Virtuali apskritojo stalo diskusija „Taikome kolegų patirtį savo mokyklose“

Spalio 19 d. vyko virtuali chemijos mokytojų apskritojo stalo diskusija „Taikome kolegų patirtį savo mokyklose“. Mokytojai dalijosi kolegialiąja ugdymo patirtimi bei informacija apie praktinio patyriminio ugdymo organizavimą mokyklose. Dalijomės kolegialiąja ugdymo patirtimi mokyklose.

Diskusijai medžiagą parengė ir pateikė Šilutės pirmosios gimnazijos chemijos mokytoja Danutė Jokšienė ir   Šilutės  Pamario progimnazijos chemijos mokytoja Dalia Jonaitienė. Veiklos vykdytos nuotoliniu būdu, yra filmuota medžiaga.

Danutė Jokšienė pristatė 5 dienų patyriminę veiklą, vestą 2021 m. IIc gimnazijos klasėje tema „Vanduo ir jo tvarumas“. Tai buvo integruota patyriminė veikla, kurios metu buvo integruojami 3 dalykai – chemija, matematika ir technologijos, dirbo 3 mokytojai (chemijos, matematikos ir technologijų). Mokiniai grupėse tyrė įvairias vandens savybes (fizines ir chemines), aiškinosi, iš ko susideda buityje naudojamo vandens kaina, jo taupymo būdai, kuo skiriasi mineralinis vanduo, nuo destiliuoto, mineralinio.

Dalia Jonaitienė pristatė 5 dienų patyriminę veiklą, vestą 2021 m. 5 klasėje tema „Lietuvos medžiai (ąžuolas, klevas, beržas, kaštonas, obelis) šalia mūsų ir tautosakoje“, kurios metu buvo integruojami 2 dalykai – gamtos pažinimo ir lietuvių kalbos,  dirbo 2 mokytojai (gamtos pažinimo – chemijos ir lietuvių kalbos). Mokiniai atlikdami praktines – tyrimo  užduotis susipažino su maistinėmis ir mineralinėmis medžiagomis, vitaminais,  esančiais medžių suloje ir kitose medžių dalyse, medžių ir jų vaisių nauda žmogaus sveikai gyvensenai. Mokiniai buvo mokomi nuosekliai atlikti veiklas, stebėti ir daryti išvadas,  sukurtą darbą susisteminti, apipavidalinti ir pristatyti viešai mokyklos bendruomenei skaidrėse arba surengdami virtualią darbų parodą nuotraukose.

Veiklų integravimas patyriminės veiklos metu įgalina mokinius per praktines užduotis pažvelgti į tyrimo objektus iš 2-3 dalykų pozicijų.  Mokinių ir mokytojų veikla vykdoma nuolat bendradarbiaujant 5 dienas, „pasineriama“ tik į vieną tyriminės veiklos temą. Mokytojai ir mokiniai turi galimybę ne tik tirti ir apibendrinti rezultatus, bet ir fiksuoti bendruosius mokymo ir mokymosi sunkumus, susidėlioti strategijas jiems įveikti. Tokios veiklos metu svarbu tikslingai ir tinkamai įvaldyti patyriminei veiklai skirtą laiką: čia dėmesys mokytojų-veiklų organizatorių veiklos planavimui ir jos tikslinimas eigoje, kad mokiniai darbus atliktų numatytais terminais ir patys, konsultuojant mokytojams.

Integruotų pamokų ir atvirų veiklų patirties refleksijoje ugdymo kokybės požiūriu  priėjome išvados:

1) Keliadienis patyriminis mokymas turi visai kitą paskirtį nei integruotos pamokos.

2) Integruotos pamokos dažniausiai sprendžia dalykinius mokymo ir mokymosi 1-2 uždavinius.

3) Keliadienis patyriminis mokymas, greta dalykinių mokymo ir mokymosi 1-2 uždavinių, sprendžia dar ir bendrųjų kompetencijų ugdymo  ir įgytų dalykinių įgūdžių per pamokas (ir integruotas taip pat) patikrą supančios aplinkos kontekstuose.

Diskutavome gautų metodinių priemonių taikymo ugdymo procese (kiekvienos mokyklos patirtis) klausimais. Diskusijai medžiagą parengė ir pateikė Juknaičių pagrindinės mokyklos chemijos mokytoja Rimutė Pilipavičienė.  Pristatė mokymo darbo su interaktyvia lenta privalumus ir jos pritaikymo galimybes „hibridiniam“ mokymui ir „Mozabook“  interaktyvią mokymo priemonę. 2021 m.  rugsėjo 1 d. mokykla aprūpino chemijos-fizikos kabinetą interaktyvia mokymo lenta, grafine planšete ir nauju kompiuteriu.

Mokytoja akcentavo, kad panaudodama šių priemonių/įtaisų komplektą (interaktyvi lenta, grafinė planšetė,  kompiuteris)  sėkmingai veda nuotolinį ir mokymą klasėje vienu metu, t.y. mokoma  panašiai kaip ir „hibridinėje“ klasėje. Mokiniai esantys izoliacijoje jungiasi prie nuotolinio mokymo platformos įprastine tvarka, o mokiniai esantys klasėje dirba su mokytoju „gyvai“. Esmė ta, kad mokymo veiklą mokytojas vykdo kompiuteryje, pavyzdžius rašo ir teikia grafine planšete, daro aiškinamosios medžiagos pamokos įrašą. Mokiniai esantys namuose ir klasėje mato tą patį vaizdą, gali klausti ir tikslintis, aiškintis užduotis. Klasėje esantys mokiniai girdi, mokinių esančių namuose klausimus, mato jų pasidalinamus ekranus ir pan. Kompleksinis priemonių/įtaisų panaudojimas  sudaro tinkamas sąlygas dirbti mokytojui su visais mokiniais, mokytojo darbas efektyvinamas  techniniais sprendimais. Išskyrė šiuos kompleksinio įtaiso privalumus:

–  Patogiau mokytojui dirbti klasėje, naudojant grafinę planšetę, kai visi mokiniai dirba „gyvai“, nei dirbant „lenta-kreida“ būdu. Mokytojas išvengia „atsuktos nugaros“ momento, mato visus klasėje dirbančius mokinius naujos medžiagos išdėstymo lentoje metu, čia ir dabar įvertina jiems iškilusius sunkumus.

–  Mokytojas turi galimybę objektyviai išsianalizuoti pamokos aiškinimą, nes padarytas pamokos įrašas, ir  analizės pagrindu tinkamai planuoti mokymo veiklas.

–  Interaktyvioje lentoje galima išsaugoti pateiktą medžiagą dalimis, aiškinant grįžti prie jau išdėliotos medžiagos. To neįmanoma padaryti dirbant „lenta-kreida“ būdu. Prieš keletą savaičių mokytojai prašant buvo įsigyta mokytojui skirta „Mozabook“ interaktyvi mokymo priemonė. Ji taikoma 8 dalykams – matematikai, fizikai, chemijai, technologijoms, muzikai, menams, biologijai istorijai –  ir kalboms. Ši priemonė gali būti įdiegta tik viename kabinete, tačiau su ja gali dirbti 8 dalykų mokytojai tame kabinete. Ji veikia kaip atskira demonstracinė ir užduočių parengimo/pateikimo platforma. Naudotina, nes:

programinė įranga lengvai ir paprastai valdoma, funkcijos randamos ten, kur vartotojai ir tikisi jas surasti;

gali atidaryti PDF dokumentus, o tai leidžia mokytojui naudotis šiais failais prezentacijų metu ir netgi paversti juos skaitmeniniais leidiniais pridedant interaktyvų turinį iš Mozabook duomenų bazės vos keliais paspaudimais;

suteikia prieigą prie medijos bibliotekos, kurioje talpinama daugiau 1 200 3D vaizdų, šimtai mokomųjų vaizdo įrašų, garso failų ir užduočių, padedančių paskatinti mokinių susidomėjimą;

gali būti naudojama tiek interaktyviose lentose, tiek kompiuteriuose;

„MozaBook“ programinė įranga, integruotos programėlės, mokomieji vaizdo įrašai, interaktyvūs 3D vaizdai ir jų pasakojimai šiuo metu yra išversti į įvairias kalbas, į lietuvių kalbą taip pat.

R.Pilipavičienė, pasakė, kad šiuo metu tik tik pradėjo naudoti šią mokymų priemonę ir aiškesnį ir detalesnį jos panaudojimą galės pristatyti mokslo metų pabaigoje, kai turės pakankamai darbo su šia priemone patirties ir bus parengusi apibendrintą metodinę medžiagą kolegų diskusijai. Detaliau susipažinti su  šia priemonę galima https://www.mozaweb.com/lt/mozabook

Rimutė Pilipavičienė,
Juknaičių pagrindinės mokyklos chemijos mokytoja metodininkė,

Agnė Rupeikienė,
Chemijos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė,
Šilutės Vydūno gimnazijos chemijos mokytoja

You can leave a response, or trackback from your own site.

Rašyti atsiliepimą