Fizinio ugdymo mokytojai dalinosi kolegialiąja nuotolinio ugdymo patirtimi

Birželio 17 d. rajono mokyklų fizinio ugdymo mokytojai jungėsi virtualioje Zoom aplinkoje susirinkimui, kuriame dalyvavo ir Švietimo ir kultūros skyriaus vyriausiasis specialistas, kuruojantis metodinio būrelio veiklą, Rūtenis Jankauskas.

Mokytojai noriai dalijosi savo patirtimi, metodais, kuriuos taikė organizuojant kūno kultūros pamokas nuotoliniu būdu.  Mokytoja Vilija Parnarauskienė teigė, kad Žemaičių Naumiesčio gimnazijos mokiniai itin tobulėjo teorinėje srityje, kai kurie mokiniai buvo labai iniciatyvūs atlikdami pratimus, testavimus, o Birutės Galinauskienės auklėtiniai stebino savo kūrybiškumu.

Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos mokytoja Snaigė Svipaitė džiaugėsi Microsoft Teams mokymo platforma, kuria labai patogu naudotis mokiniams, o pamokų užduotis stengėsi taikyti kuo įvairesnes.

Plačiau »

Psichologų kūrybinės-praktinės veiklos laboratorija Pajūryje

Birželio 16 d. rajono ugdymo įstaigų psichologai dalyvavo edukacinėje praktinėje išvykoje į Karklę. Ten organizavome užsiėmimą psichologams, kurį galime pavadinti kaip kolegialiosios patirties dalijimosi kūrybinės-praktinės veiklos laboratorija.

Karklėje, pajūryje, rajono ugdymo įstaigų psichologės pristatė praktines veiklas. Demonstravo atsipalaidavimo technikas, kurias taiko psichologiniame konsultavime. Psichologės turėjo galimybę išbandyti, pagilinti teorines ir praktines žinias apie progresuojančią raumenų relaksaciją, autogeninę treniruotę, kvėpavimo, vizualizacijos pratimus, energijos mobilizavimo  ir atsipalaidavimo technikas. Pačios išbandžiusios atsipalaidavimo technikas pajūryje diskutavo apie jų naudą terapinėje veikloje, pritaikymą individualiame ir grupiniame konsultavime.

Plačiau »

Siūlo Lietuvos švietimo istorijos muziejus

Lietuvos švietimo istorijos muziejus, atsižvelgdamas į fizinius kultūros ir meno paslaugų teikimo apribojimus bei pasikeitusias visuomenės galimybes naudotis kultūros ir meno produktais karantino ir ekstremaliosios padėties laikotarpiu bei po jo, specialiai sukūrė ir Jūsų mokyklos projektinės veiklos savaitei siūlo video pamoką-ekskursiją vyresnių klasių moksleiviams bei gimnazistams.

Pridedama:

1. video pamokos-ekskursijos nuoroda YouTube platformoje muziejaus paskyroje;

2. pamokos-ekskursijos užduotysatsakymai;

3. Pamokos-ekskursijos klausimynas.

Švietimo pagalbos tarnybos informacija

Anglų kalbos mokytojų nuotolinio darbo patirtis

Birželio 15 d. įvyko virtualus anglų kalbos mokytojų susirinkimas. Pagrindinių mokyklų ir gimnazijų mokytojai išsakė pastabas apie nuotolinį ugdymą ir dalijosi kolegialiąja patirtimi.

Virtualus susirinkimas anglų kalbos mokytojams vyko nebe pirmą kartą – jau prieš penketą metų metodinio būrelio pirmininkė Aušra Paulauskaitė  taikė konferencinį metodą kolegialiajai patirčiai skleisti.

Kalbėjome apie konkrečias patirtis, kaip mokytojai ieško sprendimo, kokias programas, platformas ir t. t. mokytojai pasirinko darbui ir kodėl, kokie vienų ar kitų IT įrankių privalumai ir trūkumai. Svarstėme situacijas, kaip mokytojui ieškoti sprendimo, kai sunkiau randame kalbą su tėvais, „padedančiais“ mokiniui. Situacijų būna įvairių, mokytojai pastebėjo, kad mokiniai, kurie dirba klasėje, darbštesni ir namuose.

Dalijomės patirtimi, kurioje aplinkoje lengviau parengti e-testus, juos taisyti, kaip racionaliau tausoti laiką ir siekti sėkmingesnių ugdymo rezultatų.

Nuotolinis mokymas nėra dėkingas tikrinti mokinių gramatikos, rašybos klaidas, tačiau buvo puiki galimybė visiems pasimokyti, išbandyti, atrasti.

Danguolė Naujokienė,
Žemaičių Naumiesčio gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė

Rusų kalbos mokytojai pasidalijo nuotolinio ugdymo patirtimi

Birželio 12 d. rusų kalbos mokytojai virtualiame susirinkime aptarė nuotolinio ugdymo aktualijas. Prisijungė rajono gimnazijų ir pagrindinių mokyklų,  jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro mokytojai, pasidaliję kolegialiąja patirtimi.

Ji buvo įvairi, nes visose rajono mokyklose buvo pasirinktos skirtingos ugdymo programos, aplinkos ir sprendimai. Rusų kalbos mokytojai ir akcentavo, kad buvo sudėtingumai didesnėse šeimose, kur daugiau mokinių ir daugybė naudojamų programų.

Mokytojai per šiuos keletą mėnesių išklausė daug seminarų, įgijo daug žinių, kompetencijų ir patirties. Todėl tikrai buvo apie ką kalbėti ir dalytis: aptarėme nuotolinio ugdymo programų privalumus, bendravimo kultūrą, pagalbą vieni kitiems, situacijos privalumus ir t. t.

Švietimo pagalbos tarnybos informacija

Istorijos mokytojų kolegialioji patirtis

Istorijos mokytojai birželio 8 d. rinkosi į virtualų metodinio būrelio susirinkimą „Nuotolinio darbo privalumai ir trūkumai, refleksijos“

Mokytojai susitiko virtualioje aplinkoje po daugiau nei kelis mėnesius užsitęsusio nuotolinio mokymo (si), kuris tiek mokytojams, tiek  patiems mokiniams buvo nemenkas iššūkis, tobulėjimas IT srityje ir netradicinio ugdymo metodo pritaikymas mokymo(si) metu. Virtualaus susirinkimo metu mokytojai pasidalino kolegialiąja patirtimi rajono ir miesto mokyklose, aptarė šio ugdymo metodo sėkmes, iššūkius, IT programų įvairovę ir galimybes bei trūkumus organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu. Mokytojai pristatė, pademonstravo savo pamokose naudojamas internetines svetaines, sistemas, virtualias aplinkas ir mokinių įgytų žinių patikrinimo metodus. Diskutuota, kaip šalyje paskelbta nepaprastoji padėtis (karantinas) įtakojo ugdymo rezultatus ir mokymo(si) motyvaciją. Kolegų asmeninė patirtis ir pasidalijimas ja netradicinio susirinkimo metu vieni kitiems suteikė naujų idėjų ir optimizmo.

Dovilė Montvydienė,
Istorijos  mokytojų metodinio būrelio pirmininkė,
Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos istorijos mokytoja

Virtualūs kolegialiosios patirties susirinkimai

Birželio 9, 10, 11 dienomis vyko vokiečių kalbos, informacinių technologijų ir lietuvių kalbos mokytojų metodinių būrelių virtualūs susirinkimai.

Baigdami mokslo metus mokytojai virtualiai aptarė nuotolinio ugdymo aktualijas. Kolegialioji patirtis vertinga, nes tikrai būna unikalių sprendimų ieškant išeities netikėtai atsiradusiose nuotolinio ugdymo situacijose.

