+370 441 76244

info@sptsilute.lt

Istorijos mokytojų virtualus susirinkimas „Pagalba mokytojui – IKT panaudojimas nuotolinėje ir tradicinėje pamokoje“

Gruodžio 3 d. rajono istorijos mokytojai nuotoliniame susirinkime aptarė veiklos klausimus. Išklausėme tris labai vertingus kolegialiosios patirties pranešimus, išsirinkome naują pirmininką. Aptarėme veiklos aktualijas ir negailėjome poros vėlyvų valandų pabendravimui.

Dalijomės nuotolinio ir kontaktinio ugdymo kolegialiąja patirtimi. Susirinkimo temos: ugdymo turinio diferencijavimas, turinio pateikimas, grupinis darbas, testavimo sistemos, IT programų ir aplinkų panaudojimas: Padlet, Nearpod, Story jumper, Spiral, Canva  ir kt.

Pranešimus skaitė ir kolegialiąja patirtimi dalijosi istorijos mokytojai: Dovilė Montvydienė (Saugų Jurgio Mikšo pagrindinė mokykla), Daiva Vileikienė (Švėkšnos „Saulės“ gimnazija), Algirdas Gečas (Šilutės pirmoji gimnazija). Algimantas Valaitis (Katyčių pagridinė mokykla) dalijosi kolegialiąja patirtimi, kaip panaudoja Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejaus ir jo Mažosios Lietuvos paveikslų sodo  ekspozicijos edukacines aplinkas mokinių ugdymui. Ši istoriniais faktais turtinga aplinka  – netoli mūsų, bet ne visi aplankėme.

Mielas ir jaukus buvo mūsų pabendravimas, nežiūrint nuotolio vėlų penktadienio vakarą…

Dovilė Montvydienė,
Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos istorijos mokytoja,
Istorijos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė