+370 441 76244

info@sptsilute.lt

Prevencinių programų nauda patyčių masto mažinimui įstaigose

Spalio 29 d. įvyko rajono socialinių pedagogų metodinio būrelio susirinkimas „Prevencinių programų nauda patyčių masto mažinimui įstaigose“. Susirinkime dalyvavo Šilutės rajono savivaldybės Švietimo ir kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Vida Kubaitienė. Susitarėme drauge parengti kitų metų rajono socialinių pedagogų metodinio būrelio veiklos planą.

Darbotvarkėje buvo net keturi pranešimai. Šilutės lopšelio-darželio „Pušelė“ socialinė pedagogė Sigita Žemaitytė pristatė pranešimą „Socialinio emocinio ugdymo programa „Dramblys“ ikimokyklinėse ugdymo grupėse“. Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė Lina Beržinienė skaitė pranešimą „Prevencinės programos LION QEST“ įtaka patyčių mažinimui mokykloje“. Katyčių pagrindinės mokyklos socialinės pedagogės Inos Stankevičiūtės pranešimas buvo apie įvairias prevencines programas ir projektus „Projektinė veikla – mokinių kompetencijų ugdymui ir pasiekimų gerinimui“. Ketvirtą pranešimą „Programos „Gyvai“ įtaka sveikai gyvensenai ir tabako, alkoholio, narkotikų prevencijai“ skaitė Vainuto gimnazijos socialinė pedagogė Elena Žąsytienė.

Susirinkimas, kuriame išklausyti pranešimai, viltingai įkvėpė naujiems sumanymams ir darbams.

Dirbant prasmingą ir reikalingą darbą su vaikais, nauja informacija, kolegų perduota patirtis skatina judėti pirmyn, ieškoti problemų naujo sprendimo, pagalbos teikimo būdų.

Sonata Vilčiauskienė,
Socialinių pedagogų metodinio būrelio pirmininkė,
Žemaičių Naumiesčio mokyklos-darželio vyresnioji socialinė pedagogė