Kolegialioji patirtis „IKT technologijų taikymo galimybės ugdymo(si) procese”

Dalyvavome Erasmus+ projekte „Informacinės komunikacinės technologijos ir kūrybiškumas klasėje specialius poreikius turintiems mokiniams“,- vykome į  mokymus „ITC in Education“ Čekijoje, Prahos mieste. Spalio 25 dieną, tarptautinių mokymų metu įgytą patirtimi pasidalinome su rajono pedagogais, kurių vaizdo konferencijoje dalyvavo per 30.

Pristatėme IKT naujoves, įvairias programas: Edpuzzle.com, Insertlearning.com, superteachertools.us, classDojo.com, intothebook.com, plickers.com, goosechase.com, hour of code, papper coding iš ozobot.com, quiver, webly.com- internetinio puslapio kūrimas, QR code reader/scanner, QRcode generator, storyjumper.com- skaitymo ir teksto suvokimo užduotys, liveworksheets.com. Pasidalijome nuotraukomis ir vaizdo įrašais iš vykusių mokymų, bei ekskursijos metu užfiksuotais vaizdais. Erasmus + projektas ypatingas tuo, kad galima ne tik išmokti, tačiau yra sudaryta galimybė pažinti šalį, kurioje vyksta mokymai.

Tikimės, kad nauji metodai ir būdai, skatins mokytojus taikyti juos IKT pamokose, o mokinius bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje, motyvuos ir kūrybiškai nuteiks ugdymo procesui ir įtakos ugdymo(-si) rezultatų sėkmę.

Aurelija Riterienė,
„Diemedžio“ ugdymo centro socialinė pedagogė,
Asta Lukauskienė,
psichologė

You can leave a response, or trackback from your own site.

Rašyti atsiliepimą