Kolegialaus grįžtamojo ryšio metodo patirtis kolegoms

Spalio 27 d. kolegos iš Saugų pagrindinės mokyklos pasidalijo kolegialaus grįžtamojo ryšio metodo patirtimi su Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro pedagogų kolektyvu. Stanislova Baltutienė ir Loreta Mcivor  Virtualioje aplinkoje dalijosi praktinės veiklos įgūdžiais ir rezultatais.

Lektorės pristatė kolegialaus grįžtamojo ryšio metodo sistemą Saugų Jurgio Mikšo pagrindinėje mokykloje: skaidres, lenteles, refleksijos rezultatus, dalijosi veiklos eiga ir ypatumais nuo pradžios iki pabaigos. Pedagogai apsidžiaugė susipažinę su nauja prasminga patirtimi ir planuoja kolegialaus grįžtamojo ryšio metodą taikyti savo ugdymo veikloje. Kolegų iš Saugų pagrindinės mokylos patirtis ir rezultatai akivaizdūs ir patrauklūs, dėl ko neabejodami norime taikyti jų praktiką pas save. Likome dėkingi už malonų bendradarbiavimą Stasei Baltutienei, Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojai ugdymui  ir Loretai Mcivor, lietuvių kalbos mokytojai.

Daiva Būdvytienė,
Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui