+370 441 76244

info@sptsilute.lt

Metodiniai būreliai

Eil. Nr. Būrelis Pirmininkas
1.  Anglų kalbos
Anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio veiklos planas
2.  Pradinių klasių anglų kalbos
Pradinių klasių anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio veiklos planas
B. Sabaliauskienė, Saugų Jurgio Mikšo pagrindinė mokykla
3.  Bibliotekininkų
Bibliotekininkų metodinio būrelio veiklos planas
G. Mikutienė, Šilutės Vydūno gimnazija
4.  Biologijos
Biologijos mokytojų metodinio būrelio veiklos planas
V. Banionienė,  Vilkyčių pagrindinė mokykla
5.  Chemijos
Chemijos mokytojų metodinio būrelio veiklos planas
A. Jančauskaitė, Vilkyčių pagrindinė mokykla
6.  Šokio
Šokio mokytojų metodinio būrelio veiklos planas
R. Kurpeikytė, Šilutės pirmoji gimnazija
7.  Dailės
Dailės mokytojų metodinio būrelio veiklos planas
A. Liekis, Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centras
8.  Dorinio ugdymo (etikos)
Etikos mokytojų metodinio būrelio veiklos planas
R. Grikšas, Kintų pagrindinė mokykla
9.  Etninės kultūros mokytojų (ugdytojų)
Etninės kultūros mokytojų (ugdytojų) metodinio būrelio veiklos planas
10.  Ikimokyklinio ugdymo
Ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio veiklos planas
D. Bačiulienė, Šilutės  lopšelis-darželis “Žvaigždutė”
11.  Informacinių technologijų
Informacinių technologijų mokytojų metodinio būrelio veiklos planas
A. Arnašienė, Vainuto gimnazija
12.  Istorijos, pilietinio ugdymo
Istorijos mokytojų metodinio būrelio veiklos planas
D. Montvydienė, Saugų Jurgio Mikšo pagrindinė mokykla
13.  Geografijos
Geografijos mokytojų metodinio būrelio veiklos planas
 A. Odinbergienė, Šilutės Vydūno gimnazija
14. Kūno kultūros
Kūno kultūros mokytojų metodinio būrelio veiklos planas
N. Undraitienė, Saugų Jurgio Mikšo pagrindinė mokykla
15.  Matematikos
Matematikos mokytojų metodinio būrelio veiklos planas
16. Muzikos
Muzikos mokytojų metodinio būrelio veiklos planas
D. Pielikienė, Šilutės meno mokykla
17.   Pradinių klasių mokytojų – Pamario zona
Pamario zonos pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio veiklos planas
D. Jonelienė, Vainuto gimnazija
18. Pradinių klasių mokytojų – Martyno Jankaus zona
Martyno Jankaus zonos pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio veiklos planas
19. Pradinių klasių mokytojų –  Žibų zona
Žibų zonos pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio veiklos planas
 Ž. Danienė, Žemaičių Naumiesčio mokykla-darželis
20.  Priešmokyklinio ugdymo
Priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio veiklos planas
 I. Sprainė, Šilutės l-d „Raudonkepuraitė“
21.  Psichologų
Psichologų metodinio būrelio veiklos planas
 I. Norgėlienė, Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyba
22. Socialinių pedagogų
Socialinių pedagogų metodinio būrelio veiklos planas
Sonata Vilčiauskienė, Žemaičių Naumiesčio mokykla-darželis
23.  Specialiųjų pedagogų, logopedų
Specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio veiklos planas
 A. Kazakevičienė, Šilutės Žibų pradinė mokykla
24.  Technologijų
Technologijų mokytojų mokytojų metodinio būrelio veiklos planas
J. Alsytė, Usėnų pagrindinė mokykla
25. Tikybos
Tikybos mokytojų metodinio būrelio veiklos planas
V. Stonienė, Švėkšnos „Saulės“ gimnazija
26.  Vokiečių kalbos
Vokiečių kalbos mokytojų metodinio būrelio veiklos planas
 E. Jatautaitė-Budrikienė, Šilutės Martyno Jankaus pagrindinė mokykla
27. Fizikos
Fizikos mokytojų metodinio būrelio veiklos planas
J. Jaunius, Šilutės Vydūno gimnazija