+370 441 76 244

info@sptsilute.lt

Specpedagogai ir logopedai organizuoja parodą „Velykų bobutės belaukiant“

Kovo 18 d. specialieji pedagogai ir  logopedai susitiko virtualioje aplinkoje Zoom ir dalijosi patirtimi, kaip sekasi organizuoti parodą „Velykų bobutės belaukiant“. Pedagogai su savo ugdytiniais, kūrybingai, išradingai, originaliai puošia savo kabinetus, kuria sveikinimus, margina margučius įvairia technika.

Organizuojamos parodos tikslas – turtinti ir plėtoti specialiųjų poreikių mokinių meninę saviraišką, puoselėjant ir išsaugant Velykinių papročių tradicijas. Didžiausias iššūkis veiklas organizuoti dirbant nuotoliniu būdu, todėl buvo prašoma ir kitų pedagogų įsitraukimo. Susitikime aptarta, kaip sekėsi įtraukti mokinius, kiek prie kūrybinių darbelių prisidėjo darželių auklėtojai, pradinių klasių mokytojai, kiek į veiklą įsitraukė mokinių tėvai, su kokiais iššūkiais teko susidurti. Virtuali paroda bus eksponuojama Šilutės rajono specialiųjų pedagogų ir logopedų Facebook paskyroje bei Švietimo pagalbos tarnybos internetiniame puslapyje www.sptsilute.lt

Susitikimo metu aptartas 2021 m. veiklos planas, diskutuota apie numatomas veiklas, jų vykdymo galimybes. Pedagogams pasiūlyta prisidėti ir papildyti veiklos planą pagal poreikį, rodyti savo iniciatyvą ir dalintis kolegialia  patirtimi.  Svarstėme kontaktinio susitikimo galimybę baigiantis mokslo metams: organizuoti edukacinę išvyką, ar bent virtualią edukaciją.

Agnita Kazakevičienė,
Specialioji pedagogė metodininkė,
Specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio pirmininkė