Lankėmės Palangos lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“

Balandžio 18 d. gausus Šilutės ikimokyklinių įstaigų pedagogų būrys lankėmės Palangos lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“. Mus čia maloniai sutiko ir priėmė šio darželio direktoriaus pavaduotoja ugdymui Birutė Kasparavičienė. Pedagogėms ji pristatė savo įstaigą, aprodė erdves.

Išklausėme Birutės Kasparavičienės pranešimo „Edukacinių erdvių pristatymas“, logopedės-ekspertės Danguolės Petrauskienės pranešimo „Sveikas vaikas – graži kalba“ bei ikimokyklinių ugdymo mokytojų-metodininkių Ilonos Matulevičiūtės „Vaiko pažangos ir pasiekimų aplanko pristatymas“ ir Vandos Tarvydienės „Ugdymo metodų ir būdų įvairovė ir jų panaudojimas ugdymo(si) procese“.

Prie apskritojo stalo aptarėme ikimokyklinio ugdymo nūdienos aktualijas, dalinomės kolegialiąja darbo patirtimi, parsivežėme naujų idėjų. Po darbingos popietės pabuvojome prie jūros, pasidžiaugėme „Margučių alėja“.

Alma Norkaitienė,
Šilutės ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio pirmininkė