+370 441 76244

info@sptsilute.lt

LithuanianEnglish

Tyrimais ir STEAM veiklomis grįstas pradinis ugdymas

Balandžio 7 d. Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos mokytojams vyko ilgalaikės programos „Pedagoginės bendruomenės stiprinimas per intervizijas kaip instrumentą darbo kokybės tobulinimui“ modulio mokymai „Tyrimais ir STEAM veiklomis grįstas pradinis ugdymas“. Programos tikslas – tobulinti pedagogų dalykines, didaktines ir bendrąsias kompetencijas, reikalingas inovatyviam gamtamoksliniam ugdymui pradinėje mokykloje.

Programos uždaviniai – stiprinti STEAM ugdymo sampratą ir ugdyti mokytojų gebėjimus, reikalingus inovatyviam gamtamoksliniam ugdymui organizuoti, praktiškai išbandyti inovatyvius Tyrinėtojų rinkinius ir laboratorijose esančių priemonių galimybes, išmokti kūrybiškai jas pritaikyti, kad mokiniai išmoktų tyrinėti, kelti hipotezes, susidomėtų gamtos mokslais.

Šalies strateginiuose dokumentuose atkreipiamas dėmesys į gamtos, matematikos, technologinių, inžinerinių mokslų (STEAM) svarbą, siekiant skatinti inovacijų kultūros formavimąsi Lietuvoje nuo ankstyvojo mokyklinio amžiaus. Pastaruoju metu švietimo sistemos labai svarbiu įvardija mokinių domėjimąsi STEAM mokslais, ir dėl to labai svarbu, kad mokytojai įgytų STEAM ugdymui ir XXI a. aktualias kompetencijas. Būtina ieškoti naujų tarpdalykinių ugdymo formų, būdų ir metodų, aptarti, kaip pritaikyti turinį ir gebėjimus realių problemų sprendimui sukuriant tikrovišką rezultatą (produktą arba paslaugą).

Mokytojai įgijo žinių, kurių dėka inovatyvės ugdymo procesas mokykloje.

Danguolė Norkuvienė,
Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui