+370 441 76244

info@sptsilute.lt

Jaunųjų darbuotojų skaitmeninių įgūdžių tobulinimas

Liepos 21-28 dienomis „Diemedžio“ ugdymo centro švietimo pagalbos specialistės Aurelija Riterienė ir Aurelija Norvilienė, auklėtojos metodininkės Daiva Būdvytienė ir Vilma Uselienė lankėsi Olandijoje, Hellendoorno mieste. Ten dalyvavo Erasmus+ projekte “TECH-SAVVY YOUTH WORKERS”, kurį organizavo „Drawing to helth“ organizacija.

Projekto tikslas – mokytis spręsti diskriminacines, kultūros įvairovės, kultūrinio dialogo, naujų medijų ir skaitmeninių priemonių integravimo į jaunimo darbo problemas. Taip pat  dalintis savo darbo patirtimi su programomis, padedančiomis įvertinti pamokos našumą, tobulinti vizualinių pranešimų raštingumo ir dizaino, filmavimo ir fotografavimo technikos, skaitmeninių istorijų kūrimo, naujų metodų ir veiklų, skirtų socialiai remtiniems žmonėms, kūrimo įgūdžius.

Projekte dalyvavo apie 50 atstovų iš Lietuvos, Italijos, Turkijos, Vengrijos, Ispanijos, Graikijos, Belgijos ir Lenkijos.

Vizito metu nemažai laiko praleidome gamtoje, netradicinėje mokymo(si) aplinkoje, tobulindami komandinio darbo įgūdžius, atsakomybę ir kūrybiškumą, savęs ir kito pažinimą.

Intensyviai buvome mokomi dirbti su Web 2.0  įrankiais, kuriais galime palengvinti ir paįvairinti šiandieninę darbo kasdienybę. Nagrinėjome ir rengėme pristatymus vaizdo konferencijoms skirtomis programomis: Zoom, Google hangouts, Teamlink, Jitsi meet; virtualios klasės programomis: Flipgrid, Cllassdojo, Edmodo; turinio kūrimo programomis: Green screen, Storyjumper, Canva, Concept Map ir kt.; vertinimo priemonių kūrimo programomis: Mentimeter, Kahoot, Plickers, Pool everywhere ir kt.

Projekto organizatorių dėka turėjome galimybę apsilankyti Enschede miesto „Saxion“ taikomųjų mokslų universitete, kur buvome supažindinti su universiteto mechatronikos ir robotikos katedros veikla ir su ten dirbančių profesorių komanda. Atlikdami jų pateiktą užduotį, turėjome galimybę parodyti savo žinias ir įgūdžius.

Džiaugiamės galėjusios dalyvauti efektyviuose mokymuose, kuriuose buvo jaučiamas malonus ir energingas nusiteikimas darbui, kur galėjome išreikšti save, pasidalinti patirtimi, palyginti šalių skirtumus, išmokti ir gebėti taikyti įgytas žinias darbinėje veikloje, bendrauti ir bendradarbiauti su kitų šalių atstovais ir organizatoriais ir patobulinti anglų kalbos žinias.

Aurelija Riterienė,
„Diemedžio“ ugdymo centro metodininkė