Spalio mėnesio veiklos planas

Rugsėjo mėnesio veiklos planas

Birželio mėnesio veiklos plano papildymas

Birželio mėnesio veiklos planas

Gegužės mėnesio veiklos plano papildymas

Gegužės mėnesio veiklos planas

Balandžio mėnesio veiklos planas

Balandžio mėnesio veiklos plano papildymas

Kovo mėnesio veiklos planas

Kovo mėnesio veiklos plano papildymas

Vasario mėnesio veiklos planas

Vasario mėnesio veiklos plano papildymas

Sausio mėnesio veiklos planas

Sausio mėnesio veiklos plano papildymas

2021 metų renginių archyvas

2020 metų renginių archyvas

2019 metų renginių archyvas

2018 metų renginių archyvas

ŠIĄ SAVAITĘ

26 d. 10.00-14.00 val.  Europos kalbų dienos organizavimas vokiečių kalbos pamokose. Mokyklose.

26 d. 12.00 val. Pradinių klasių anglų kalbos mokytojams. Europos kalbų diena „Let’s Have Fun“. Asta Grigalienė, Iveta Ambrulaitienė, Vida Lebedeva. Vyks Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos aktų salėje, 2 a.

27 d. 15.00 val. Grupei pradinių klasių mokytojų pagal sąrašą- veiklos koordinavimo tarybai. Pradinių klasių mokytojų veiklos koordinavimo tarybos pasitarimas dėl socialinio emocinio ugdymo konferencijos „Socialinis emocinis ugdymas – kelias į sėkmę“ ir kitų veiklos klausimų. Virtuali aplinka.

28 d. 8.15val. Psichologams. Kolegialios patirties sklaida. Emocijų ir elgesio sutrikimų turinčių vaikų elgesio korekcija. Švietimo pagalbos tarnyba, K. Kalinausko g. 10, IV a., 18 kab.

28 d. 10.00 val. Istorijos mokytojų darbo grupei pagal sąrašą. Kūrybinė praktinė istorijos mokytojų sueiga „Kolega – kolegai“. Programos vadovai: Algirdas Gečas, Šilutės pirmosios gimnazijos istorijos mokytojas ekspertas, Vaidas Pamparas, Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos istorijos mokytojas ekspertas. Organizatorė Laima Toliušienė, Šilutės pirmosios gimnazijos istorijos mokytoja metodininkė, rajono istorijos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė. Vyks: Kalinausko g. 2 , Šilutės pirmojoje gimnazijoje.

28 d. 18.30 val. Vaikų pyktis ir netinkamas elgesys. Kaip tėvai ir pedagogai gali padėti vaikams. VšĮ Psichologinės pagalbos ir mokymų centro psichologė Rosita Katauskienė. Virtuali aplinka.

PARODOS

6-30 d. Šilutės lopšelio-darželio “Pušelė” Erasmus+ projekto „Pažink Europą per meną” vaikų kūrybinių darbų paroda. Vadovė – socialinė pedagogė Sigita Žemaitytė.

6-30 d. Usėnų pagrindinės mokyklos 5-10 klasių mokinių kūrybinių darbų paroda „Kuriu savo knygą“. Vadovė – lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja Ligita Bobrovienė. Paroda eksponuojama Švietimo pagalbos tarnyboje.

6-30 d. Trečiojo amžiaus universiteto dailės būrelio studentų kūrybinių darbų paroda „Tapybiniai pasakojimai“. Vadovas – integruoto menų ir technologijų kurso mokytojas metodininkas Aurimas Liekis.

TĖVŲ ŠVIETIMAS

Logopedės metodininkės Eglės Račienės paskaitos tėveliams apie vaikų kalbos raidą ir tėvų įtaką plėtojant vaiko kalbinius gebėjimus Švietimo pagalbos tarnyboje, K. Kalinausko g. 10 planuojamos pagal vaikų amžių:
„Nuo gimimo iki 3 m. amžiaus vaikų kalbos raida“ – pagal registraciją.
Paskaita  „3-5 m. vaikų kalbos ir kalbėjimo ypatumai“ penktadieniais, susidarius grupei.
Paskaita  „Priešmokyklinio amžiaus vaikų kalbos raida“ penktadieniais, susidarius grupei.

Pastaba: paskaitų laikas bus tikslinamas.

PARODOS

Respublikinis virtualus nuotraukų konkursas „Sveiko maisto lėkštė“. Visi kūrybiniai darbai patalpinti Šilutės r. Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos ir Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro facebook puslapiuose.

Žemaičių Naumiesčio gimnazijos mokinių integruotos dailės ir technologijų, vokiečių kalbos dalykų projektinės veiklos darbai. Virtuali mokinių darbų paroda „Lai žiemos vakarą sušildys arbatos puodelis“. Vadovės – mokytojos Romualda Malinauskienė, Jolanta Alsytė.

Balandžio 2 d. rajono švietimo įstaigų bendruomenes pakvietėme supratingumo akcijai „Mėlynasis balionėlis“, kuria norime pakviesti būti supratingiems ir tolerantiškiems, ragindami ištiesti draugystės ir pagalbos ranką kitokiems vaikams.

Kovo 1-31 d. Lietuvos Respublikos Seimo kilnojamoji paroda „Ne vienai valandai: Lietuvos Valstybės Konstitucijai – 100“. Organizatorė – Laima Toliušienė

Iki balandžio mėn. kviečiame pažiūrėti Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos mokinių nuotolinę parodą „Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai”. Vadovės – Dovilė Montvydienė, Rita Šleinytė, Saugų J. Mikšo pagrindinės mokyklos mokytojos.

Birželio mėn. Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos kilnojamoji paroda „Rainių tragedija“. Laima Toliušienė. Paroda eksponuojama  Šilutės pirmojoje gimnazijoje.

1-28 d. Juknaičių pagrindinės mokyklos mokinių kūrybinių darbų paroda, „Spalvos, linijos ir nuotaikos“. Daliutė Montvydienė. Paroda eksponuojama Švietimo pagalbos tarnyboje, K. Kalinausko g. 10.

1-28 d. Virtuali paroda (https://www.sptsilute.lt/) „Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai“. Dovilė Montvydienė, Rita Šleinytė, Saugų J. Mikšo pagrindinės mokyklos mokytojos.

Sausio 6-31 d. Šilutės meno mokyklos mokinių kūrybos darbų paroda „Kasdienybės interpretavimas mažųjų dailininkų akimis – „Meno pašaukti“. Vadovės Neda Jencienė, Daina Nognienė, Živilė Skirkevičienė. ŠPT, K. Kalinausko g. 10, IV a.

Šilutės Pamario progimnazija –   „Vaikai apie Kalėdas“. Vadovė – Ic klasės mokytoja Edita  Šeputienė. Muzikinis fonas: Autorius – Arthur Warell, “We Wish You a Merry Christmas” Instrumental 10 Hours.
https://youtu.be/MagAqYYRPX0

Vainuto gimnazija – „Kalėdų belaukiant“. Vadovė – Rita Šleinytė.
https://youtu.be/ThffiCMpfvc

Šilutės pirmosios gimnazijos mokinių grafikos darbų paroda „Atspindys“. Vadovė – dailės mokytoja metodininkė Jūratė Leonienė.

1-30 d. Šilutės lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ lopšelio mokytojų ir vaikų kūrybinių darbų paroda „Mūsų miestas“, skirta Tolerancijos dienai. Vadovė – Rasa Stasytienė. Vyks: Kudirkos g. 20, lopšelis-darželis „Žvaigždutė“.

6-30 d. Respublikinė paroda “Papuošk Raudonkepuraitei kepuraitę”, skirta įstaigos 55 metų jubiliejui (dalyviai;  respublikos ikimokyklinių įstaigų mokytojai ir ugdytiniai, jų kūrybiniai darbai”. Vadovės: Zenutė Nausėdienė, Margarita Dambrauskaitė, Diana Valančienė, Saida Šaloninaitė  – Miknevičienė. Vyks Šilutės lopšelyje-darželyje „Raudonkepuraitė“

Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos 6 klasių mokinių piešinių paroda „Mano svajonių namai“. Vadovė Vilma Jančauskienė.

Šilutės trečiojo amžiaus universiteto dailės būrelio studentų darbų paroda „Įkvėpimo pagauti“. Vieta: https://www.sptsilute.lt/

Respublikinė ikimokyklinių ugdymo įstaigų virtuali metodinių priemonių mugė „Sužadink man norą kalbėti“, skirta paminėti Pasaulinę autizmo supratimo dieną. Organizatorės Šilutės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ logopedė metodininkė Ineta Januškienė ir vyresnioji specialioji pedagogė Irma Morkūnienė.

