RENGINIAI

Vasario mėnesio veiklos planas

Sausio mėnesio veiklos planas

2019 metų renginių archyvas

2018 metų renginių archyvas

ŠIĄ SAVAITĘ

ATŠAUKIAMA! 17 d. 12.00 val. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai. Registracija www.semiplius.lt iki vasario 12 d. Ritmika ir ritminiai žaidimai ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams. Daiva Štarevičiūtė, meninio ugdymo vyresnioji mokytoja (muzikos), Kauno lopšelio – darželis „Daigelis“. Kaina 18,00 eur  Vyks ŠPT, K. Kalinausko g. 10.

17 d. 8.30 val. Fizikos mokytojams. Registracija www.semiplius.lt Fizikos mokytojų apskritojo stalo diskusija „Patyriminis mokymas. Pamoka kitaip“. Šilutės Vydūno gimnazija, 316 kab.

17-20 d. 10.00 val.  Šilutės r. Vainuto gimnazijos mokytojams. (Pagal išankstini sąrašą). Registracija www.semiplius.lt  Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programa. Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnybos pedagoginės psichologinės pagalbos specialistai. 60 akademinių valandų programa. (M) Vyks Šilutės r. Vainuto gimnazijoje.

18 d. 9.00 val. Pradinių klasių anglų kalbos mokytojams. Registracija www.semiplius.lt Apskritojo stalo diskusija „2020-ųjų metodinės veiklos efektyvinimas, taikymas ugdymo procese“. Rajoninės anglų kalbos olimpiados 4 klasėms organizavimo klausimai, užduočių parengimo veiklos sritys. Veiklos plano projekto 2020-iesiems aptarimas. Patyriminės ir projektinės veiklos organizavimas mokyklose. Vyks ŠPT, K. Kalinausko g. 10, 24 kab.

18 d. 11.00 val. Geografijos mokytojų   metodinio būrelio susirinkimas. Kūrybinės dirbtuvės „Žemėlapio pasakojimo kūrimas“ – Alicija Odinbergienė. Metodologinės naujovės geografijos pamokose – Ramūnas Grikšas. Vyks ŠPT, K. Kalinausko g. 10, 24 kab.

ATŠAUKIAMA! 19 d. 10.00 val. Įvairių dalykų mokytojams. Registracija www.semiplius.lt Patyriminis ugdymas kaip naujos vaikų kartos metodas. Saulė Paulikienė, Palangos Vlado Jurgučio pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Kaina 18,00 Eur Vyks ŠPT, K. Kalinausko g. 10.

19 d. 10.00 val. Pradinių klasių mokytojams, visiems pageidaujantiems. Registracija www.semiplius.lt Prie žinių versmės. Prestižinės mokyklos link. Pedagogų apskritojo stalo diskusija su mokytoja eksperte Renata Ivaščenkiene „Ką galime padaryti kitaip?“ Vyks ŠPT, K. Kalinausko g. 10.

19 d. 14.00 val. Priešmokyklinio ugdymo mokytojams. Registracija www.semiplius.lt Mobiliosios klasės praktika Saugų Jurgio Mikšo pagrindinėje mokykloje. Suomijos ugdymo patirtis.  Irena Rimkuvienė, Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos mokytoja. Mobiliosios klasės praktika, galimybės ir pranašumai. Kūrybiškumo laboratorija. Kolegialioji Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos pedagogų patirtis (Suomijos patirtis). „Priešmokyklinio ugdymo pristatymas tėvams“, Asta Justienė, lopšelio-darželio „Gintarėlis“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja.  Vyks Saugų Jurgio Mikšo pagrindinėje mokykloje, Tilžės g. 16, Saugos.

20 d. 14.00 val. Bibliotekininkams, rusų kalbos, etninės kultūros mokytojams ir visiems pageidaujantiems. Registracija www.semiplius.lt Lietuvininkų kulinarinio paveldo programa Šilutės Hugo Šojaus muziejuje. Kaina asmeniui – 5-7,50 eur. Vyks Šilutės H. Šojaus muziejuje, Lietuvininkų g. 4.

20 d. 14.00 val.  Etikos mokytojams. Registracija www.semiplius.lt Rajono etikos mokytojų metodinio būrelio  veiklos tobulinimo galimybės ir plano 2020 metams koregavimas. Idėjos etikos pamokai stebint H. Šojaus dvaro programą „Lietuvininkų kulinarinio paveldo programa Šilutės Hugo Šojaus muziejuje“. Kaina asmeniui – 5-7.50 eur. Vyks Šilutės H. Šojaus muziejuje, Lietuvininkų g. 4.

21 d. 12.00 val. Dailės mokytojams. Registracija www.semiplius.lt Dailės mokytojų edukacinė išvyka į Šilutės kamerinį dramos teatrą. Tema „Teatro meno ypatumai, scenografijos galimybės; medžiagos, formos, spalvos ir faktūros“. Teatras dailės mokytojų gyvenime. Kūrybos sumanymai ir jų įgyvendinimas. Dialogas ir praktinė veikla (3 val.) teatro studijoje. Vyks Šilutės teatre, Liepų g. 16.

PARODOS

3-31 d. „Lyderių laiko-3“ projekto I dalies mokytojų bendradarbiavimo kompetencijų gilinimo mokymų praktinės veiklos darbų paroda.

3-31 d. Šilutės lopšelio-darželio „Raudonkepuraitė“ bendruomenės kūrybinių darbų paroda „Mažos širdelės, dideli darbeliai – Tau ,Lietuva!“

3-31 d. Šilutės meno mokyklos vaikų kūrybiniai darbai. Vadovės – Neda Jencienė ir Živilė Skirkevičienė.

ATESTACINIAI RENGINIAI  PEDAGOGAMS

Šilutės švietimo pagalbos tarnyba organizuoja atestacinius renginius pedagogams pagal Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatus (LR švietimo ir mokslo ministro 2008 m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr. ISAK-3216, Vilnius, „Dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų patvirtinimo“).

Pedagogai, kurie pirmą kartą atestuojasi, privalo išklausyti šiuos atestacinius kursus:

  • Specialybės kalbos (kalbos kultūros) kursus;
  • Kompiuterinio raštingumo kursus;
  • Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus.

Kviečiame pedagogus registruotis į šiuos atestacinius renginius, kurie vyks susidarius grupei.

Pastaba: jei savaitės veiklos vieta nenurodyta, vyks Švietimo pagalbos tarnyboje, Liepų g. 16. Daugiau informacijos apie renginius – mėnesio renginių planuose.

Registracija į seminarą

Registracija į seminarą