+370 441 76244

info@sptsilute.lt

Skaitmeninio turinio efektyvus mokymasis

Balandžio 2 d. Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos mokytojams nuotoliniu būdu vyko programos „Mokymosi aplinkos ir ugdymo efektyvumo didinimas“ (kodas 213002931) III modulio „Inovatyvių metodų kūrimas ir jų taikymas ugdyme“ seminaras „Skaitmeninio turinio efektyvus mokymasis“.

Kauno technologijos universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto lektorės:  doc. dr. Laura Daniusevičiūtė-Brazaitė, doc. dr. Vilija Stanišauskienė, Evelina Jaleniauskienė pasidalijo daugeliu patrauklių inovatyvių metodų ir priemonių, kurias galėsime panaudoti ugdymo procese.

Danguolė Norkuvienė,
Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui