+370 441 76 244

info@sptsilute.lt

Išmokimo pasimatavimas ir pažangą skatinantis grįžtamasis ryšys

Gegužės 6 d. Usėnų pagrindinės mokyklos mokytojams. vyko programos „Mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas ugdymo(si) įvairovės srityje“ seminaras „Išmokimo pasimatavimas ir pažangą skatinantis grįžtamasis ryšys“. Lektoriė – Julija Glinskė, Laisvosios mokyklos modelio „Forvardas“ bendrakūrėja, lietuvių kalbos mokytoja. Seminaro tikslas – supažindinti mokytojus ir mokyklos vadovus su efektyviais refleksijos panaudojimo būdais.

Sąmoningas vaikas natūraliai siekia aukščiausių rezultatų tame, kas jam yra svarbu. O sąmoningą kartą lengviausia pradėti ugdyti nuo refleksijos įgūdžių ugdymo. Pedagogams mokantis kartu su mokiniais. Refleksijos svarba deklaruojama kiekviename ugdymą reglamentuojančiame dokumente, tačiau vyrauja populiari nuomonė, kad refleksija tuščiai išnaudoja pamokos laiką ir… neduoda jokių rezultatų.

Kasdieninė refleksija sunkiai, bet jau skinasi kelią į pamokas. Tačiau, kol ji neįdarbinta, dažnai kelia daugiau klausimų negu duoda atsakymų. Mokytojų mokiniams teikiamas grįžtamasis ryšys dažnai apsiriboja akademinių rezultatų analize, kas netenkina nei mokinių, nei jų tėvų, nei pačių mokytojų. Mokyklos bendruomenė suvokia, kad akademiniai pasiekimai yra tik nedidelė mokymosi patirties dalis ir siekiant aukštesnių akademinių rezultatų, skaitinio grįžtamojo ryšio nepakanka.

Svarbu, kad mokykla išmoktų įsivertinti, reflektuoti patirtį ir gebėtų pati kurti pokytį, kurio siekia, pasikliaudama ne vien savo intuicija, bet ir konkrečiais, apčiuopiamais ir pamatuojamais duomenimis. Tai aktualu ne vien mokyklos vadovams, bet ir mokytojui, ir moksleiviui – žinojimas, kas sekasi, o kur dar yra vietos tobulėti, veikia kaip kompasas, keliaujant į ateities nežinomybės rūką.

Seminaro metu nagrinėjome kasdieninės ir ugdymosi proceso etapo refleksijos svarbą, naudą ir jos įgyvendinimui patogius įrankius.

Liucija Jasevičienė,
Usėnų pagrindinės mokyklos direktorė