Geografijos mokytojai susitiko prie virtualaus apskritojo stalo

Lapkričio 24 d., Šilutės rajono geografijos mokytojai virtualiai susitiko apskritojo stalo diskusijai „Gabių mokinių atpažinimo ir jų paruošimo konkursams ir olimpiadoms galimybės“.

Pasidalinome džiaugsmais ir nuogąstavimais apie mokinių paruošimą olimpiadoms bei konkursams. Aptarėme, kaip atpažįstame gabius mokinius ir koks mokytojo indėlis ruošiant gabius mokinius. Diskusija privedė prie vieningos nuomonės, kad viskas vaiko rankose. Jeigu mokinys motyvuotas, jam patinka dalykas, konkursui ir olimpiadai pasiruoš tinkamai, o mokytojo vaidmuo – patarėjas ir kelrodė žvaigždė, parodo kelią kuriuo eiti tikslo link.

Plačiau »

integruota lietuvių kalbos, teatro ir dailės pamoka 9 ir 10 klasei Kintų pagrindinėje mokykloje

Kodėl antikos laikų Sofoklio tragedija „Antigonė“ aktuali ir XXI amžiuje? – integruota lietuvių kalbos, teatro ir dailės pamoka 9 ir 10 klasei Kintų pagrindinėje mokykloje.

Geriau galima suvokti Sofoklio sukurtos 442 m. pr. Kr. tragedijos „Antigonė“ problemas ir teigiamas vertybes sujungiant kelių dalykų žinias. Tokį integruotą būdą dešimtokams bei pažintį su tekstu devintokams organizavo teatro vyresnioji  mokytoja Asta Neimantienė, dailės mokytoja metodininkė Rita Tarvydienė ir lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Nijolė Sodonienė.

Plačiau »

IT mokytojai dėkingi Tatjanai ir Antanui Balvočiams už naujausią informaciją

Lapkričio 30 d. įvyko virtualus IT mokytojų susirinkimas. Aptarėme veiklos klausimus, suplanavome veiklą 2022-iesiems. O svarbiausia, klausėmės dviejų įdomių lektorių – vadovėlių bendraautorių Tatjanos Balvočienės, Šilutės Vydūno gimnazijos informacinių technologijų mokytojos ekspertės, švietimo lyderystės konsultantės, ir Antano Balvočiaus, NŠA metodininko, atsineštų žinių. Susitikime dalyvavo kolegos IT mokytojai iš Klaipėdos, Skuodo, Kelmės rajonų.

Antanas Balvočius, Švietimo ir mokslo ministerijos Nacionalinės švietimo agentūros metodininkas, skaitmeninės kompetencijos aprašo ir informatikos bendrosios ugdymo programos kūrimo grupės narys,  pasidalijo įžvalgomis apie atnaujinamas Bendrąsias ugdymo programas IT mokytojams ir  septintosios – skaitmeninės – kompetencijos ugdymą netolimos ateities klasėse. Gana detaliai buvome supažindinti su programos atnaujinimo procesu, kas ir kaip šiuo metu vyksta ir planuojama.

Plačiau »

Tolerancijos miestas – Šilutės lopšelyje-darželyje „Žvaigždutė“

Šilutės lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ pedagogai ir vaikai, ruošdamiesi Tolerancijos dienai, kūrė miestą, kuriame jie norėtų gyventi.

Vaikai, kartu su pedagogais kūrė namus, juos spalvino, aplikavo, iliustravo, konstravo balkonus, antenas, kaminus. Piešė save, žiūrinčius pro langą. Visa tai kūrė su įkvėpimu ir užsidegimu, aptardami tolerancijos vertę ir draugiškus santykius.

Kiekvienas namelis skirtingas, tiek savo fasadu, tiek architektūra, bet visuose būtų gera gyventi, kur daug džiaugsmo ir šilumos. Šauniai padirbėjo grupių komandos, turbūt net patys nesitikėjo tokio rezultato!

Parodą „Mūsų miestas“ eksponuojame savo darželyje, ant palangių, viskas matoma iš lauko, kviečiame pasidžiaugti!

Rasa Stasytienė,
Lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ socialinė pedagogė

Žibų zonos pradinių klasių mokytojų virtuali apskritojo stalo diskusija „Mokomės įdomiau – patyriminės veiklos apibendrinimas“

Lapkričio 29 d. Žibų zonos pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio susirinkimas vyko virtualioje Zoom aplinkoje. Turėjome galimybę susipažinti su Savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus vyriausiąja specialiste, kuruojančia būrelio veiklą Violeta Riaukiene.

Žemaičių Naumiesčio mokyklos – darželio  mokytoja Daiva Jokubaitienė pristatė vykdytą mokykloje  – darželyje patyriminį ugdymą – kokius atliko tyrimus, kokius gavo rezultatus. Mokiniai geriau pažįsta aplinką tyrinėdami, eksperimentuodami.

Žemaičių Naumiesčio mokyklos – darželio  mokytoja Sonata Lidžiuvienė skaitė pranešimą „Tėvai ir mokykla“ – kaip vaikas turi būti pasiruošęs mokyklai, kas įtakoja.

Plačiau »

Technologijų mokytojų kūrybinė praktinė laboratorija

Lapkričio 22 d. rajono technologijų mokytojai kūrybinėje praktinėje laboratorijoje dalijosi kolegialiąja sėkmingos pamokos organizavimo patirtimi.

Šilutės Pamario progimnazijos technologijų mokytoja metodininkė Asta Memytė pademonstravo kalėdinių žvaigždžių iš antrinių žaliavų gaminimą – jos buvo erdvinės, ryškiaspalvės, ypatingai šventiškos.

Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos technologijų mokytoja metodininkė Asta Martinkienė pasidalijo nuostabių knygų skulptūrų gamybos patirtimi, tekstilinių maišelių siuvimo ir dekoravimo patirtimi, saulučių gamybos paslaptimis.

Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos technologijų mokytoja Rita Šleinytė pasidalino informacija ir vaizdine medžiaga iš konferencijos Kretingoje „Kūrybinės pamokų interpretacijos“.

Buvo puiki darbo diena, pradžiuginusi praktinių patirčių ir žinių įvairove.

Jolanta Alsytė,
Usėnų pagrindinės mokyklos technologijų mokytoja,
Technologijų mokytojų metodinio būrelio pirmininkė

DARBO PATIRTIES SKLAIDA, TAIKANT INOVATYVIUS UGDYMO(SI) BŪDUS

Lapkričio 17 d. ikimokyklinio ugdymo mokytojos dalijosi sėkmingų veiklų patirtimis, taikant inovatyvius ugdymo(si) būdus – STEAM, Kimochi, naratyvinio žaidimo, aktyvios fizinės veiklos, edukacinės aplinkos kūrimo, projektinės veiklos. Dalyvavo 45 mokytojai.

Juknaičių vidurinės mokyklos mokytoja Rima Bagdonienė dalijosi darbo patirtimi taikant STEAM metodą. „…sekant pasaką „Trys paršiukai“, vaikai, panaudoję plaukų džiovintuvą, įsitikino, jog nameliai iš šakelių ar šiaudelių labai silpni, nes nugriuvo. Tvirčiausias iš akmenėlių.“ Mokytoja pastebėjo, jog taikant šį metodą ugdytiniai tobulėja, įgyja naujų žinių, dalijasi įspūdžiais, patyrimais, atradimais, patiria džiaugsmą veikdami.

Plačiau »

Vokiečių kalbos mokytojų iniciatyvi diskusija

Lapkričio 16 d. rajono vokiečių kalbos mokytojai nuotoliniu būdu aptarė ugdymo aktualijas. Sudarėme kolegialiosios patirties dalijimosi planą 2022-iesiems, susipažinome su kuratore Savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus vedėjo pavaduotoja Jovita Jankauskiene. Kolegialiame pokalbyje mokytojos pristatė sėkmingiausius darbus rajone ir respublikoje,  projektus, turėjome galimybę diskutuoti įvairiais rūpimais klausimais.

Aktualiausias vokiečių kalbos mokytojams klausimas: kokia vokiečių kalbos dalyko ateitis? Geografine, etnografine, istorine prasme turime ypatingas sąsajas su vokiečių kalba, o mokyklose ji lieka vis labiau nepastebima. Rajone yra vokiečių kalbos mokytojų, kurie pasiruošę perteikti profesionalias vokiečių kalbos žinias ir tuo pačiu išsaugoti krašto istorinius ypatumus.

Dalyko kuratorė domėjosi ir pritarė mokytojų susirūpinimui ir entuziazmui išsaugoti vokiečių kalbos mokymą mokyklose, pasidomės, kaip vyksta vokiečių kalbos pasiūla mokiniams ir jos, kaip antrosios užsienio kalbos, pasirinkimas.

Išklausėme puikių praktinių vokiečių kalbos projektų vykdymo ir parodų organizavimo patirčių, viliamės, kad vokiečių kalbą rinksis vis daugiau mokinių.

Eglė Jatautaitė-Budrikienė,
Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos mokytoja metodininkė

„Prie žinių versmės. Geros mokyklos link“. Su muzikos mokytoja eksperte Liudmila Kašėtiene

Lapkričio 8 d. muzikos mokytojai susitiko su  fortepijono mokytoja eksperte Liudmila Kašėtiene. Tai buvo nuotolinis renginys „Prie žinių versmės. Geros mokyklos link“. Dialoge-interviu mokytoja pasidalijo savo sėkmės paslaptimis, kurios, ko gero, visos yra kruopštaus ir kantraus darbo rezultatas, nes tik veikdami galime kažko pasiekti.

Viena iš sėkmės prielaidų mokytojos Liudmilos nuomone yra tėvai, duodantys pradžią vaiko tolimesnei sėkmei. Ji ir pati išaugo muzikos mėgėjų šeimoje, groti pradėjo vos kelerių metų amžiaus. Metams bėgant rikiavosi naujos patirtys: Šiaulių muzikos mokykla, Šiaulių aukštesnioji muzikos mokykla, Lietuvos muzikos ir teatro akademija.

Plačiau »

Prisijungėme prie šalies akcijos „Ö kaip vokiškai“

Žemaičių Naumiesčio gimnazijos gimnazistai, kurie mokosi vokiečių kalbos, dalyvavo Goetheʼs instituto inicijuojamoje akcijoje „Ö kaip vokiškai“, skirtoje vokiečių kalbos dienai Lietuvoje paminėti.

Šios veiklos metu vyko integruotos technologijų, dailės ir vokiečių kalbos pamokos ,,Ö kaip vokiškai prie arbatos puodelio“: mokiniai siuvo maišelius arbatai, juos dekoravo piešiniais, siuvinėjo vokiškus augalų pavadinimus. Iš namų atsinešę įvairių žolelių arbatai, paruošė dovanas savo klasės draugams bei mokytojams. Vokiečių kalbos pamokų metu, gerdami arbatą, žaidė interaktyvų žaidimą „Kahoot“ vokiečių kalbos bei kultūros tematika.

Norime pasidalinti ir pasidžiaugti mokinių kūrybiniais darbais!

Jolanta Alsytė,
dailės, technologijų mokytoja,

Romualda Malinauskienė,
vokiečių kalbos mokytoja,

Žemaičių Naumiesčio gimnazija

Plačiau »