+370 441 76244

info@sptsilute.lt

Kompetencijomis grįstas ugdymas pamokoje

Rugsėjo 11 d. Juknaičių, Vilkyčių pagrindinių mokyklų iš Šilutės Vydūno gimnazijos mokytojai nuotoliniu būdu išklausė prof. dr. Aušros Kazlauskienės, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos dėstytojos,  seminarą „Kompetencijomis grįstas ugdymas pamokoje“.

Atnaujintų Bendrųjų programų pasirinkta kryptis – kompetencijomis grįsto ugdymo plėtotė. To pasėkoje ugdymo tikslas bus nukreiptas ne tik į dalykines žinias, bet ir į išskirtas kompetencijas. Tad kyla iššūkis, kaip ugdymo procese kartu su dalyko žiniomis ugdyti numatytas kompetencijas. Atliepiant besikeičiančią situaciją švietime, buvo dalinamasi įvairių dalykų pavyzdžiais, kad būtų galima atpažinti savo praktikoje situacijas, kur mokytojai ugdo kompetencijas. Taip pat buvo demonstruojami pavyzdžiai, kaip užtikrinti dalykinių žinių ir kompetencijų plėtotę (tiek organizuojant pamoką, tiek vertinant, suteikiant grįžtamąjį ryšį ir pan.) bei išbandėme praktiškai. Seminaro mokymų sistema suderinta taip, kad kartu atlieptų ir įtraukiojo ugdymo principus.

Analizavome kompetencijomis grįsto ugdymo pamokoje personalizuotą mokymą(-si), pamokos planavimo, organizavimo, vertinimo ir kt. aspektus. Gautas žinias panaudosime kasdieniame darbe – ugdyme.

Jūratė Šukienė,
Juknaičių pagrindinės mokyklos mokytoja