Rajono ikimokyklinio ugdymo mokytojų virtuali paroda „Metodinės priemonės ir jų turinys pagal vaiko pažintines galias“.

Respublikinė ikimokyklinio amžiaus vaikų virtuali etninės kultūros darbų paroda „Rykaun vaikai pamarės“, Organizatorės: Dovilė Jokšaitė, Vilma Mikužienė, Loreta Sungailienė, Irena Žėkienė, Šilutės lopšelio-darželio „Pušelė“ mokytojos.

Šilutės meno mokyklos ir Šilutės suaugusiųjų mokymo centro vaikų ir suaugusiųjų kūrybinių darbų paroda „Skiriu mamai…“

Žemaičių Naumiesčio mokyklos-darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojos sveikina visus su šv. Velykomis ir kviečia aplankyti virtualią parodą „Dažytas kiaušinis – gyvybės galia“.

https://www.youtube.com/watch?v=Js3iED47yfg

Rajono švietimo įstaigų bendruomenių virtuali SUPRATINGUMO AKCIJA „Mėlynasis balionėlis“.

Specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio virtuali paroda „Velykų bobutės belaukiant“.

Virtuali paroda „Velykinis sveikinimas“. Vadovės – Rasa Naujokienė, Andžela Varanienė, Miranda Tarvydienė, Sonata Sabaitienė, Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos mokytojos. Dalyviai – Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos antrųjų klasių mokiniai.

Virtuali paroda „Atvirlaiškis“. Vadovės – Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos mokytojos: Iveta Ambrulaitienė, Asta Grigalienė, anglų kalbos mokytojos metodininkės, Selestina Sirtautė, IT vyresnioji mokytoja

Virtuali paroda „Tu pati gražiausia, Mano Lietuva!“, skirtoje Vasario 16-ajai paminėti. Organizatoriai – Šilutės lopšelio-darželio „Gintarėlis“ pedagogai, dalyviai – rajono švietimo įstaigų bendruomenės. Iškilus klausimams parodos dalyviai gali kreiptis į parodos koordinatorę, direktoriaus pavaduotoją ugdymui Aistę Jonušienę el. paštu gintarelis.pavaduotojaugdymui@gmail.com

Lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ virtuali paroda „Spalvotos gitaros stygos“. Vadovės – Rasa Ilginienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, Vitalija Zemliauskienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja.

Lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ virtuali paroda „Prakalbink akmenėlį“. Vadovės – Vida Paliutytė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, Vitalija Zemliauskienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja.

Šilutės rajono ikimokyklinių įstaigų meninių darbų fotografijų virtuali paroda „Šviesos taku Kalėdų link…“ Vadovės – Jovita Kmitienė, Ramunė Šmitienė, Šilutės lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojos

Respublikinio bendrojo ugdymo įstaigų specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinės veiklos edukacinio projekto „Pasaka tikiu“, skirto tarptautinei vaikiškos knygos dienai paminėti, kūrybinių darbų paroda. Vadovės – Simona Griciūtė, Sandra Montvilė, Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos pedagogės.

Žemaičių Naumiesčio gimnazijos mokinių darbų virtuali paroda „Sukurk savo tvarios mados kolekciją!“. Vadovės – Jolanta Alsytė, Romualda Malinauskienė, Žemaičių Naumiesčio gimnazijos mokytojos.

ATESTACINIAI RENGINIAI  PEDAGOGAMS

Šilutės švietimo pagalbos tarnyba organizuoja atestacinius renginius pedagogams pagal Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatus (LR švietimo ir mokslo ministro 2008 m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr. ISAK-3216, Vilnius, „Dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų patvirtinimo“).

Pedagogai, kurie pirmą kartą atestuojasi, privalo išklausyti šiuos atestacinius kursus:

Kviečiame pedagogus registruotis į šiuos atestacinius renginius, kurie vyks susidarius grupei.

Pastaba: jei savaitės veiklos vieta nenurodyta, vyks Švietimo pagalbos tarnyboje, Liepų g. 16. Daugiau informacijos apie renginius – mėnesio renginių planuose.

Registracija į seminarą
Registracija į seminarą