RENGINIAI

Gegužės mėnesio veiklos planas

Balandžio mėnesio veiklos planas

Balandžio mėnesio veiklos plano papildymas

Kovo mėnesio veiklos planas

Kovo mėnesio veiklos plano papildymas

Vasario mėnesio veiklos planas

Vasario mėnesio veiklos plano papildymas

Sausio mėnesio veiklos planas

Sausio mėnesio veiklos plano papildymas

2021 metų renginių archyvas

2020 metų renginių archyvas

2019 metų renginių archyvas

2018 metų renginių archyvas

ŠIĄ SAVAITĘ

9 d. 13.00 val. Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos mokytojams. Registracija www.semiplius.lt iki gegužės 8 d. Programos „Mokymosi aplinkos ir ugdymo efektyvumo didinimas“ (kodas 213002931) III modulis „Inovatyvių metodų kūrimas ir jų taikymas ugdyme“. Seminaras „Neuromokslas ir skaitmeninis turinys“.  Kauno technologijos universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto lektoriai:  doc. dr. Laura Daniusevičiūtė-Brazaitė, doc. dr. Vilija Stanišauskienė, Evelina Jaleniauskienė (M). Virtuali aplinka.

9 d. 13.00 val. Priešmokyklinio ugdymo mokytojams. Registracija www.semiplius.lt Priešmokyklinio ugdymo mokytojų susirinkimas „Aktyvūs skaitymo mokymo metodai“. Indrė Sprainė, Šilutės lopšelio-darželio „Raudonkepuraitė“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė; Loreta Vilkienė, Šilutės lopšelio-darželio „Gintarėlis“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė; Sonata Rangienė, Kintų pagrindinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Diskusija, priemonių apžvalga,  pranešimai su pasiruoštais pavyzdžiais (iš kiekvienos įstaigos) Nuotolinės veiklos įrašas ,,Gamtos mažosios paslaptys – vabzdžiai“. 30 min. Vyks Švietimo pagalbos tarnyboje, K. Kalinausko g. 10, IV a., 18 kab.

10 d.  13.00 val. Šilutės Žibų pradinės mokyklos mokytojams. Registracija www.semiplius.lt iki gegužės 10 d. VšĮ „ISADD Lietuva“ projekto „Socialinės integracijos stiprinimas taikant ABA metodiką vaikams ir jaunuoliams, turintiems autizmo spektro ir kitų raidos sutrikimų“ mokymai. Vizualinių priemonių naudojimas mokant akademinių įgūdžių. Judita Blinkevičienė, Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnybos direktorė, Elena Šarkienė, Šilutės Žibų pradinės mokyklos direktorė (N). Vyks ŠPT, K. Kalinausko g. 10.

10 d. 14.00 val.  Vokiečių kalbos mokytojams. Registracija www.semiplius.lt Vokiečių kalbos mokytojų susirinkimas „Inovatyvių metodų taikymas vokiečių kalbos pamokose“. Romualda Malinauskienė, Eglė Jatautaitė-Budrikienė. Virtuali aplinka.

10 d. 15.00 val. Fizinio ugdymo mokytojams. Registracija www.semiplius.lt  Susirinkimas „Fizinio ugdymo mokytojų aktualijos“. Neringa Undraitienė, Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos fizinio ugdymo mokytoja. Virtuali aplinka.

11 d. 12.00 val. Šilutės r. Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos mokytojams. Registracija www.semiplius.lt iki gegužės 10 d. Seminaras „Mokinio individualios pažangos stebėjimas, pažangos pasimatavimas ir grįžtamasis ryšys“. Natalija Kaunickienė, Šiaulių Salduvės progimnazijos direktorė (M). Vyks Šilutės r. Saugų Jurgio Mikšo pagrindinėje mokykloje.

11 d. 14.00 val. Socialiniams pedagogams. Registracija www.semiplius.lt iki gegužės 11 d. Socialinių pedagogų susirinkimas „Kodėl socialinis pedagogas? Didmiesčio ir mažesnio miesto socialinių pedagogų darbo ypatumai/skirtumai“. Jolanta Židickienė, Šilutės lopšelio-darželio „Gintarėlis“ socialinė pedagogė-ekspertė. Praktinis užsiėmimas „Fraktalinis piešimas“. Vyks ŠPT, K. Kalinausko g. 10, IV a., 18 kab.

Visą mėnesį vkykdoma veikla rengiantis Respublikinio nuotraukų konkurso „Sveiko maisto lėkštė“ virtualiai nuotraukų parodai. Vadovė Edita Kinčiūtė, Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos socialinė pedagogė.

TĖVŲ ŠVIETIMAS

Logopedės metodininkės Eglės Račienės paskaitos tėveliams apie vaikų kalbos raidą ir tėvų įtaką plėtojant vaiko kalbinius gebėjimus Švietimo pagalbos tarnyboje, K. Kalinausko g. 10 planuojamos pagal vaikų amžių:
„Nuo gimimo iki 3 m. amžiaus vaikų kalbos raida“ – pagal registraciją.
Paskaita  „3-5 m. vaikų kalbos ir kalbėjimo ypatumai“ penktadieniais, susidarius grupei.
Paskaita  „Priešmokyklinio amžiaus vaikų kalbos raida“ penktadieniais, susidarius grupei.

Pastaba: paskaitų laikas bus tikslinamas.

PARODOS

Žemaičių Naumiesčio gimnazijos mokinių integruotos dailės ir technologijų, vokiečių kalbos dalykų projektinės veiklos darbai. Virtuali mokinių darbų paroda „Lai žiemos vakarą sušildys arbatos puodelis“. Vadovės – mokytojos Romualda Malinauskienė, Jolanta Alsytė.

Balandžio 2 d. rajono švietimo įstaigų bendruomenes pakvietėme supratingumo akcijai „Mėlynasis balionėlis“, kuria norime pakviesti būti supratingiems ir tolerantiškiems, ragindami ištiesti draugystės ir pagalbos ranką kitokiems vaikams.

Kovo 1-31 d. Lietuvos Respublikos Seimo kilnojamoji paroda „Ne vienai valandai: Lietuvos Valstybės Konstitucijai – 100“. Organizatorė – Laima Toliušienė

Iki balandžio mėn. kviečiame pažiūrėti Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos mokinių nuotolinę parodą „Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai“. Vadovės – Dovilė Montvydienė, Rita Šleinytė, Saugų J. Mikšo pagrindinės mokyklos mokytojos.

Birželio mėn. Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos kilnojamoji paroda „Rainių tragedija“. Laima Toliušienė. Paroda eksponuojama  Šilutės pirmojoje gimnazijoje.

1-28 d. Juknaičių pagrindinės mokyklos mokinių kūrybinių darbų paroda, „Spalvos, linijos ir nuotaikos“. Daliutė Montvydienė. Paroda eksponuojama Švietimo pagalbos tarnyboje, K. Kalinausko g. 10.

1-28 d. Virtuali paroda (https://www.sptsilute.lt/) „Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai“. Dovilė Montvydienė, Rita Šleinytė, Saugų J. Mikšo pagrindinės mokyklos mokytojos.

Sausio 6-31 d. Šilutės meno mokyklos mokinių kūrybos darbų paroda „Kasdienybės interpretavimas mažųjų dailininkų akimis – „Meno pašaukti“. Vadovės Neda Jencienė, Daina Nognienė, Živilė Skirkevičienė. ŠPT, K. Kalinausko g. 10, IV a.

Šilutės Pamario progimnazija –   „Vaikai apie Kalėdas“. Vadovė – Ic klasės mokytoja Edita  Šeputienė. Muzikinis fonas: Autorius – Arthur Warell, „We Wish You a Merry Christmas“ Instrumental 10 Hours.
https://youtu.be/MagAqYYRPX0

Vainuto gimnazija – „Kalėdų belaukiant“. Vadovė – Rita Šleinytė.
https://youtu.be/ThffiCMpfvc

Šilutės pirmosios gimnazijos mokinių grafikos darbų paroda „Atspindys“. Vadovė – dailės mokytoja metodininkė Jūratė Leonienė.

1-30 d. Šilutės lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ lopšelio mokytojų ir vaikų kūrybinių darbų paroda „Mūsų miestas“, skirta Tolerancijos dienai. Vadovė – Rasa Stasytienė. Vyks: Kudirkos g. 20, lopšelis-darželis „Žvaigždutė“.

6-30 d. Respublikinė paroda „Papuošk Raudonkepuraitei kepuraitę“, skirta įstaigos 55 metų jubiliejui (dalyviai;  respublikos ikimokyklinių įstaigų mokytojai ir ugdytiniai, jų kūrybiniai darbai“. Vadovės: Zenutė Nausėdienė, Margarita Dambrauskaitė, Diana Valančienė, Saida Šaloninaitė  – Miknevičienė. Vyks Šilutės lopšelyje-darželyje „Raudonkepuraitė“

Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos 6 klasių mokinių piešinių paroda „Mano svajonių namai“. Vadovė Vilma Jančauskienė.

Šilutės trečiojo amžiaus universiteto dailės būrelio studentų darbų paroda „Įkvėpimo pagauti“. Vieta: https://www.sptsilute.lt/

Respublikinė ikimokyklinių ugdymo įstaigų virtuali metodinių priemonių mugė „Sužadink man norą kalbėti“, skirta paminėti Pasaulinę autizmo supratimo dieną. Organizatorės Šilutės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ logopedė metodininkė Ineta Januškienė ir vyresnioji specialioji pedagogė Irma Morkūnienė.

Rajono ikimokyklinio ugdymo mokytojų virtuali paroda „Metodinės priemonės ir jų turinys pagal vaiko pažintines galias“.

Respublikinė ikimokyklinio amžiaus vaikų virtuali etninės kultūros darbų paroda „Rykaun vaikai pamarės“, Organizatorės: Dovilė Jokšaitė, Vilma Mikužienė, Loreta Sungailienė, Irena Žėkienė, Šilutės lopšelio-darželio „Pušelė“ mokytojos.

Šilutės meno mokyklos ir Šilutės suaugusiųjų mokymo centro vaikų ir suaugusiųjų kūrybinių darbų paroda „Skiriu mamai…“

Žemaičių Naumiesčio mokyklos-darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojos sveikina visus su šv. Velykomis ir kviečia aplankyti virtualią parodą „Dažytas kiaušinis – gyvybės galia“.

https://www.youtube.com/watch?v=Js3iED47yfg

Rajono švietimo įstaigų bendruomenių virtuali SUPRATINGUMO AKCIJA „Mėlynasis balionėlis“.

Specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio virtuali paroda „Velykų bobutės belaukiant“.

Virtuali paroda „Velykinis sveikinimas“. Vadovės – Rasa Naujokienė, Andžela Varanienė, Miranda Tarvydienė, Sonata Sabaitienė, Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos mokytojos. Dalyviai – Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos antrųjų klasių mokiniai.

Virtuali paroda „Atvirlaiškis“. Vadovės – Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos mokytojos: Iveta Ambrulaitienė, Asta Grigalienė, anglų kalbos mokytojos metodininkės, Selestina Sirtautė, IT vyresnioji mokytoja

Virtuali paroda „Tu pati gražiausia, Mano Lietuva!“, skirtoje Vasario 16-ajai paminėti. Organizatoriai – Šilutės lopšelio-darželio „Gintarėlis“ pedagogai, dalyviai – rajono švietimo įstaigų bendruomenės. Iškilus klausimams parodos dalyviai gali kreiptis į parodos koordinatorę, direktoriaus pavaduotoją ugdymui Aistę Jonušienę el. paštu gintarelis.pavaduotojaugdymui@gmail.com

Lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ virtuali paroda „Spalvotos gitaros stygos“. Vadovės – Rasa Ilginienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, Vitalija Zemliauskienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja.

Lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ virtuali paroda „Prakalbink akmenėlį“. Vadovės – Vida Paliutytė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, Vitalija Zemliauskienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja.

Šilutės rajono ikimokyklinių įstaigų meninių darbų fotografijų virtuali paroda „Šviesos taku Kalėdų link…“ Vadovės – Jovita Kmitienė, Ramunė Šmitienė, Šilutės lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojos

Respublikinio bendrojo ugdymo įstaigų specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinės veiklos edukacinio projekto „Pasaka tikiu“, skirto tarptautinei vaikiškos knygos dienai paminėti, kūrybinių darbų paroda. Vadovės – Simona Griciūtė, Sandra Montvilė, Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos pedagogės.

Žemaičių Naumiesčio gimnazijos mokinių darbų virtuali paroda „Sukurk savo tvarios mados kolekciją!“. Vadovės – Jolanta Alsytė, Romualda Malinauskienė, Žemaičių Naumiesčio gimnazijos mokytojos.

ATESTACINIAI RENGINIAI  PEDAGOGAMS

Šilutės švietimo pagalbos tarnyba organizuoja atestacinius renginius pedagogams pagal Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatus (LR švietimo ir mokslo ministro 2008 m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr. ISAK-3216, Vilnius, „Dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų patvirtinimo“).

Pedagogai, kurie pirmą kartą atestuojasi, privalo išklausyti šiuos atestacinius kursus:

  • Specialybės kalbos (kalbos kultūros) kursus;
  • Kompiuterinio raštingumo kursus;
  • Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus.

Kviečiame pedagogus registruotis į šiuos atestacinius renginius, kurie vyks susidarius grupei.

Pastaba: jei savaitės veiklos vieta nenurodyta, vyks Švietimo pagalbos tarnyboje, Liepų g. 16. Daugiau informacijos apie renginius – mėnesio renginių planuose.

Registracija į seminarą

Registracija į seminarą