+370 441 76 244

info@sptsilute.lt

Search
Close this search box.

Atviros tarptautinės pamokos Šilutės Martyno Jankaus pagrindinėje mokykloje

Gegužės 13 dieną Šilutės Martyno Jankaus mokykloje net 8 mokytojai atvėrė duris į savo vedamas pamokas kolegoms ne tik iš savo  ir rajono mokyklų, bet ir mokytojams iš Graikijos ir Slovakijos. 

Svečiai stebėjo pradinių klasių mokytojos ekspertės Violetos Lukočienės  ketvirtokams vedamą pamoką  ‚,Žemynai ir vandenynai“, anglų kalbos mokytojų metodininkių Aidos Skarbalienės ir Rasos Naujokienės  trečiokams vedamą pamoką ,,STEAM linksmai“, pradinių klasių vyresniosios mokytojos Sonatos Sabaitienės pirmokams vedamą pamoką ,,Daiktų karalystė“, karjeros ugdymo specialistės Editos Bendžiuvienės ir etikos mokytojos metodininkės Ritos Zdanevičienės integruotą pamoką šeštokams ,,Jeigu būčiau…“, lietuvių kalbos mokytojos metodininkės Dalios Šulcienės septintokams vedamą pamoką ,,Reklama: nuo idėjos iki produkto“ ir technologijų mokytojos metodininkės Astos Martinkienės vedamą dviejų pamokų trukmės projektą ,,Reuse“ 6-8 klasių mokiniams.

Į veiklas įtraukti buvo ne tik mokiniai, bet ir viešintys kolegos: prisijungė prie mokinių minčių lietaus, pildė klausimynus ir net išėjo nešini žemėlapiais, kaip atlygiu už puikų darbą pamokoje. Kiekvienos pamokos pabaigoje mokytojai pasidalijo pastebėjimais apie pamokas, vedamas pagal atnaujintą ugdymo turinį, aptarė naudotas darbo metodikas, vystytas kompetencijas, drauge pasidžiaugė pavykusiomis pamokos akimirkomis ir dalijosi patarimais apie tobulintinus dalykus.

Svečiai užsieniečiai, mokykloje viešintys pagal Erasmus+ mobilumo programą su mokiniais, džiaugėsi, kad jiems projektinio darbo pertraukėlės metu pasiūlėme prisijungti prie mokykloje vedamų pamokų stebėtojų būrio. Jie sakė, kad jų mokyklose tokia praktika, kai kolegos stebi vieni kitų pamokas, dalijasi patirtimi, netaikoma ir jiems tai buvo puiki galimybė tiesiogiai susipažinti su mokymo proceso pamokoje organizavimu Lietuvos mokykloje.

Aida Skarbalienė
Anglų kalbos mokytoja metodininkė
Šilutės Martyno Jankaus pagrindinė mokykla