RENGINIAI

Balandžio mėnesio veiklos planas

Kovo mėnesio veiklos planas

Vasario mėnesio veiklos planas

Vasario mėnesio veiklos plano papildymas

Sausio mėnesio veiklos planas

Sausio mėnesio veiklos plano papildymas

2020 metų renginių archyvas

2019 metų renginių archyvas

2018 metų renginių archyvas

ŠIĄ SAVAITĘ

1 ,8, 15, 22, 29 d. 10.00 val., 13.00 val. Įvairių dalykų mokytojams. Registracija tel. 868793628 iki balandžio 1 d. Sveikatos ugdymo paskaitų ciklai sveikos gyvensenos ir ligų profilaktikos temomis. Šilutės sporto klubas „Atėnė“ (N) Virtuali aplinka.

8, 15 d. 13.00 val. Įvairių dalykų mokytojams. Registracija www.semiplius.lt iki balandžio 7 d. Elgesio ir emocinių sutrikimų turinčių mokinių ugdymas: iššūkiai tarp teorijos ir praktikos. „Diemedžio“ ugdymo centro Švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus vedėja Aurelija Kasparavičienė, psichologė Aldona Giržadienė. Vaikų, turinčių elgesio ar/ir emocijų sutrikimų: ugdymo strategijos; raidos ypatumai; sutrikimų požymiai; ugdymo(si) metodai ir pagalbos būdai. Atvejų analizė ir refleksija. Pažymėjimo kaina 1,00 eur.

1-15 d. Specialiesiems pedagogams, logopedams. Registracija www.semiplius.lt iki balandžio 15 d. Respublikinė virtuali metodinių priemonių mugė „Sužadink man norą kalbėti“, skirta Pasaulinei autizmo dienai paminėti. Ineta Januškienė, Šilutės lopšelio-darželio logopedė; Irma Morkūnienė, specialioji pedagogė. Virtuali aplinka.

9,16,23, 30 d. 10.00 val. 13.00 val. Įvairių dalykų mokytojams. Registracija tel. 868793628 iki balandžio 9 d. Mokymai apie onkologinių ligų prevenciją, profilaktiką, rizikos veiksnius. VšĮ sporto ir sveikatingumo centras „Atėnai“ (N).

12 d. 14.00 val. Socialiniams pedagogams. Registracija www.semiplius.lt iki balandžio 11 d. Socialinių pedagogų susirinkimas dėl metodinės veiklos-edukacinio banko priemonių sisteminimo. Virtuali aplinka.

12 d. 17.00-20.15 val. Mokymai sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo smegenų kraujotakos ligų mažinimo tematika. Projektą vykdo Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.
Registracija: https://forms.gle/wQPwYttCjGyQ4HiCA
Informacija: 8 687 93628.

13 d. 12.00 val. Vainuto gimnazijos mokytojams. Registracija www.semiplius.lt Iki balandžio 7 d. Ilgalaikės programos „Mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas ugdymo(si) įvairovės srityje (kodas 211000990 ) mokymų modulis „Mokinių skirtybės: ugdymo proceso individualizavimas, diferencijavimas, personalizavimas, suasmeninimas ir pažangos pastovumas“. Julija Glinskė, Laisvosios mokyklos modelio „Forvardas“ bendrakūrėja, lietuvių kalbos mokytoja (M). Virtuali aplinka.

14,21,28 d.10.00 val., 13.00 val. Įvairių dalykų mokytojams. Registracija tel. 868793628 iki balandžio 14 d. Mokymai sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo smegenų kraujotakos mažinimo tematika. VšĮ sporto ir sveikatingumo centras „Atėnai“ (N). Virtuali aplinka.

14 d. 13.00 val. „Ąžuoliuko“ ir „Gintarėlio“ lopšelių-darželių auklėtojų padėjėjoms pagal sąrašą. Registracija www.semiplius.lt iki balandžio 13 d. Popietė su psichologu tema „Psichinės sveikatos gerinimas“. Konsultacinė-pažintinė veikla su psichologu. Virtuali aplinka.

15 d. 15.00 val. Tikybos mokytojams (ir pageidaujantiems) www.semiplius.lt iki balandžio 14 d. „Prie žinių versmės. Geros mokyklos link“. Popietė  su mokytoju ekspertu doc. dr. Remigijumi Oželiu. „Kun. Jurgio Pabrėžos metus minint“. Virtuali aplinka.

TĖVŲ ŠVIETIMAS

Logopedės metodininkės Eglės Račienės paskaitos tėveliams apie vaikų kalbos raidą ir tėvų įtaką plėtojant vaiko kalbinius gebėjimus Švietimo pagalbos tarnyboje, K. Kalinausko g. 10 planuojamos pagal vaikų amžių:
„Nuo gimimo iki 3 m. amžiaus vaikų kalbos raida“ – pagal registraciją.
Paskaita  „3-5 m. vaikų kalbos ir kalbėjimo ypatumai“ penktadieniais, susidarius grupei.
Paskaita  „Priešmokyklinio amžiaus vaikų kalbos raida“ penktadieniais, susidarius grupei.

Pastaba: paskaitų laikas bus tikslinamas.

PARODOS

Žemaičių Naumiesčio mokyklos-darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojos sveikina visus su šv. Velykomis ir kviečia aplankyti virtualią parodą „Dažytas kiaušinis – gyvybės galia“.

https://www.youtube.com/watch?v=Js3iED47yfg

Rajono švietimo įstaigų bendruomenių virtuali SUPRATINGUMO AKCIJA „Mėlynasis balionėlis“.

Specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio virtuali paroda „Velykų bobutės belaukiant“.

Virtuali paroda „Velykinis sveikinimas“. Vadovės – Rasa Naujokienė, Andžela Varanienė, Miranda Tarvydienė, Sonata Sabaitienė, Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos mokytojos. Dalyviai – Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos antrųjų klasių mokiniai.

Virtuali paroda „Atvirlaiškis“. Vadovės – Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos mokytojos: Iveta Ambrulaitienė, Asta Grigalienė, anglų kalbos mokytojos metodininkės, Selestina Sirtautė, IT vyresnioji mokytoja

Virtuali paroda „Tu pati gražiausia, Mano Lietuva!“, skirtoje Vasario 16-ajai paminėti. Organizatoriai – Šilutės lopšelio-darželio „Gintarėlis“ pedagogai, dalyviai – rajono švietimo įstaigų bendruomenės. Iškilus klausimams parodos dalyviai gali kreiptis į parodos koordinatorę, direktoriaus pavaduotoją ugdymui Aistę Jonušienę el. paštu gintarelis.pavaduotojaugdymui@gmail.com

Lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ virtuali paroda „Spalvotos gitaros stygos“. Vadovės – Rasa Ilginienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, Vitalija Zemliauskienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja.

Lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ virtuali paroda „Prakalbink akmenėlį“. Vadovės – Vida Paliutytė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, Vitalija Zemliauskienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja.

Šilutės rajono ikimokyklinių įstaigų meninių darbų fotografijų virtuali paroda „Šviesos taku Kalėdų link…“ Vadovės – Jovita Kmitienė, Ramunė Šmitienė, Šilutės lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojos

Respublikinio bendrojo ugdymo įstaigų specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinės veiklos edukacinio projekto „Pasaka tikiu“, skirto tarptautinei vaikiškos knygos dienai paminėti, kūrybinių darbų paroda. Vadovės – Simona Griciūtė, Sandra Montvilė, Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos pedagogės.

Žemaičių Naumiesčio gimnazijos mokinių darbų virtuali paroda „Sukurk savo tvarios mados kolekciją!“. Vadovės – Jolanta Alsytė, Romualda Malinauskienė, Žemaičių Naumiesčio gimnazijos mokytojos.

ATESTACINIAI RENGINIAI  PEDAGOGAMS

Šilutės švietimo pagalbos tarnyba organizuoja atestacinius renginius pedagogams pagal Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatus (LR švietimo ir mokslo ministro 2008 m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr. ISAK-3216, Vilnius, „Dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų patvirtinimo“).

Pedagogai, kurie pirmą kartą atestuojasi, privalo išklausyti šiuos atestacinius kursus:

  • Specialybės kalbos (kalbos kultūros) kursus;
  • Kompiuterinio raštingumo kursus;
  • Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus.

Kviečiame pedagogus registruotis į šiuos atestacinius renginius, kurie vyks susidarius grupei.

Pastaba: jei savaitės veiklos vieta nenurodyta, vyks Švietimo pagalbos tarnyboje, Liepų g. 16. Daugiau informacijos apie renginius – mėnesio renginių planuose.

Registracija į seminarą

Registracija į seminarą