Šiuolaikiniai metodai bei aktualijos, rengiant jaunuosius pianistus konkursams

Balandžio 21 d. Šilutės meno mokyklos mokytoja ekspertė Liudmila Kašėtienė-Mikkelsen (kairėje) Šilutės meno mokykloje, Lietuvininkų 38, organizavo seminarą-praktikumą, meistriškumo pamokas „Šiuolaikiniai metodai bei aktualijos, rengiant jaunuosius pianistus konkursams.“ Lektorė – Gabrielė Kondrotaitė (dešinėje), Nacionalinės Mikalojaus Čiurlionio menų mokyklos mokytoja ekspertė.

Šiuolaikinės technologijos, naujovės, socialiniai tinklai ir gyvenimo tempas formuoja naują požiūrį į mokymo procesą ir muzikinį ugdymą. Kiekvienas pianistas, pedagogas ieško savų kelių tikslui pasiekti. Todėl labai svarbu tinkamai bendrauti ir bendradarbiauti su mokiniais, ieškoti naujų būdų sudominti bei skatinti jų motyvaciją mokytis. Profesionalus paruošimas mokinio pasirodymams scenoje (koncertams, konkursams) yra vienas efektyviausių būdų sudominti vaiką mokytis groti fortepijonu, siekiant gerų rezultatų.

Seminaro uždaviniai: supažindinti mokytojus su šiuolaikiniais mokymo groti fortepijonu metodais, pagilinti fortepijono mokytojų žinias apie fortepijono technikos metodikoje ir praktikoje, patobulinti muzikos kūrinio atlikimo techniką, nurodant techninius ir meninius atlikimo aspektus, rasti iškilusių problemų sprendimo būdus, ruošiant fortepijono repertuarą su mokiniais, pasidalinti patirtimi su meno ir muzikos mokyklų mokytojais.

Seminaras-praktikumas buvo meistriškumo pamokos mokytojams bei mokiniams: teorinių žinių pritaikymas įgūdžių lavinimui rengiant fortepijono repertuarą. Seminaro metu buvo pateikiami konkretūs fortepijono technikos įgūdžių formavimo metodai, pratimų pavyzdžiai, teorinė medžiaga, buvo tiesiogiai demonstruojama praktinė veikla su mokyklos fortepijono skyriaus moksleiviais. Drauge aptarėme kylančias problemas, ieškojome sprendimo būdų.

Liudmila Kašėtienė-Mikkelsen,
Šilutės meno mokyklos fortepijono klasės mokytoja ekspertė

You can leave a response, or trackback from your own site.

Rašyti atsiliepimą