Mokytojo sėkmė būti praaugtam

Balandžio 29 d. dailės mokytojai iš visos respublikos jungėsi virtualiai popietei „Prie žinių versmės. Geros mokyklos link“ su Šilutės pirmosios gimnazijos dailės mokytoja eksperte Kristina Blankaite.

Mokytoja Kristina pasidalijo savo kolegialiąja patirtimi, kaip siekia mokinio pažangos, išsakė savo įžvalgas mokinių sėkmingo ugdymo tema. Mokytojo sėkmė būti praaugtam – taip galima nusakyti mokytojo ir mokinio sėkmę.

Dailės mokytojai taip pat kaip ir visi mokytojai mokyklose siekia mokinio žinių ir įgūdžių rezultato, kūrybiškumo, kompetencijų brandos. Ugdymo procesas – ištisa paletė išgyvenimų, ieškojimų ir potyrių, kurie priklauso ir mokiniui, ir mokytojui.

Kalbėjome apie geros mokyklos koncepcijas (pirmąją, 1988 m., antrąją, 1994 m., trečiąją, 2012 m.), siekimą paskatinti mokyklos bendruomenes „išrasti“ mokyklą kuriant jos veiklos modelius, aplinkas ir ugdymo būdus.

Daliutė Montvydienė,
Šilutės Vydūno gimnazijos dailės mokytoja metodininkė