Įtraukusis ugdymas, iššūkiai ir galimybės

Spalio 22 d. Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyboje vyko specialiųjų pedagogų ir logopedų apskritojo stalo diskusija „Įtraukusis ugdymas, iššūkiai ir galimybės“. Informaciją šia tema pedagogams pateikė Švietimo ir kultūros skyriaus vyriausioji specialistė, kuratorė Jurgita Vingienė, metodinio būrelio pirmininkė Agnita Kazakevičienė. Pristatytos inovatyvios logopedinės priemonės ir aprobuotos pačių pedagogių sukurtos ir ugdymo įstaigose praktiškai išbandytos mokymo priemonės. Diskutavome dienos temomis.

Lina Gutauskienė, Šilutės Žibų pradinės mokyklos logopedė metodininkė pristatė darbe naudojamų „Forbrain“ ausinių panaudojimo galimybes, sudarė sąlygas kiekvienam susirinkimo dalyviui jas išbandyti.

Plačiau »

Penktojo regiono tapatybė – išskirtinumas ir unikalumas

Laimėjus projektą ir finansavus Lietuvos kultūros tarybai ir Šilutės rajono savivaldybei, Šilutės Hugo Šojaus muziejuje spalio 15 d. buvo surengta konferencija ir mokymai pedagogams, turizmo ir informacinių centrų darbuotojams „Penktojo regiono tapatybė – išskirtinumas ir unikalumas“.

Buvo keliama problema, kad net Mažosios Lietuvos regione gyvenantys specialistai (ir ne tik) ne visada supranta, kuo regionas išskirtinis. Tuo remdamiesi ir organizavome renginį, skirtą kultūros lauko specialistams, pedagogams, turizmo ir informacinių centrų darbuotojams, verslininkams iš Pamario ir visos Lietuvos. Programoje buvo numatyti pranešimai apie regiono istoriją ir etnografiją, tamsųjį paveldą, vilko vaikus literatūroje, lankytinus turistinius objektus. Konferencijos ir mokymų tikslas: atgaivinti istorinę atmintį, pateikti koncentruotą informaciją apie penktojo regiono istoriją, etnografiją, turizmo galimybes, kad klausytojai papildytų savo turimas žinias, įvertintų krašto specifiškumą ir galėtų skirti jį iš kitų etnografinių regionų, taip pat supažindinti susidomėjusiuosius.

Plačiau »

Gamtamokslinių stebėjimų taikymas patyriminiame ugdyme

Spalio 14 d. po dienos darbų Pamario zonos pradinių klasių mokytojai lankėsi Aukštumalos pažintiniame take, tikslu gautas gamtamokslines žinias perteikti mokiniams. Pažintiniame take mus lydėjo gidas Borisas Belchevas, kurio turtingas žinių bagažas mus stebino – palyginti mažai žinojome apie čia pat, šalia esančias įdomybes, apie kurias turėsime galimybę paaiškinti mokiniams, taikyti ugdyme.

Aukštumalos pažintinis takas, kurio ilgis į abi puses yra 2400 metrų, įkurtas Aukštumalės telmologiniame draustinyje. Draustinis įsteigtas norint renatūralizuoti ir išsaugoti Aukštumalės pelkinę ekosistemą, pasižyminčią ežerokšnių kompleksais, savitomis biocenozėmis, retų ir nykstančių rūšių augalija bei gyvūnija.

Plačiau »

Domėjomės etnine Šakių kultūra

Spalio 9 d. Šilutės lopšelio darželio „Pušelė“ mokytojai vyko tobulinti etninės kultūros kompetencijų vyko į  Šakių rajono piliakalnius, dvarus, dalyvavo Suvalkijos etnografinio regiono kulinarinio paveldo edukacijose.

Gelgaudiškio dvare mus pasitiko pati Gelgaudiškio kultūros centro direktorė Diana Šležienė, kaip dvaro „Ponia“.

Visiems drauge buvo labai miela pasidžiaugti Šakių piliakalniais, dvarais, dalyvuati Suvalkijos etnografinio kulinarinio paveldo edukacijose. Atnaujinome bendradarbiavimo pažintis su Šakių ir Gelgaudiškio kultūros centrais. Gide mums pabuvo Šakių kultūros centro darbuotoja, geografijos mokytoja Birutė Bendoraitienė, talkino Gelgaudiškio kultūros centro darbuotoja, kaimo kapelos „Gelgaudiškis“ vadovė Nijolė Urbanavičienė.

Liko nuostabūs įspūdžiai iš Suvalkijos etnografinio regiono Zyplių dvaro  ir jo Kuchmeistrių restorano, nepamirštamai savitos ir įspūdingos Šakių miesto ir Ploškaičių lankytinos vietos.

Pasibendavome, pasikeitėme emocijomis, daug pamatėme, parsivežėme gerą nuotaiką ir ketinimus veikti ateičiai.

Nuotr.:  mes – ant Sudargo piliakalnio.

Rasa Gailiuvienė,
Šilutės lopšelio-darželo „Pušelė“ pavaduotoja ugdymui

Liepsnelė ir 9 rūšių zylės… Ventės rage

Švietimo pagalbos tarnybos kolektyvas mokytojams mielai organizuoja edukacines išvykas, bet patys jose nedalyvaujame. Mokytojo dienos proga „pasidovanojome“ edukaciją į Ventės rago ornitologinę stotį, kur dalyvavome paukščių žiedavimo procese…

Iš vedėjo Vytauto Jusio sužinojome daugybę faktų apie paukščių migraciją, jų gyvenimą, kada ir kaip sugaunami ir žieduojami paukščiai, kiek jų jau sužieduota ir kt.

Vytautas Jusys toks geras pasakotojas, kad nesustodamas valandų valandas gali kalbėti apie savo darbą. Sužinojome, kad jis sužiedavęs daugiausia paukščių pasaulyje, kad čia, Ventės rage, stovi aukščiausios paukščių gaudyklės pasaulyje, o numeruojami čia net… laumžirgiai. Čia galima įsigyti jo išleistų knygų apie paukščius, įspūdingą paukščių kalendorių, kurio pagalba nusistatėme savo paukštį pagal mėnesio dieną.

Plačiau »

Bendradarbiauja Klaipėdos ir Šilutės bibliotekininkės

Rugsėjo 30 d. rajono bibliotekininkų metodinis būrelis, didžiausią iniciatyvą parodžiusi Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos bibliotekininkė Rita Šarkienė, pakvietė Klaipėdos miesto švietimo įstaigų bibliotekininkes į metodinę dieną.  Lietuvos aklųjų bibliotekos Klaipėdos padalinio bibliotekininkė Henrika Nedzveckienė auditorijai pristatė ELVIS biblioteką:  kas gali tapti ELVIS vartotojais, kaip veikia ELVIS biblioteka, kodėl ji skirta tik tikslinei auditorijai. Diena buvo nepaprastai informatyvi ir suplanuota įdomi veikla.

Pirmiausia aplankėme Vilkų kampo bandonijų ir armonikų muziejų, kuriame visiems labai patiko: gausybė bandonijų, armonikų ir kitokių eksponatų,  spalvingas  muziejaus savininko Mindaugo Nogaičio pasakojimas pristatant juos. Vėliau mus svetingai priėmė Švėkšnos „Saulės“ gimnazija, kurią pristatė direktorė Dalia Dirgėlienė ir mokiniai, literatūrinėje kompozicijoje pateikę Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos istorijos faktus ir jos poetines interpretacijas Švėkšnos autorių poezijoje.

Plačiau »

Patyriminės veiklos praktika ir mokinių pasiekimai

Rugsėjo pabaigoje rinkosi technologijų mokytojai virtualiai aptarti veiklos klausimus. Dienotvarkėje planavome aptarti įstaigų kolegialiąją patyriminės veiklos praktiką ir pasidalyti mokytojų sėkmėmis,  mokinių pasiekimais.

Mokytojai nuoširdžiai dalijosi praktinių veiklų idėjomis ir sėkmėmis, pademonstravo vaizdinę atliktų veiklų medžiagą. Siūlėme papildyti veiklos planą informacinėmis praktinėmis veiklomis, kurias galėtume taikyti ugdyme savo įstaigose. Kai mokytojas atsineša idėją ar net dvi, pasidaliję tarpusavyje praturtėjame visa puokšte idėjų, kurias taikysime praktikoje.

Asta Martinkienė,
Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos mokytoja metodininkė

Kolegialus mokymasis. vaizdo pamokų nuotoliu organizavimo patirtys

Spalio 1 d. Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijoje susitiko Klaipėdos miesto ir Šilutės rajono istorijos mokytojai. Vyko metodinė diena, pavadinta: „Kolegialus mokymasis. vaizdo pamokų nuotoliu organizavimo patirtys“. Istorijos mokytojų susitikimas Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijoje – pasidalijimas darbo patirtimi ir ateities veiklos planavimas.

Šis neeilinis kolegų susitikimas buvo planuojamas keletą metų, bet mūsų šalį sukausčius pandemijai, tai padaryti kurį laiką nebuvo įmanoma. Bet, kita vertus, karantino patirtis ir tapo mūsų pranešimų ir diskusijų pagrindu. Buvo labai įdomu išklausyti, kaip kolegos sprendžia nuotolinio mokymo ir mokymosi problemas.

Plačiau »

SU MOKYTOJO DIENA!

Nuoširdžiausi sveikinimai su Mokytojo diena! 

Mieli Mokytojai, su Jūsų profesine švente, kuri džiugina ne tik auksaspalviu rudeniu, bet ir ugdytinių ir jų tėvų dėkingumu už Jūsų taurų ir prasmingą darbą. 

Mūsų visų pagarba ir dėkingumas Jums, Mokytojai, už ateities kartos vedimą į žinių pasaulius, buvimą Žmogumi iš didžiosios raidės, Jūsų nepailstamą kūrybiškumą, meilę ir rūpestį, perteiktas žinias ir kelius į rytojų!

Švietimo pagalbos tarnybos kolektyvas

Komandos jėga – ugdymo kokybės pamatas

Rugsėjo 27 d. rajono priešmokyklinio ugdymo mokytojos susirinkime ,,Komandos jėga – ugdymo kokybės pamatas” dalijosi kolegialiąja patirtimi. Susirinkime vertingas  pastabas išsakė metodinio būrelio kuratorės Švietimo ir kultūros skyriaus atstovės – mentorė Vida Nemanienė ir vyriausioji specialistė Jurgita Vingienė. Aptarėme, naujausią ugdymo programų informaciją, kur ją galima rasti ir artimiausius ugdymo programos pokyčius – mentorė Vida Nemanienė pateikė aktualiausią informaciją šia tema.

Metodinio būrelio pirmininkė Lilija Geležiūnė skaitė pranešimą apie komandinio darbo privalumus ir svarbą priešmokykliniame ugdyme, kuo jis skiriasi nuo grupinio darbo. Kintų pagrindinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo mokytoja Sonata Rangienė pasidalijo savo gerąja patirtimi, kaip komandinis darbas padeda mokymąsi padaryti patrauklų, įdomų. Pateikė įvairių komandinio darbo, bendradarbiavimo pavyzdžių. Taip pat buvo renkama nauja metodinio būrelio pirmininkė, pavaduotoja ir sekretorė. Pirmininke išrinkta Šilutės lopšelio-darželio ,,Raudonkepuraitė” priešmokyklinio ugdymo mokytoja Indrė Sprainė, pavaduotoja – Kintų pagrindinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo mokytoja Sonata Rangienė, sekretore – ,,Raudonkepuraitė” priešmokyklinio ugdymo mokytoja Laura Zdanauskaitė-Lazaraitienė.

Plačiau »