleniauskienė pasidalijo daugeliu patrauklių inovatyvių metodų ir priemonių, kurias galėsime panaudoti ugdymo procese.

Danguolė Norkuvienė,
Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Inovatyvūs įrankiai pamokoje

Balandžio 13 d. įvyko virtualus anglų kalbos mokytojų susirinkimas „Inovatyvūs įrankiai pamokoje“. Savo darbo metodais dalinosi Pamario pagrindinės mokyklos anglų kalbos mokytoja metodininkė Vilma Saldauskienė bei Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė Jurgita Beitienė.

Mokytoja V. Saldauskienė dalinosi patirtimi dirbant su interaktyviais įrankiais storyjumper bei wordwall, o J. Beitienė pasidalino patirtimi dirbant su įrankiu wordart bei įtraukė susirinkusius mokytojus į praktinę veiklą. Šie įrankiai yra patrauklūs bei įtraukiantys mokinius į praktinę veiklą.

Tai buvo puiki galimybė visiems pasimokyti, išbandyti, atrasti.

Jurgita Beitienė,
Žemaičių Naumiesčio gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė