RENGINIAI

Gegužės mėnesio veiklos planas

Balandžio mėnesio veiklos plano papildymas

Balandžio mėnesio veiklos planas

Kovo mėnesio veiklos planas

Vasario mėnesio veiklos plano papildymas

Vasario mėnesio veiklos planas

Sausio mėnesio veiklos planas

2018 metų renginių archyvas

ŠIĄ SAVAITĘ

20 d. 14.00 val.  Tikybos mokytojų metodinio būrelio susirinkimas „Mokytojų diena Žemaičių Kalvarijoje“.

21 d. 9.30 val. Biologijos, geografijos, istorijos mokytojams. Praktikumas. Patyriminis mokymas Klaipėdos Simono Dacho progimnazijoje. Alicija Odinbergienė, Šilutės Vydūno gimnazijos geografijos mokytoja. Pažymėjimo kaina 1,00 Eur. Registracija www.semiplius.lt iki gegužės 17 d. Informacija dėl vykimo tel. 865462027.

22 d. 7.00 val. Biologijos, geografijos mokytojams. Dalyvių skaičius ribotas. Registracija www.semiplius.lt iki gegužės 20 d. Edukacinė programa „Paukščių stebėjimas Nemuno deltoje“. Borisas Belchevas, ornitologas ir gamtos fotografas, gidas. Elvita Simaitienė, Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos biologijos vyresnioji mokytoja. Kaina 15,60 Eur. Vieta: Rusnė –Ventė.

23 d. 17.15 val. Tėvų švietimas.  Paskaita. „Vaikas neklauso: pozityvaus elgesio metodų taikymas” lopšelio-darželio „Pušelė“ ugdytinių tėvams. Ilona Norgėlienė, psichologė. Vyks Šilutės lopšelyje-darželyje „Pušelė“.

27 d. 15.00 val. Metodinė taryba. Registracija www.semiplius.lt Anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio tarybos susirinkimas. Vyks ŠPT, Liepų g. 16.

PARODOS

1-30  Piešinių paroda „Mano mama ir tėtis“. Vadovė – specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio pirmininkė Zita Šernienė.

1-30  Lokalaus projekto „Vietovardžiai Lietuvoje“, skirto istorinių vietovardžių išsaugojimui, paroda. Živilė Bartkienė, Eglė Jatautaitė-Budrikienė, Aida Skarbalienė.

1-30  Technologijų mokytojų metodinio būrelio kūrybinių darbų paroda „Potėpiai ant šilko“ . Vadovė – Nijolė Titienė.

ATESTACINIAI RENGINIAI  PEDAGOGAMS

Šilutės švietimo pagalbos tarnyba organizuoja atestacinius renginius pedagogams pagal Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatus (LR švietimo ir mokslo ministro 2008 m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr. ISAK-3216, Vilnius, „Dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų patvirtinimo“).

Pedagogai, kurie pirmą kartą atestuojasi, privalo išklausyti šiuos atestacinius kursus:

  • Specialybės kalbos (kalbos kultūros) kursus;
  • Kompiuterinio raštingumo kursus;
  • Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus.

Kviečiame pedagogus registruotis į šiuos atestacinius renginius, kurie vyks susidarius grupei.

Pastaba: jei savaitės veiklos vieta nenurodyta, vyks Švietimo pagalbos tarnyboje, Liepų g. 16. Daugiau informacijos apie renginius – mėnesio renginių planuose.

Registracija į seminarą

Registracija į seminarą