Mokytojai aptarė veiklos klausimus, dalijosi ugdymo veiklos patirtimis, kurios tikrai labai įvairios, kokias  virtualias aplinkas naudojo, kaip rengė ir pateikė mokiniams užduotis, mokinių drausmės problemas, tėvų vaidmenį ugdymo procese, užduočių pateikimo mokiniams ir ugdymo rezultatų optimaliausias galimybes.

Eglė Jatautaitė-Budrikienė,
Vokiečių kalbos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė,
Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos vokiečių kalbos mokytoja

Tikybos mokytojų virtualus susirinkimas

Birželio 3 dieną vyko Šilutės dekanato tikybos mokytojų metodinio būrelio  susirinkimas. Jis, kaip ir pamokos, vyko neįprastai, nuotoliniu būdu.

Susirinkime dalyvavo 19 mokytojų, kurie išsakė savo refleksijas apie nuotolinį ugdymą, aptarė tolimesnę veiklą. Nutarėme liepos 3 dieną dalyvauti Žemaičių Kalvarijose vykstančiuose atlaiduose, skirtuose tikybos mokytojams ir katechetams. Taip pat aptarėme, kokią metodinės veiklos patirtį pateiksime rajono mokyklų edukacinės patirties bankui.

Atsisveikinome vieni kitiems linkėdami sveikos ir saugios vasaros, dėkingi už pasidalytas patirtis, kurios vertingos kiekvieno mūsų darbe.

Violeta Stonienė,
Tikybos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė,
Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos tikybos mokytoja metodininkė

Biologijos mokytojai aptarė veiklą

Birželio 4 d. vyko rajono biologijos mokytojų metodinio būrelio virtualus užsiėmimas. Aptarėme veiklos klausimus.

Dalijomės kolegialiąja nuotolinio ugdymo patirtimi: kokiose virtualiose aplinkose dirbame, kurios suteikia daugiau galimybių ir patogesnės darbui su mokiniais ir jų tėvais.

Diskutavome dėl rugsėjo mėnesio veiklos plano, edukacinės patirties banko kaupimo. Siūlėme prisijungti rugsėjį prie pasaulinės aplinkos valymo dienos „DAROM“, aptarėme kitus veiklos klausimus.

Violeta Banionienė,
Biologijos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė,
Vilkyčių pagrindinės mokyklos vyresnioji biologijos mokytoja

Muzikos mokytojų nuotolinio darbo kolegialioji patirtis

Muzikos mokytojai birželio 3 d. rinkosi į virtualų metodinio būrelio susirinkimą „Nuotolinio darbo kolegialioji patirtis“.

Virtualiai susitikome po daugiau nei dviejų mėnesių nuotolinio darbo organizavimo, kas mums visiems buvo iššūkis ir kartu tobulėjimas IT srityje. Pasidalinome kolegialiąja patirtimi mokyklose, kuri kiekvienai buvo individuali: sėkmės, iššūkiai, pasirenkamų IT programų įvairovė ir galimybės organizuojant ugdymą. Visi mokytojai muzikos dalyko ugdymo programą įvykdė, nors jiems labai stigo tiesioginio bendravimo su mokiniu. Naudojomės vaizdo, garso įrašais, atradome daugybę sprendimų, kuriais šiandien ir dalijomės su kolegėmis. Vaikai, jų tėvai, mokytojai – visi daug išmokome, siekdami mokinių ugdymo rezultatų.

Aptarėme metodinio būrelio veiklos klausimus, būsimų švenčių organizavimą. pasidžiaugėme, kad kūrinius ruošėme iš anksto, todėl karantinas mažiau įtakojo ugdymo rezultatus. Kolegų patirtis ir pasidalijimas ja mums buvo džiugus ir vertingas.

Jolita Valutienė,
Vilkyčių pagrindinės mokyklos muzikos mokytoja