Geografijos mokytojai susitiko prie virtualaus apskritojo stalo

Lapkričio 24 d., Šilutės rajono geografijos mokytojai virtualiai susitiko apskritojo stalo diskusijai „Gabių mokinių atpažinimo ir jų paruošimo konkursams ir olimpiadoms galimybės“.

Pasidalinome džiaugsmais ir nuogąstavimais apie mokinių paruošimą olimpiadoms bei konkursams. Aptarėme, kaip atpažįstame gabius mokinius ir koks mokytojo indėlis ruošiant gabius mokinius. Diskusija privedė prie vieningos nuomonės, kad viskas vaiko rankose. Jeigu mokinys motyvuotas, jam patinka dalykas, konkursui ir olimpiadai pasiruoš tinkamai, o mokytojo vaidmuo – patarėjas ir kelrodė žvaigždė, parodo kelią kuriuo eiti tikslo link.

Taip pat aptartas pagrindinio ugdymo bendrųjų ugdymo programų projektas.

Po turiningos diskusijos išsiskirstėme su viltimi ir tikėjimu artėjančių didžiųjų metų švenčių dvasia.

Alicija Odinbergienė,
Šilutės rajono geografijos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė