Įtraukusis ugdymas, iššūkiai ir galimybės

Spalio 22 d. Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyboje vyko specialiųjų pedagogų ir logopedų apskritojo stalo diskusija „Įtraukusis ugdymas, iššūkiai ir galimybės“. Informaciją šia tema pedagogams pateikė Švietimo ir kultūros skyriaus vyriausioji specialistė, kuratorė Jurgita Vingienė, metodinio būrelio pirmininkė Agnita Kazakevičienė. Pristatytos inovatyvios logopedinės priemonės ir aprobuotos pačių pedagogių sukurtos ir ugdymo įstaigose praktiškai išbandytos mokymo priemonės. Diskutavome dienos temomis.

Lina Gutauskienė, Šilutės Žibų pradinės mokyklos logopedė metodininkė pristatė darbe naudojamų „Forbrain“ ausinių panaudojimo galimybes, sudarė sąlygas kiekvienam susirinkimo dalyviui jas išbandyti.

Eglė Račienė, Švietimo pagalbos tarnybos logopedė metodininkė, pristatė „Brain boy“ ausines ir jų panaudojimo galimybes logopedo darbe.

Aprobavome pedagogių sukurtas ir išbandytas metodines priemones. Specialiosios pedagogės ir logopedės džiaugiasi sukurta metodinių priemonių baze ir ja mielai naudojasi ugdymo procese.

Agnita Kazakevičienė,
Šilutės Žibų pradinės mokyklos specialioji pedagogė,
Specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio pirmininkė