Specialiosios pedagogikos ir psichologijos kvalifikacijos kursų programa

Sausio mėnesį Švietimo pagalbos tarnybos pedagoginės psichologinės pagalbos specialistai veda 60 valandų kvalifikacijos tobulinimo kursų mokymus nuotoliniu būdu rajono ikimokyklinių įstaigų pedagogams. Klausytojai – daugiausia iš Šilutės lopšelių-darželių „Žvaigždutė“ ir „Žibutė“.

Kiekvienas kursuose dalyvavęs pedagogas atsiskaitys už per 32 teorijos, 16 praktinio darbo ir 12 savarankiško darbo valandų įgytas žinias. Reikės parengti ir pristatyti pasirinkto specialiųjų ugdymosi poreikių turinčio mokinio ugdymo ir pagalbos jam organizavimo darbo analizę.

Programos dalyviai, išklausę programos kursų numatytas temas ir pristatę atsiskaitymo darbus, pagilins turimas žinias ir kompetencijas.

Janina Toleikienė,
Švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pavaduotoja

Gerosios iniciatyvos – atspirties taškas kultūrinių pokyčių link

Įpusėjus gruodžiui baigtas įgyvendinti Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos projektas „Kompetencijų ugdymo sesija „Gerosios iniciatyvos – atspirties taškas kultūrinių pokyčių link“, finansuotas Šilutės rajono savivaldybės ir Lietuvos kultūros tarybos.

Gruodžio 15–16 d. Šilutės rajono kultūros darbuotojai kartu su bibliotekininkais dalyvavo mokymuose „Edukacinių programų kūrimas ir organizavimas“, kuriuos vedė Vilniaus universiteto dėstytojos, kultūrinio bei neformalaus ugdymo ekspertės Dr. Irena Stonkuvienė ir doktorantė Justina Garbauskaitė-Jakimovska.

Mokymų dalyviai sužinojo apie svarbiausius formalaus ir neformalaus mokymosi aspektus, ugdymo kultūros įstaigose metodinius principus, jų stiprybes, silpnybes bei neišnaudotą turimą potencialą, metodines prieigas, gero ugdytojo (fasilitatoriaus) vaidmenį, savybes ir atsakomybes, kt.

Plačiau »

Informacija socialiniams pedagogams

Gruodžio 11 dieną švietimo įstaigų socialiniai pedagogai virtualiame susirinkime aptarė veiklos klausimus ir naujausią informaciją.

Išklausėme Švietimo ir kultūros skyriaus vyriausiosios specialistės, kuruojančios socialinių pedagogų veiklą, naujausią informaciją dėl NEMIS sistemos, pagalbos būdų šeimai ir mokiniui sugrąžinti jį į ugdymo procesą.

Apie smurto prevenciją artimoje aplinkoje kalbėjo Jurgita Kaktienė, Šilutės rajono policijos komisariato vyresnioji tyrėja.

Aptarėme veiklos klausimus – išsirinkome pirmininką, pavaduotoją ir sekretorių.

Andrejus Ivanovas, Juknaičių pagrindinės mokyklos psichologo asistentas, pristatė priklausomybės ligomis sergančiųjų reabilitacijos principus ir pagalbos galimybes VšĮ „Taikos kelias“, dalijosi patirtimi dirbant su priklausomais paaugliais.
Jurgita Barškietienė,
Vilkyčių pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė

ŠILUTĖS RAJONO IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ PEDAGOGŲ VIRTUALI MENINIŲ DARBŲ PARODA „ŠVIESOS TAKU KALĖDŲ LINK“

Šilutės lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ mokytojos Ramunė Šmitienė, Jovita Kmitienė, Daiva Bačiulienė, bendradarbiaudamos su Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyba, pakvietė rajono ikimokyklinių įstaigų bendruomenes susiburti bendrai kūrybinei veiklai – sukurti jaukią ir mielą Šv. Kalėdų laukimo nuotaiką savo gamybos šviečiančiais meninės kūrybos darbais. Šv. Kalėdos – gerumo, šeimos susibūrimo šventė, kai norisi draugauti, apkabinti artimuosius, dažniau nusišypsoti, kurti bendrystės, šiltų tarpusavio santykių ir nuoširdumo atmosferą.

Parodos tikslas – inicijuoti meninės veiklos plėtrą ikimokyklinių įstaigų bendruomenėse, įgyvendinant kūrybines idėjas, fantazijas, svajones, kuriant Šv. Kalėdų nuotaiką meninės raiškos darbuose. Meninių darbų fotografijų sulaukėme iš Šilutės lopšelių – darželių „Žvaigždutė“, „Gintarėlis“, „Raudonkepuraitė“, „Ąžuoliukas“, Žemaičių Naumiesčio mokyklos-darželio pedagogių.

Džiaugiamės, kad buvote aktyvūs parodos dalyviai,- prisidėjo bendruomenės, pajutusios prieššventinio džiugesio spindulį, stebinote savo išmone ir kūrybinių darbų originalumu.  Visiems dalyviams dėkojame už kalėdinę nuotaiką meninės raiškos darbuose ir linkime sveikatingų, ramių ir jaukių baltų šv. Kalėdų Jūsų šeimose ir kolektyvuose.

Kviečiame virtualią meninių darbų fotografijų parodą „Šviesos taku Kalėdų link“ kviečiame stebėti ir te Jus džiugina mūsų nuoširdūs šventiniai palinkėjimai!

Jovita Kmitienė,
Lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ mokytoja metodininkė

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos kvalifikacijos kursų programa

Spalio mėnesį Švietimo pagalbos tarnybos pedagoginės psichologinės pagalbos specialistai vedė 60 valandų kvalifikacijos tobulinimo kursų mokymus Šilutės lopšelio-darželio „Raudonkepuraitė“ pedagogams.

Dėl pandemijos šeštoji mokymų diena buvo atidėta lapkričio 27-ajai ir vyko virtualioje aplinkoje.
Kiekvienas kursuose dalyvavęs pedagogas atsiskaitė už per 32 teorijos, 16 praktinio darbo ir 12 savarankiško darbo valandas įgytas žinias. Reikėjo parengti ir pristatyti pasirinkto specialiųjų ugdymosi poreikių turinčio mokinio ugdymo ir pagalbos jam organizavimo darbo analizę.

Programos dalyviai, išklausę programos kursų numatytas temas ir pristatę atsiskaitymo darbus, pagilino turimas žinias ir kompetencijas.

Janina Toleikienė,
Švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pavaduotoja

Socialinių emocinių įgūdžių ugdymas integruojant Kimochis programą

Lapkričio 27 d. Šilutės lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ pedagogams vyko virtualus kvalifikacijos tobulinimo renginys – programos „Socialinių emocinių kompetencijų ugdymas ikimokyklinėse įstaigose“ II modulis „Socialinių emocinių įgūdžių ugdymas integuojant  Kimochis programą.

Emocinio intelekto sąvoka apima gebėjimą jausti, suprasti kitų žmonių jausmus, valdyti nuotaiką bei kontroliuoti impulsus, susidoroti su frustracija bei kasdienio gyvenimo aktualijomis (Goleman, 2003). Socialinės emocinės kompetencijos – tai gebėjimai dirbti kartu su kitais, produktyviai mokytis, atlikti svarbiausius vaidmenis šeimoje, bendruomenėje, darbo vietoje.

Programos tikslas – padėti pedagogams suprasti emocinio intelekto ugdymo svarbą, lemiančią ilgalaikius pozityvius elgesio pokyčius grupės/įstaigos aplinkoje; pateikti pavyzdžių, kaip „Kimochis“ žaislai padeda vaikams išmokti/įgyti socialinių emocinių įgūdžių ir gebėjimų; padėti seminaro dalyviams išmokti įrankių ir technikų, kaip ugdyti emocinį raštingumą grupėje/įstaigoje.

Įsisavinome programos turinį, kurio racionalias mintis taikysime ugdymo veikloje.

Reda Jakienė,
„Žvaiždutės“ lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Iššūkiai ugdant specialiųjų poreikių vaikus

Lapkričio 20 dieną įvyko virtualus specialiųjų pedagogų ir logopedų susirinkimas. Buvo aptarta dviejų metų veikla, išklausyti trys pranešimai.

Simona Griciūtė, Šilutės Martyno Jankaus specialioji pedagogė, pristatė savo ir kolegės logopedės Sandros Montvilės organizuotą respublikos projekto „Pasaka tikiu“ veiklą ir rezultatus, Švietimo pagalbos tarnybos svetainėje paskelbtą virtualią parodą.

Genovaitė Mockienė, Žemaičių Naumiesčio mokyklos-darželio logopedė metodininkė pasidalijo kolegialiąja patirtimi pranešime „Savo kūrybos ketureilių panaudojimas įtvirtinant garsus“.

Irma Morkūnienė, Šilutės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ vyresnioji specialioji pedagogė, išsamiame vaizdžiai iliustruotame pranešime „Iššūkiai ugdant specialiųjų poreikių vaikus“ pateikė savo kolegialiąją patirtį.

Aptarėme veiklą ir naują 2021-ųjų veiklos planą, veiklos aktyvumo inicijavimą ateityje.

Zita Šernienė,
Specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio pirmininkė,
Šilutės lopšelio-darželio logopedė metodininkė

Ugdymo proceso sėkmės

Lapkričio 19 d. rinkosi informacinių technologijų mokytojai aptarti nuotolinio ugdymo klausimų.

Mokytojai virtualiame susirinkime dalijosi kolegialiąja nuotolinio ugdymo patirtimi, aptarė IT programų, kurias naudoja, privalumus ir trūkumus, dalijosi naujausiomis ugdymo programų  žiniomis, – viskuo, kas aktualu šiandieniniame mokytojo darbe.

Arvydas Grigonis,
IT mokytojų metodinio būrelio pirmininkas,
Žemaičių Naumiesčio gimnazijos IT vyrenysis mokytojas

Nominacijos iniciatyviems mokytojams ir jaunimui

Lapkričio 10 d. Jau antrus metus iš eilės  Šilutėje įvyko rajono „Jaunimo iniciatyva 2020” apdovanojimų renginys. Tik šį kartą jis buvo kitoks, nes dėl COVID-19 pandemijos visoje šalyje įvedus karantiną, renginys persikėlė į nuotolinę erdvę.  Jo metu buvo pagerbtos septynios  jaunimo organizacijos.

Šventę jaunimui organizavo Šilutės kultūros ir pramogų centro Atviros jaunimo erdvės jaunimo darbuotojas Rimvydas Petrauskis ir Šilutės savivaldybės jaunimo ir sporto reikalų koordinatorė Rimantė Čiutienė.

Renginio pradžioje sveikinimo žodį tarė Šilutės savivaldybės jaunimo ir sporto reikalų koordinatorė Rimantė Čiūtienė, kuri pasidžiaugė tokiu gausiu nominantų būriu ir jų nuveiktais darbais.

O pasidžiaugti buvo kuo, net septynios nominacijos iškeliavo į įvairias Šilutės rajono organizacijas ir iniciatyviam jaunimui, o tarp nominuotų daug pedagogų, kurie dirba su jaunimo organizacijomis. Plačiau »

Virtuali respublikinė paroda „Pasaka tikiu“

Nuo vasario mėnesio Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos pedagogės Sandra Montvilė ir Simona Griciūtė respublikos mokyklas kvietė projektinei veiklai „Pasaka tikiu“.

Veikla skirta tarptautinei vaikiškos knygos dienai paminėti, tačiau veiklos ir jos rezultato terminus pakoregavo naujasis virusas… Todėl negalime pakviesti į Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyboje suorganizuotą projekto darbų parodą – pamatyti nuostabias vaikų sukurtas knygeles. Sumanią išeitį rado vyresnioji logopedė Sandra Montvilė ir specialioji pedagogė Simona Griciūtė, sukūrusios spalvingą virtualią parodą, kuria ir kviečiame pasidžiaugti – kūrybiškumo ir išmonės galima pavydėti mūsų draugams iš visos respublikos…

Švietimo pagalbos tarnybos informacija

Plačiau »