RENGINIAI

Gruodžio mėnesio veiklos planas

Lapkričio mėnesio veiklos planas

Spalio mėnesio veiklos plano papildymas

Spalio mėnesio veiklos planas

Rugsėjo mėnesio veiklos plano papildymas

Rugpjūčio, Rugsėjo mėnesių veiklos planas

Birželio mėnesio veiklos planas

Gegužės mėnesio veiklos plano papildymas

Gegužės mėnesio veiklos planas

Balandžio mėnesio veiklos planas

Kovo mėnesio veiklos planas

Vasario mėnesio veiklos plano papildymas

Vasario mėnesio veiklos planas

Sausio mėnesio veiklos plano papildymas

Sausio mėnesio veiklos planas

Gruodžio mėnesio veiklos plano papildymas

Gruodžio mėnesio veiklos planas

ŠIĄ SAVAITĘ

11 d. 13.00 val. Šilutės lopšelio-darželio „Pušelė“ pedagogams.  Registracija www.semiplius.lt Elektroninis dienynas – pagalba pedagogui rengiant ugdymo planus bei dokumentuojant ugdymo rezultatus. Birutė Jovaišienė, Klaipėdos lopšelio-darželio „Puriena“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui (M). Vyks Šilutės lopšelyje-darželyje „Pušelė“.

11 d. 13.00 val. ATŠAUKIAMAS, NEĮVYKS! Registracija www.semiplius.lt iki gruodžio 7 d. (dalyvių skaičius ribotas). Kūrybinės dirbtuvės. Eglutės žaisliuko dekoravimas. UAB “Imsema” specialistai,  Dovilė Bagdanavičienė Marketingo vadybininkė. Visos reikiamos priemonės praktiniam užsiėmimui  bus pateiktos seminaro metu. Kaina 6,40 Eur

11 d. 17.15 val. Įvairių dalykų mokytojams.  Registracija tel. (8 441) 62 207, 8 68229145  el. p.: iskablauskaite@gmail.com Kalėdinių žaislų gamyba. Indrė Skablauskaitė, Šilutės Hugo Šojaus muziejaus direktorė. Vyks Šilutės Hugo Šojaus muziejuje.

13 d. 10 val. „Ąžuoliuko“ bendruomenei, miesto lopšelių-darželių, specialiųjų pedagogų metodinio būrelio atstovams. Registracija www.semiplius.lt  Kolegialioji patirtis: kūrybinė ugdomoji veikla KITOKIEMS vaikams. Neformalaus ugdymo būrelių „Teatro studija“ ir „Teatro terapija“ spektaklis liet. l. pasakos motyvais „Ropė“. Nijolė Guntarskienė, Diana Alsienė. Vyks Šilutės lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“.

13 d. 14.00 val. Anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio susirinkimas. Metų veiklos aptarimas. Kolegialioji patirtis: dalyvavimas projektinėje veikloje. Veiklos planavimas.

14 d. 12.00 val. Šilutės meno mokyklos mokytojai Registracija www.semiplius.lt Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo organizavimas. Daiva Vileikienė, Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos mokytoja metodininkė. Pažymėjimo kaina 0,87 Eur Vyks Šilutės meno mokykloje.

18 d. 17.00 val.  Įvairių dalykų mokytojams.  Registracija tel. (8 441) 62 207, 8 68229145  el. p.: iskablauskaite@gmail.com Kalėdiniai kepiniai. Indrė Skablauskaitė, Šilutės Hugo Šojaus muziejaus direktorė. Vyks Šilutės Hugo Šojaus muziejuje.

PARODOS

3-31 d. Šilutės Vydūno gimnazijos dailės mokytojos metodininkės Daliutės Montvydienės vadovaujamų gimnazistų darbų paroda „Paskutiniai rudens etiudai“.

3-31 d. UNESCO asocijuotų mokyklų Šilutės Vydūno gimnazijos ir Delio mergaičių gimnazijos mokinių projektinės veiklos mainai. Nuotraukų paroda „Įspūdingos susitikimų akimirkos“. Vadovė – mokytoja Marytė Lukošaitienė.

3-31 d. Rusnės specialiosios mokyklos mokytojų metodinių priemonių paroda „Teatro personažai, mokantys kalbėti ir mąstyti“. Vadovės – vyresniosios specialiosios pedagogės Nijolė Guntarskienė ir Diana Alsienė

ATESTACINIAI RENGINIAI  PEDAGOGAMS

Šilutės švietimo pagalbos tarnyba organizuoja atestacinius renginius pedagogams pagal Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatus (LR švietimo ir mokslo ministro 2008 m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr. ISAK-3216, Vilnius, „Dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų patvirtinimo“).

Pedagogai, kurie pirmą kartą atestuojasi, privalo išklausyti šiuos atestacinius kursus:

  • Specialybės kalbos (kalbos kultūros) kursus;
  • Kompiuterinio raštingumo kursus;
  • Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus.

Kviečiame pedagogus registruotis į šiuos atestacinius renginius, kurie vyks susidarius grupei.

Pastaba: jei savaitės veiklos vieta nenurodyta, vyks Švietimo pagalbos tarnyboje, Liepų g. 16. Daugiau informacijos apie renginius – mėnesio renginių planuose.

Registracija į seminarą

Registracija į seminarą