+370 441 76244

info@sptsilute.lt

LithuanianEnglish

Tarptautinė integruota atvira pamoka Šilutės Martyno Jankaus pagrindinėje mokykloje

Kovo mėnesį visi buvome pakviesti stebėti nuotolinę tarptautinę, atvirą, integruotą informacinių technologijų ir anglų kalbos pamoką 7 b klasėje „Ieškau darbo“ Šilutės Martyno Jankaus pagrindinėje mokykloje. Tai buvo naujos patirtys ir iššūkiai, su kuriais kuo toliau, tuo sėkmingiau susigyvename.

Pamoką vedė Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos IT mokytoja metodininkė Rita Barkauskienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė Aida Skarbalienė. Inovatyvūs, kitokie sprendimai nuotolinio ugdymo sąlygomis domina rajono mokytojus – nuotolinės pamokos stebėtojų, drauge aptarusių pamokos rezultatus, buvo per 30. Ne tik iš rajono ir šalies, bet ir užsienio šalių, projektų partnerių. Keitimasis kolegialiąja ugdymo patirtimi ir prasmingas bendradarbiavimas praturtina, atnaujina ugdymo galimybes ir gilina mokinių ir mokytojų kompetencijas.

Danguolė Norkuvienė,
Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui