+370 441 76 244

info@sptsilute.lt

Tyrimas dėl švietimo pagalbos specialistų prieinamumo SUP turintiems vaikams

Per 2021 m. vasario mėnesį atlikta uždara anketinė ugdymo įstaigų apklausa raštu siekiant išsiaiškinti rajono ugdymo įstaigose esančių švietimo pagalbos specialistų faktinį krūvį bei mokinių, turinčių SUP, realią švietimo pagalbos specialistų pagalbą 2020 metais, iki Įtraukiojo ugdymo plėtros 2021-2024 metų veiksmų plano įgyvendinimo.

Balandžio-gegužės mėn.  Zoom platformoje vyko Šilutės r. švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pavaduotojos Janinos Toleikienės pranešimo „Švietimo pagalbos prieinamumas vaikams, mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, Šilutės rajono lopšeliuose -darželiuose bei mokyklose 2020 metais“ pristatymai Šilutės rajono lopšelių-darželių,  mokyklų VGK pirmininkams bei savivaldybės administracijos VGK nariams.

Svarbu žinoti grįžtamąjį ugdymo įstaigų ryšį – kokia ir kurių švietimo pagalbos specialistų reali pagalba teikta rajono SUP turintiems vaikams, mokiniams. Išsiaiškintas įstaigų pirmumas, teikti Tarnybos specialistų pagalbą įstaigoms, kuriose nėra švietimo pagalbos specialisto.

Išanalizuota logopedo, specialiojo pedagogo, psichologo, socialinio pedagogo, mokytojo padėjėjo, judesio korekcijos mokytojo pagalbos mokiniams reikalingumas ir realus  pagalbos suteikimas SUP turintiems vaikams, mokiniams, ir su tyrimo gautų rezultatų išvadomis supažindinti rajono ugdymo įstaigų VGK pirmininkai.

Janina Toleikienė,
Švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pavaduotoja