Virtualioji ELVIS biblioteka

Rugsėjo 24 d. Švietimo pagalbos tarnyboje vyko informacinė konsultacija apie virtualią Lietuvos aklųjų ELVIS biblioteką. Atnaujinta biblioteka ELVIS  (elektroninių leidinių valdymo infomacinė sistema) skirta tikslinei auditorijai – vaikai su skaitymo ir mokymosi sutrikimais, skaitytojai dėl amžiaus, ligos ar negalios turintys silpstančią regą ir neregiai, kai sunku laikyti knygą ar versti puslapius.

Lietuvos aklųjų bibliotekos Klaipėdos padalinio bibliotekininkė Henrika Nedzveckienė auditorijai pristatė ELVIS biblioteką:  kas gali tapti ELVIS vartotojais, kaip veikia ELVIS biblioteka, kodėl ji skirta tik tikslinei auditorijai.

Tikslinės auditorijos skaitytojams leidiniai laisvai prieinami. Dokumentai, atveriantys kelią į ELVIS: šeimos gydytojo pažyma, logopedo pažyma, Pedagogų psichologinės tarnybos specialistų išvada ar neįgaliojo pažymėjimas.

Ką gali rasti skaitytojai virtualioje bibliotekoje? Įgarsintą grožinę literatūrą, įgarsintą mokiniams rekomenduojamą literatūrą, garsinius žurnalus, filmus ir spektaklius su garsiniu vaizdavimu.

Skaitytojų registracijos būdai – per elektroninius valdžios vartus,  su slaptažodžiu. Kaip parsisiųsti  ar rasti pageidaujamą knygą informaciją galima  rasti virtualios bibliotekos ELVIS vartotojo vadove.

Jei kiltų klausimų, Į juos visada atsakys bibliotekininkė Henrika tel. 8 658 92743 arba el. paštu: h.nedzveckiene@labiblioteka.lt

Nijolė Rimkuvienė,
Švietimo pagalbos tarnybos metodininkė

Naujos patirtys Erasmus + mokymuose Čekijoje

2021 m. rugsėjo 6-10 dienomis „Diemedžio“ ugdymo centro psichologė Asta Lukauskienė ir socialinė pedagogė Aurelija Riteriene lankėsi Čekijoje, sostinėje Prahoje. Švietimo pagalbos specialistės dalyvavo „ITC International training center” organizuotuose mokymuose „ICT in Education “.

Šiuose mokymuose, dalyvavo atstovai iš penkių šalių: Rumunijos, Kroatijos, Lenkijos, Ispanijos ir Lietuvos. Mokymų metu didžiausias dėmesys buvo skirtas IKT technologijoms ir jų taikymo galimybėms ugdymo(si) procese.  Susipažinome, mokėmės naudotis ir atlikti užduotis su šiomis programomis: Edpuzzle.com, Insertlearning.com, superteachertools.us, classDojo.com, intothebook.com, plickers.com, goosechase.com, hour of code, papper coding iš ozobot.com, quiver, webly.com- internetinio puslapio kūrimas, QR code reader/scanner, QRcode generator, storyjumper.com- skaitymo ir teksto suvokimo užduotys, liveworksheets.com.

Plačiau »

Mažosios Lietuvos tautodailės bruožai

Dvi dienas – rugsėjo 14 ir 15 – Šilutės Hugo Šojaus muziejus antrą kartą vykdė nuotolinį seminarą apie Mažosios Lietuvos tautodailės bruožus. Iš viso klausytojų laukė aštuoni pranešimai.

Pirmąją dieną dr. Irma Šidiškienė pristatė lietuvininkų kostiumo išskirtinumą, Liaudies buities muziejaus muziejininkas Vingaudas Baltrušaitis aptarė baldų įvairovę ir savitumą, dr. Vida Savoniakaitė – audinius ir jų subtilumą, dr. Elena Matulionienė papasakojo apie merginų ir moterų galvos dangą ir šukuosenas, parodė, kaip galima tradiciją perimti šiandien.

Plačiau »

Biologijos mokytojų diskusiją suplanavome spalį

Rugsėjo 16 d. biologų vaizdo susirinkime aptarėme veiklą, kurią nuveikėme ir ateityje planuojame nuveikti. Dalyviai diskutavo ir reiškė pastabas, kaip organizuoti kitą biologų susitikimą, kuriame jie būtų aktyvesni ir kolektyviai siektų ugdymo kokybės ir glaudaus bendradarbiavimo.

Ieškojome sprendimo, kaip pasiekti geresnių ugdymo rezultatų, pagerinti išmokimą pamokoje.  Siūlėme aktyviau įsijungti bendradarbiavimui ugdymo kokybės klausimais visus rajono biologijos mokytojus. Suplanavome konkrečius diskusijos klausimus kitam susirinkimui, kuris įvyks spalio mėnesį.

Violeta Banionienė,
Vilkyčių pagrindinės mokyklos biologijos vyresnioji mokytoja,
Biologijos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė

Psichologai įsisavino „Ebru“ techniką

Rugsėjo 16 d. rinkosi Šilutės rajono švietimo įstaigų psichologai. Jų metodinio būrelio veiklos tema – „Ebru“ technikos panaudojimas darbui su vaikais ir paaugliais“, kurią visi mielai įsisavinome. 

Šilutės Vydūno gimnazijos psichologė Kristina Monkienė pradėjo metodinio būrelio susirinkimą duodama būrelio narėms išbandyti metaforinių kortų pratimą. Būtent metaforinės kortelės, kaip projekcinė stimuliuojanti medžiaga, taikoma itin plačiai. Jos tinka tiek individualiam darbui, tiek darbui su grupe, tiek su paaugliais, tiek su vaikais. Psichologės pasidalijo patirtimi ir įžvalgomis kortelių taikymo  savo darbe.

Plačiau »

PAGALBA mokytojui

Kviečiame pasinaudoti informacija mokytojui apie hibridinį, nuotolinį mokymą, bendrąsias programas, skaitmenines mokymo priemones, vadovėlius ir kt.

 

Šventiškas tikybos mokytojų susirinkimas

Rugsėjo 9 d, Šilutės katalikų bažnyčios parapijos namuose dekanato tikybos mokytojai rinkosi aptarti veiklos klausimus. Naujus mokslo metus mokytojai pradėjo šventiška nuotaika, kolegialiu pabendravimu ir gėlėmis.

Susirinkime dalyvavo tikybos mokytojų metodinio būrelio kuratorės Savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus atstovės Vida Kubaitienė ir Jurgita Vingienė.  Pasveikinome svečius susirinkimo dalyvius Telšių vyskupijos monsinjorą Rimantą Gudlinkį 25 metų kunigystės sukakties ir Šilutės katalikų bažnyčios dekaną Remigijų Saunorių 44-ojo gimtadienio proga. Išklausėme šių svečių ir apaštališkojo nuncijaus sekretoriaus Donato Liutikos naujausią informaciją, aptarėme veiklos klausimus.

Monsinjoras Rimantas Gudlinkis visus apdovanojo naujausiais informaciniais leidiniais, pakvietė dalyvauti tikybos ir istorijos mokytojus konferencijoje Telšiuose rugsėjo 16 d. 9.30 val. Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje (Katedros a. 6, Telšiuose, V a.) vyks tarptautinė mokslinė konferencija „600 metų Žemaitija popiežiaus globoje“, kurios metu žemaičių krikšto ir Žemaičių vyskupystės steigimas XIII – XV a. bus nagrinėjamas religiniais, politiniais ir kultūriniais aspektais.

Mokslo metus pradėjome džiugiai, šventiškai, tikimės, kad jie bus sėkmingi mums visiems.

Violeta Stonienė,
Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos tikybos mokytoja metodininkė,
Tikybos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė

Mieli Mokytojai!

Su Rugsėjo pirmąja, Mokslo ir žinių diena!

…vėl beldžiasi ruduo, verčiame naują popieriaus lapą, įveikiame naujus iššūkius. Teka Gyvenimas – nuo Rugsėjo iki Rugsėjo…

Nuoširdžiausi sveikinimai ir padėka Mokytojams!

Švietimo pagalbos tarnybos kolektyvas

Mokytojų edukaciniai renginiai

Artėjant rugsėjui, mokytojams siūlome pagal galimybes apsilankyti nuotoliniuose ir tiesioginiuose edukaciniuose renginiuose (pristatomos ir praktiškai parodomos galimybės, kaip kūrybiškai ir šiuolaikiškai ugdyti mokinį, naudojant turimas ir galimas technologijas, taikant mišriojo mokymo būdą ir kt.), kuriuos galima rasti:

https://www.emokykla.lt/nuotolinis/naujienos

https://www.nsa.smm.lt/

https://lvjc.lt/mokytoju-festivalis-edukaciniai-pramoginiai-renginiai/

https://www.smm.lt/main/web/lt/

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Ugdymo+sodas

Primename, kas kitą savaitę prasideda NŠA renginiai, skirti pasirengti 2021-2022 mokslo metams: https://www.nsa.smm.lt/2021/08/18/kita-savaite-prasideda-nsa-renginiai-skirti-pasirengti-2021-2022-mokslo-metams/

Švietimo pagalbos tarnyba

Praktinių studijų dienos Šilutės Pamario mokykloje ir Pirmojoje gimnazijoje

Birželio 25 d. vaizdo konferencijoje susitiko per penkiasdešimt Šilutės pirmosios gimnazijos ir Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos mokytojų. Tikslas – skatinti dalijimąsi gerąja darbo patirtimi, idėjomis bei įžvalgomis apie praktinių studijų dienas ir stiprinti mokytojų bendradarbiavimą. Susitikimo rezultatas  – sukurta virtuali refleksijų knyga, kuria mokytojai naudosis kurdami praktinių studijų programas kitais mokslo metais.

Dešimtyje darbo grupių ir išsakėme mokytojų praktines patirtis. Apsvarstėme nuotolinio ugdymo iššūkius, sėkmes ir  galimybes, kokias kompetencijas mokiniai išsiugdė patyriminėse veiklose. Veikla turėjo svarių rezultatų, nes mokiniai ir mokytojai patobulino IKT valdymo gebėjimus, patobulino pažinimo, komunikavimo, kūrybiškumo ir kita kompetencijas. Kalbėjome, įsivertinome, keitėmės nuomonėmis, pristatėme nuveiktus darbus ir pasiektus rezultatus.

Diana Rumšienė,
Šilutės pirmosios gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui