RENGINIAI

Sausio mėnesio veiklos planas

2020 metų renginių archyvas

2019 metų renginių archyvas

2018 metų renginių archyvas

ŠIĄ SAVAITĘ

18 d. 15.00 – 16.00  val. Rajoninės virtualios vokiečių kalbos olimpiados 11 klasių mokiniams ir konkurso 8 klasių mokiniams organizavimas. Išankstinė registracija www.semiplius.lt

20 d. 10.00 – 12.00  val. Socialiniams pedagogams. Psichologinis atsparumas ir jo stiprinimas. I grupė. Išankstinė registracija www.semiplius.lt

20 d. 12.00 – 14.00  val. Socialiniams pedagogams. Psichologinis atsparumas ir jo stiprinimas. II grupė. Išankstinė registracija www.semiplius.lt

20 d. 14.00 – 15.00  val. Valanda su psichologu. „Priklausomybės ligomis sergančiųjų reabilitacijos principai ir pagalbos galimybės paaugliams“. Andrejus Ivanovas, Juknaičių pagrindinės mokyklos psichologo asistentas, pristato priklausomybės ligomis sergančiųjų reabilitacijos principus ir pagalbos galimybes, dalijasi patirtimi dirbant su priklausomais paaugliais. Išankstinė registracija www.semiplius.lt

TĖVŲ ŠVIETIMAS

Logopedės metodininkės Eglės Račienės paskaitos tėveliams apie vaikų kalbos raidą ir tėvų įtaką plėtojant vaiko kalbinius gebėjimus Švietimo pagalbos tarnyboje, K. Kalinausko g. 10 planuojamos pagal vaikų amžių:
„Nuo gimimo iki 3 m. amžiaus vaikų kalbos raida“ – pagal registraciją.
Paskaita  „3-5 m. vaikų kalbos ir kalbėjimo ypatumai“ penktadieniais, susidarius grupei.
Paskaita  „Priešmokyklinio amžiaus vaikų kalbos raida“ penktadieniais, susidarius grupei.

Pastaba: paskaitų laikas bus tikslinamas.

PARODOS

3-30 d. Šilutės Vydūno gimnazijos mokinių kūrybinių darbų paroda pagal austrų dailininko Gustavo Klimto kūrybą „Improvizacijos geltonai“. Vadovė – dailės mokytoja metodininkė Daliutė Montvydienė.

3-30 d. Respublikinio bendrojo ugdymo įstaigų specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinės veiklos edukacinio projekto „Pasaka tikiu“, skirto tarptautinei vaikiškos knygos dienai paminėti, kūrybinių darbų paroda (virtuali – Švietimo pagalbos tarnybos svetainėje adresu: https://www.sptsilute.lt/). Vadovės Simona Griciūtė, Sandra Montvilė, Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos pedagogės.

3-30 d. Žemaičių Naumiesčio gimnazijos mokinių virtuali paroda (svetainėje adresu: https://www.sptsilute.lt/) „Sukurk savo tvarios mados kolekciją!“ Vadovės – Jolanta Alsytė, Romualda Malinauskienė, Žemaičių Naumiesčio gimnazijos mokytojos.

ATESTACINIAI RENGINIAI  PEDAGOGAMS

Šilutės švietimo pagalbos tarnyba organizuoja atestacinius renginius pedagogams pagal Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatus (LR švietimo ir mokslo ministro 2008 m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr. ISAK-3216, Vilnius, „Dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų patvirtinimo“).

Pedagogai, kurie pirmą kartą atestuojasi, privalo išklausyti šiuos atestacinius kursus:

  • Specialybės kalbos (kalbos kultūros) kursus;
  • Kompiuterinio raštingumo kursus;
  • Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus.

Kviečiame pedagogus registruotis į šiuos atestacinius renginius, kurie vyks susidarius grupei.

Pastaba: jei savaitės veiklos vieta nenurodyta, vyks Švietimo pagalbos tarnyboje, Liepų g. 16. Daugiau informacijos apie renginius – mėnesio renginių planuose.

Registracija į seminarą

Registracija į seminarą