+370 441 76244

info@sptsilute.lt

LithuanianEnglish

Renginiai

Sausio mėnesio veiklos planas

2022 metų renginių archyvas

2021 metų renginių archyvas

2020 metų renginių archyvas

2019 metų renginių archyvas

2018 metų renginių archyvas

ŠIĄ SAVAITĘ

23 d. 13.00 val. Seminaras Žemaičių Naumiesčio gimnazijos mokytojams. Ilgalaikės programos „ Psichologinio atsparumo stiprinimas „Refresh me.“(kodas 211001475)“. I modulis – Savęs pažinimas per bendravimą ir bendradarbiavimą. Sigutė Ach, lietuvių dailininkė, knygų iliustratorė, rašytoja, lektorė. Vyks Žemaičių Naumiesčio gimnazijoje.

24 d. 8.15 val. Registracija www.semiplius.lt iki sausio 23 d. Psichologų kūrybinė praktinė kolegialios patirties sklaida. Vaikų ir paauglių nerimas. Pagalbos galimybės. Psichologė Rūta Gagienė. Intervizija. Sudėtingų atvejų analizė. Vyks Švietimo pagalbos tarnyboje, K. Kalinausko g. 10, IV a., 18 kab.

25 d. 15.00 val. Registracija www.semiplius.lt iki sausio 25 d. Vokiečių kalbos mokytojų nuotolinis susirinkimas dėl 8 ir 11 klasių konkursų ir olimpiadų organizavimo. Prisijungimą gaus tik užsiregistravusieji.

26 d. 13.00 val. Dailės mokytojų pasitarimas dėl mokinių dailės olimpiados organizavimo. Virtuali aplinka tik užsiregistravusiems semiplius.lt

27 d. 10.00 val. Fortepijono klasės mokytojams. Garsinio meistriškumo ugdymo metodika nuo pirmųjų žingsnių iki koncertinio repertuaro.  Renginys vvyks mišriu būdu (kontaktiniu ir nuotoliniu). Lektorė Aleksandra Žvirblytė, Lietuvos muzikos akademijos Fortepijono katedros profesorė, Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos mokytoja ekspertė. Virtuali aplinka, Šilutės meno mokykla, Lietuvininkų g. 38, Virtuali aplinka, Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokykla, Statybininkų pr. 5.

PARODOS

Lapkričio 7-30 d. Šilutės Vydūno gimnazijos 3g kl. mokinės Aleksandros Kelnerytės rankų darbo lėlių paroda “Lėlių istorijos”. Mokytoja Daliutė Montvydienė, Šilutės Vydūno gimnazija. Eksponuojama ŠPT, 18 kab.

Lapkričio 3-11 d. Šilutės lopšelio-darželio „Gintarėlis“ bendruomenės paroda „Puokštė dėdei rudenėliui“. Vadovės Asta Justienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Jurgita Lisauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja. Eksponuojama Šilutės lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“, Kęstučio g. 14, Šilutė.

Spalio 3-31 d. 8-16 val. Rajono priešmokyklinio ugdymo ugdytinių kūrybinių atvirukų paroda „Mokytojau, ačiū!”. Vadovės – Šilutės lopšelio-darželio „Raudonkepuraitė“ mokytojos Indrė Sprainė, Laura Zdanauskaitė-Lazaraitienė, Diana Valančienė. ŠPT, K. Kalinausko g. 10, 24 kab.

Spalio 3-31 d. 8-16 val. Šilutės meno mokyklos 4 klasės mokinių kūrybos darbų paroda „Spalvinės kompozicijos“. Vadovė – Daina Nognienė. ŠPT, K. Kalinausko g. 10.

6-30 d. Šilutės lopšelio-darželio “Pušelė” Erasmus+ projekto „Pažink Europą per meną” vaikų kūrybinių darbų paroda. Vadovė – socialinė pedagogė Sigita Žemaitytė.

6-30 d. Usėnų pagrindinės mokyklos 5-10 klasių mokinių kūrybinių darbų paroda „Kuriu savo knygą“. Vadovė – lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja Ligita Bobrovienė. Paroda eksponuojama Švietimo pagalbos tarnyboje.

6-30 d. Trečiojo amžiaus universiteto dailės būrelio studentų kūrybinių darbų paroda „Tapybiniai pasakojimai“. Vadovas – integruoto menų ir technologijų kurso mokytojas metodininkas Aurimas Liekis.

TĖVŲ ŠVIETIMAS

Logopedės metodininkės Eglės Račienės paskaitos tėveliams apie vaikų kalbos raidą ir tėvų įtaką plėtojant vaiko kalbinius gebėjimus Švietimo pagalbos tarnyboje, K. Kalinausko g. 10 planuojamos pagal vaikų amžių:
„Nuo gimimo iki 3 m. amžiaus vaikų kalbos raida“ – pagal registraciją.
Paskaita  „3-5 m. vaikų kalbos ir kalbėjimo ypatumai“ penktadieniais, susidarius grupei.
Paskaita  „Priešmokyklinio amžiaus vaikų kalbos raida“ penktadieniais, susidarius grupei.

Pastaba: paskaitų laikas bus tikslinamas.

PARODOS

Respublikinis virtualus nuotraukų konkursas „Sveiko maisto lėkštė“. Visi kūrybiniai darbai patalpinti Šilutės r. Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos ir Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro facebook puslapiuose.

Žemaičių Naumiesčio gimnazijos mokinių integruotos dailės ir technologijų, vokiečių kalbos dalykų projektinės veiklos darbai. Virtuali mokinių darbų paroda „Lai žiemos vakarą sušildys arbatos puodelis“. Vadovės – mokytojos Romualda Malinauskienė, Jolanta Alsytė.

Balandžio 2 d. rajono švietimo įstaigų bendruomenes pakvietėme supratingumo akcijai „Mėlynasis balionėlis“, kuria norime pakviesti būti supratingiems ir tolerantiškiems, ragindami ištiesti draugystės ir pagalbos ranką kitokiems vaikams.

Kovo 1-31 d. Lietuvos Respublikos Seimo kilnojamoji paroda „Ne vienai valandai: Lietuvos Valstybės Konstitucijai – 100“. Organizatorė – Laima Toliušienė

Iki balandžio mėn. kviečiame pažiūrėti Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos mokinių nuotolinę parodą „Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai”. Vadovės – Dovilė Montvydienė, Rita Šleinytė, Saugų J. Mikšo pagrindinės mokyklos mokytojos.

Birželio mėn. Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos kilnojamoji paroda „Rainių tragedija“. Laima Toliušienė. Paroda eksponuojama  Šilutės pirmojoje gimnazijoje.

1-28 d. Juknaičių pagrindinės mokyklos mokinių kūrybinių darbų paroda, „Spalvos, linijos ir nuotaikos“. Daliutė Montvydienė. Paroda eksponuojama Švietimo pagalbos tarnyboje, K. Kalinausko g. 10.

1-28 d. Virtuali paroda (https://www.sptsilute.lt/) „Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai“. Dovilė Montvydienė, Rita Šleinytė, Saugų J. Mikšo pagrindinės mokyklos mokytojos.

Sausio 6-31 d. Šilutės meno mokyklos mokinių kūrybos darbų paroda „Kasdienybės interpretavimas mažųjų dailininkų akimis – „Meno pašaukti“. Vadovės Neda Jencienė, Daina Nognienė, Živilė Skirkevičienė. ŠPT, K. Kalinausko g. 10, IV a.

Šilutės Pamario progimnazija –   „Vaikai apie Kalėdas“. Vadovė – Ic klasės mokytoja Edita  Šeputienė. Muzikinis fonas: Autorius – Arthur Warell, “We Wish You a Merry Christmas” Instrumental 10 Hours.
https://youtu.be/MagAqYYRPX0

Vainuto gimnazija – „Kalėdų belaukiant“. Vadovė – Rita Šleinytė.
https://youtu.be/ThffiCMpfvc

Šilutės pirmosios gimnazijos mokinių grafikos darbų paroda „Atspindys“. Vadovė – dailės mokytoja metodininkė Jūratė Leonienė.

1-30 d. Šilutės lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ lopšelio mokytojų ir vaikų kūrybinių darbų paroda „Mūsų miestas“, skirta Tolerancijos dienai. Vadovė – Rasa Stasytienė. Vyks: Kudirkos g. 20, lopšelis-darželis „Žvaigždutė“.

6-30 d. Respublikinė paroda “Papuošk Raudonkepuraitei kepuraitę”, skirta įstaigos 55 metų jubiliejui (dalyviai;  respublikos ikimokyklinių įstaigų mokytojai ir ugdytiniai, jų kūrybiniai darbai”. Vadovės: Zenutė Nausėdienė, Margarita Dambrauskaitė, Diana Valančienė, Saida Šaloninaitė  – Miknevičienė. Vyks Šilutės lopšelyje-darželyje „Raudonkepuraitė“

Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos 6 klasių mokinių piešinių paroda „Mano svajonių namai“. Vadovė Vilma Jančauskienė.

Šilutės trečiojo amžiaus universiteto dailės būrelio studentų darbų paroda „Įkvėpimo pagauti“. Vieta: https://www.sptsilute.lt/

Respublikinė ikimokyklinių ugdymo įstaigų virtuali metodinių priemonių mugė „Sužadink man norą kalbėti“, skirta paminėti Pasaulinę autizmo supratimo dieną. Organizatorės Šilutės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ logopedė metodininkė Ineta Januškienė ir vyresnioji specialioji pedagogė Irma Morkūnienė.

Rajono ikimokyklinio ugdymo mokytojų virtuali paroda „Metodinės priemonės ir jų turinys pagal vaiko pažintines galias“.

Respublikinė ikimokyklinio amžiaus vaikų virtuali etninės kultūros darbų paroda „Rykaun vaikai pamarės“, Organizatorės: Dovilė Jokšaitė, Vilma Mikužienė, Loreta Sungailienė, Irena Žėkienė, Šilutės lopšelio-darželio „Pušelė“ mokytojos.

Šilutės meno mokyklos ir Šilutės suaugusiųjų mokymo centro vaikų ir suaugusiųjų kūrybinių darbų paroda „Skiriu mamai…“

Žemaičių Naumiesčio mokyklos-darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojos sveikina visus su šv. Velykomis ir kviečia aplankyti virtualią parodą „Dažytas kiaušinis – gyvybės galia“.

https://www.youtube.com/watch?v=Js3iED47yfg

Rajono švietimo įstaigų bendruomenių virtuali SUPRATINGUMO AKCIJA „Mėlynasis balionėlis“.

Specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio virtuali paroda „Velykų bobutės belaukiant“.

Virtuali paroda „Velykinis sveikinimas“. Vadovės – Rasa Naujokienė, Andžela Varanienė, Miranda Tarvydienė, Sonata Sabaitienė, Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos mokytojos. Dalyviai – Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos antrųjų klasių mokiniai.

Virtuali paroda „Atvirlaiškis“. Vadovės – Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos mokytojos: Iveta Ambrulaitienė, Asta Grigalienė, anglų kalbos mokytojos metodininkės, Selestina Sirtautė, IT vyresnioji mokytoja

Virtuali paroda „Tu pati gražiausia, Mano Lietuva!“, skirtoje Vasario 16-ajai paminėti. Organizatoriai – Šilutės lopšelio-darželio „Gintarėlis“ pedagogai, dalyviai – rajono švietimo įstaigų bendruomenės. Iškilus klausimams parodos dalyviai gali kreiptis į parodos koordinatorę, direktoriaus pavaduotoją ugdymui Aistę Jonušienę el. paštu gintarelis.pavaduotojaugdymui@gmail.com

Lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ virtuali paroda „Spalvotos gitaros stygos“. Vadovės – Rasa Ilginienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, Vitalija Zemliauskienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja.

Lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ virtuali paroda „Prakalbink akmenėlį“. Vadovės – Vida Paliutytė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, Vitalija Zemliauskienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja.

Šilutės rajono ikimokyklinių įstaigų meninių darbų fotografijų virtuali paroda „Šviesos taku Kalėdų link…“ Vadovės – Jovita Kmitienė, Ramunė Šmitienė, Šilutės lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojos

Respublikinio bendrojo ugdymo įstaigų specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinės veiklos edukacinio projekto „Pasaka tikiu“, skirto tarptautinei vaikiškos knygos dienai paminėti, kūrybinių darbų paroda. Vadovės – Simona Griciūtė, Sandra Montvilė, Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos pedagogės.

Žemaičių Naumiesčio gimnazijos mokinių darbų virtuali paroda „Sukurk savo tvarios mados kolekciją!“. Vadovės – Jolanta Alsytė, Romualda Malinauskienė, Žemaičių Naumiesčio gimnazijos mokytojos.

ATESTACINIAI RENGINIAI  PEDAGOGAMS

Šilutės švietimo pagalbos tarnyba organizuoja atestacinius renginius pedagogams pagal Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatus (LR švietimo ir mokslo ministro 2008 m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr. ISAK-3216, Vilnius, „Dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų patvirtinimo“).

Pedagogai, kurie pirmą kartą atestuojasi, privalo išklausyti šiuos atestacinius kursus:

  • Specialybės kalbos (kalbos kultūros) kursus;
  • Kompiuterinio raštingumo kursus;
  • Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus.

Kviečiame pedagogus registruotis į šiuos atestacinius renginius, kurie vyks susidarius grupei.

Pastaba: jei savaitės veiklos vieta nenurodyta, vyks Švietimo pagalbos tarnyboje, Liepų g. 16. Daugiau informacijos apie renginius – mėnesio renginių planuose.

Registracija į seminarą
Registracija į seminarą