+370 441 76 244

info@sptsilute.lt

Search
Close this search box.

Renginiai

Vasario mėnesio veiklos planas

Sausio mėnesio veiklos plano papildymas

Sausio mėnesio veiklos planas

Gruodžio mėnesio veiklos planas

Lapkričio mėnesio veiklos planas

Spalio mėnesio veiklos planas

Rugsėjo mėnesio veiklos plano papildymas

Rugsėjo mėnesio veiklos planas

Rugpjūčio mėnesio veiklos planas

Birželio mėnesio veiklos planas

Gegužės mėnesio veiklos plano papildymas

Gegužės mėnesio veiklos planas

Balandžio mėnesio veiklos planas

Kovo mėnesio veiklos planas

Vasario mėnesio veiklos planas

Sausio mėnesio veiklos plano papildymas

Sausio mėnesio veiklos planas

2022 metų renginių archyvas

2021 metų renginių archyvas

2020 metų renginių archyvas

2019 metų renginių archyvas

2018 metų renginių archyvas

ŠIĄ SAVAITĘ

19 d. 10.00 val. Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytojams.  Registracija www.semiplius.lt iki vasario 15 d. Ilgalaikės programos „Atnaujintos bendrosios programos – kompetencijomis grįstas ugdymas priešmokykliniame ir pradiniame ugdyme “ modulis – „UTA ir patyriminis ugdymas“. Vyks Klaipėdos Simono Dacho progimnazijoje, Kuršių a. 3, 92127 Klaipėda.

20 d. 10.00 val. Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojams. Registracija www.semiplius.lt iki vasario 19 d. Metodinė diena „Praktiniai metodai siekiant mokinių pažangos“. Vyks Vilkyčių pagrindinėje mokykloje, Veiviržo g. 16, Vilkyčių k.

20 d. 10.00 val. Matematikos mokytojams. Registracija www.semiplius.lt iki vasario 9 d. seminaras „Matematikos atnaujinto UT skyrių praktiniai pavyzdžiai“. Aistė Venclovienė, Šiaulių Didždvario gimnazija, matematikos mokytoja ekspertė. Kaina 24 Eur  Virtuali aplinka.

20 d. 10.00 val. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos mokytojams. Registracija www.semiplius.lt iki vasario 15 d. „Pamokos organizavimas pagal atnaujintą ugdymo turinį“. Vyks  Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijoje.

20 d. 10.00 val.  Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytojams, „Diemedžio“ ugdymo centro mokytojams. Registracija www.semiplius.lt iki vasario 19 d. „Projektinės, edukacinės veiklos ypatumai ugdymo procese“. Vyks „Diemedžio“ ugdymo centre.

21 d. 10.00 val. Pradinių klasių anglų kalbos mokytojams. Registracija iki vasario 20 d. www.semiplius.lt Apskritojo stalo diskusija „2024-ųjų metodinės veiklos efektyvinimas, kolegų patirties taikymas ugdymo procese“. Renata Ivaščenkienė, pradinių klasių anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė. Rajoninės anglų kalbos olimpiados 4 klasėms organizavimo klausimai, užduočių parengimas. Veiklos klausimų dėl bendradarbiavimo su Klaipėda aptarimas. Vyks Švietimo pagalbos tarnyboje, K. Kalinausko g. 10, Šilutė, IV a.

21 d. 10.00 val. Įvairių dalykų mokytojams. Registracija iki vasario 19 d. www.semiplius.ltSmurtas prieš vaikus. Ką daryti pastebėjus smurto apraiškas“. Aldona Giržadienė, „Diemedžio“ ugdymo centro psichologė. Virtuali aplinka.

21 d. 12.00 val. Biologijos mokytojams. Registracija iki vasario 20 d. www.semiplius.lt Biologijos mokytojų pasitarimas dalyko ugdymo klausimais. Edita Daukšienė, Biologijos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė. 1. Tarpinis biologijos patikrinimas, aktualijos. 2. Tarptautinio projekto pristatymas ,,Plastic pirates go – Europe!”. 3.  Praktinių studijų dienų patirtys (pokalbis-diskusija). Ugdymas kitose erdvėse. Virtuali aplinka.

PARODOS

5-29 d.  Šilutės Vydūno gimnazijos mokinių kūrybinių darbų paroda „Kūrybos virusas“. Audronė Stasiulienė, Šilutės Vydūno gimnazijos technologijų mokytoja.

5-29 d.  Švėkšnos lopšelio-darželio vaikų piešinių paroda “Spalvų mozaika”. Vadovės – Ana Lengvinienė, Jolanta Toleikytė.

2-31 d. NVŠ programos „Lėlių dizaino ir teatro studija“ mokinių kūrybinių darbų paroda „Teatrinės lėlės iš antrinių žaliavų“. Vadovė Rita Bernotienė. Švietimo pagalbos tarnyba, K. Kalinausko g. 10.

3-30 d. Iliustruoto dailyraščio paroda „Klaipėdos krašto metai“. Aida Skarbalienė, Živilė Bartkienė, Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos užsienio kalbų mokytojos. Švietimo pagalbos tarnyba, K. Kalinausko g. 10.

2-31 d. Mokinių kūrybinių darbų paroda „Kryžiaus kelias vaikų akimis”. Vadovė – Audronė Denisevičienė. Šilutės Šv. Kryžiaus bažnyčia.

7-30 d. Šilutės Vydūno gimnazijos 3g kl. mokinės Aleksandros Kelnerytės rankų darbo lėlių paroda “Lėlių istorijos”. Mokytoja Daliutė Montvydienė, Šilutės Vydūno gimnazija. Eksponuojama ŠPT, 18 kab.

3-11 d. Šilutės lopšelio-darželio „Gintarėlis“ bendruomenės paroda „Puokštė dėdei rudenėliui“. Vadovės Asta Justienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Jurgita Lisauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja. Eksponuojama Šilutės lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“, Kęstučio g. 14, Šilutė.

3-31 d. 8-16 val. Rajono priešmokyklinio ugdymo ugdytinių kūrybinių atvirukų paroda „Mokytojau, ačiū!”. Vadovės – Šilutės lopšelio-darželio „Raudonkepuraitė“ mokytojos Indrė Sprainė, Laura Zdanauskaitė-Lazaraitienė, Diana Valančienė. ŠPT, K. Kalinausko g. 10, 24 kab.

3-31 d. 8-16 val. Šilutės meno mokyklos 4 klasės mokinių kūrybos darbų paroda „Spalvinės kompozicijos“. Vadovė – Daina Nognienė. ŠPT, K. Kalinausko g. 10.

6-30 d. Šilutės lopšelio-darželio “Pušelė” Erasmus+ projekto „Pažink Europą per meną” vaikų kūrybinių darbų paroda. Vadovė – socialinė pedagogė Sigita Žemaitytė.

6-30 d. Usėnų pagrindinės mokyklos 5-10 klasių mokinių kūrybinių darbų paroda „Kuriu savo knygą“. Vadovė – lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja Ligita Bobrovienė. Paroda eksponuojama Švietimo pagalbos tarnyboje.

6-30 d. Trečiojo amžiaus universiteto dailės būrelio studentų kūrybinių darbų paroda „Tapybiniai pasakojimai“. Vadovas – integruoto menų ir technologijų kurso mokytojas metodininkas Aurimas Liekis.

TĖVŲ ŠVIETIMAS

Logopedės metodininkės Eglės Račienės paskaitos tėveliams apie vaikų kalbos raidą ir tėvų įtaką plėtojant vaiko kalbinius gebėjimus Švietimo pagalbos tarnyboje, K. Kalinausko g. 10 planuojamos pagal vaikų amžių:
„Nuo gimimo iki 3 m. amžiaus vaikų kalbos raida“ – pagal registraciją.
Paskaita  „3-5 m. vaikų kalbos ir kalbėjimo ypatumai“ penktadieniais, susidarius grupei.
Paskaita  „Priešmokyklinio amžiaus vaikų kalbos raida“ penktadieniais, susidarius grupei.

Pastaba: paskaitų laikas bus tikslinamas.

PARODOS

Respublikinis virtualus nuotraukų konkursas „Sveiko maisto lėkštė“. Visi kūrybiniai darbai patalpinti Šilutės r. Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos ir Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro facebook puslapiuose.

Žemaičių Naumiesčio gimnazijos mokinių integruotos dailės ir technologijų, vokiečių kalbos dalykų projektinės veiklos darbai. Virtuali mokinių darbų paroda „Lai žiemos vakarą sušildys arbatos puodelis“. Vadovės – mokytojos Romualda Malinauskienė, Jolanta Alsytė.

Balandžio 2 d. rajono švietimo įstaigų bendruomenes pakvietėme supratingumo akcijai „Mėlynasis balionėlis“, kuria norime pakviesti būti supratingiems ir tolerantiškiems, ragindami ištiesti draugystės ir pagalbos ranką kitokiems vaikams.

Kovo 1-31 d. Lietuvos Respublikos Seimo kilnojamoji paroda „Ne vienai valandai: Lietuvos Valstybės Konstitucijai – 100“. Organizatorė – Laima Toliušienė

Iki balandžio mėn. kviečiame pažiūrėti Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos mokinių nuotolinę parodą „Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai”. Vadovės – Dovilė Montvydienė, Rita Šleinytė, Saugų J. Mikšo pagrindinės mokyklos mokytojos.

Birželio mėn. Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos kilnojamoji paroda „Rainių tragedija“. Laima Toliušienė. Paroda eksponuojama  Šilutės pirmojoje gimnazijoje.

1-28 d. Juknaičių pagrindinės mokyklos mokinių kūrybinių darbų paroda, „Spalvos, linijos ir nuotaikos“. Daliutė Montvydienė. Paroda eksponuojama Švietimo pagalbos tarnyboje, K. Kalinausko g. 10.

1-28 d. Virtuali paroda (https://www.sptsilute.lt/) „Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai“. Dovilė Montvydienė, Rita Šleinytė, Saugų J. Mikšo pagrindinės mokyklos mokytojos.

Sausio 6-31 d. Šilutės meno mokyklos mokinių kūrybos darbų paroda „Kasdienybės interpretavimas mažųjų dailininkų akimis – „Meno pašaukti“. Vadovės Neda Jencienė, Daina Nognienė, Živilė Skirkevičienė. ŠPT, K. Kalinausko g. 10, IV a.

Šilutės Pamario progimnazija –   „Vaikai apie Kalėdas“. Vadovė – Ic klasės mokytoja Edita  Šeputienė. Muzikinis fonas: Autorius – Arthur Warell, “We Wish You a Merry Christmas” Instrumental 10 Hours.
https://youtu.be/MagAqYYRPX0

Vainuto gimnazija – „Kalėdų belaukiant“. Vadovė – Rita Šleinytė.
https://youtu.be/ThffiCMpfvc

Šilutės pirmosios gimnazijos mokinių grafikos darbų paroda „Atspindys“. Vadovė – dailės mokytoja metodininkė Jūratė Leonienė.

1-30 d. Šilutės lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ lopšelio mokytojų ir vaikų kūrybinių darbų paroda „Mūsų miestas“, skirta Tolerancijos dienai. Vadovė – Rasa Stasytienė. Vyks: Kudirkos g. 20, lopšelis-darželis „Žvaigždutė“.

6-30 d. Respublikinė paroda “Papuošk Raudonkepuraitei kepuraitę”, skirta įstaigos 55 metų jubiliejui (dalyviai;  respublikos ikimokyklinių įstaigų mokytojai ir ugdytiniai, jų kūrybiniai darbai”. Vadovės: Zenutė Nausėdienė, Margarita Dambrauskaitė, Diana Valančienė, Saida Šaloninaitė  – Miknevičienė. Vyks Šilutės lopšelyje-darželyje „Raudonkepuraitė“

Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos 6 klasių mokinių piešinių paroda „Mano svajonių namai“. Vadovė Vilma Jančauskienė.

Šilutės trečiojo amžiaus universiteto dailės būrelio studentų darbų paroda „Įkvėpimo pagauti“. Vieta: https://www.sptsilute.lt/

Respublikinė ikimokyklinių ugdymo įstaigų virtuali metodinių priemonių mugė „Sužadink man norą kalbėti“, skirta paminėti Pasaulinę autizmo supratimo dieną. Organizatorės Šilutės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ logopedė metodininkė Ineta Januškienė ir vyresnioji specialioji pedagogė Irma Morkūnienė.

Rajono ikimokyklinio ugdymo mokytojų virtuali paroda „Metodinės priemonės ir jų turinys pagal vaiko pažintines galias“.

Respublikinė ikimokyklinio amžiaus vaikų virtuali etninės kultūros darbų paroda „Rykaun vaikai pamarės“, Organizatorės: Dovilė Jokšaitė, Vilma Mikužienė, Loreta Sungailienė, Irena Žėkienė, Šilutės lopšelio-darželio „Pušelė“ mokytojos.

Šilutės meno mokyklos ir Šilutės suaugusiųjų mokymo centro vaikų ir suaugusiųjų kūrybinių darbų paroda „Skiriu mamai…“

Žemaičių Naumiesčio mokyklos-darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojos sveikina visus su šv. Velykomis ir kviečia aplankyti virtualią parodą „Dažytas kiaušinis – gyvybės galia“.

https://www.youtube.com/watch?v=Js3iED47yfg

Rajono švietimo įstaigų bendruomenių virtuali SUPRATINGUMO AKCIJA „Mėlynasis balionėlis“.

Specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio virtuali paroda „Velykų bobutės belaukiant“.

Virtuali paroda „Velykinis sveikinimas“. Vadovės – Rasa Naujokienė, Andžela Varanienė, Miranda Tarvydienė, Sonata Sabaitienė, Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos mokytojos. Dalyviai – Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos antrųjų klasių mokiniai.

Virtuali paroda „Atvirlaiškis“. Vadovės – Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos mokytojos: Iveta Ambrulaitienė, Asta Grigalienė, anglų kalbos mokytojos metodininkės, Selestina Sirtautė, IT vyresnioji mokytoja

Virtuali paroda „Tu pati gražiausia, Mano Lietuva!“, skirtoje Vasario 16-ajai paminėti. Organizatoriai – Šilutės lopšelio-darželio „Gintarėlis“ pedagogai, dalyviai – rajono švietimo įstaigų bendruomenės. Iškilus klausimams parodos dalyviai gali kreiptis į parodos koordinatorę, direktoriaus pavaduotoją ugdymui Aistę Jonušienę el. paštu gintarelis.pavaduotojaugdymui@gmail.com

Lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ virtuali paroda „Spalvotos gitaros stygos“. Vadovės – Rasa Ilginienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, Vitalija Zemliauskienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja.

Lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ virtuali paroda „Prakalbink akmenėlį“. Vadovės – Vida Paliutytė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, Vitalija Zemliauskienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja.

Šilutės rajono ikimokyklinių įstaigų meninių darbų fotografijų virtuali paroda „Šviesos taku Kalėdų link…“ Vadovės – Jovita Kmitienė, Ramunė Šmitienė, Šilutės lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojos

Respublikinio bendrojo ugdymo įstaigų specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinės veiklos edukacinio projekto „Pasaka tikiu“, skirto tarptautinei vaikiškos knygos dienai paminėti, kūrybinių darbų paroda. Vadovės – Simona Griciūtė, Sandra Montvilė, Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos pedagogės.

Žemaičių Naumiesčio gimnazijos mokinių darbų virtuali paroda „Sukurk savo tvarios mados kolekciją!“. Vadovės – Jolanta Alsytė, Romualda Malinauskienė, Žemaičių Naumiesčio gimnazijos mokytojos.

ATESTACINIAI RENGINIAI  PEDAGOGAMS

Šilutės švietimo pagalbos tarnyba organizuoja atestacinius renginius pedagogams pagal Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatus (LR švietimo ir mokslo ministro 2008 m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr. ISAK-3216, Vilnius, „Dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų patvirtinimo“).

Pedagogai, kurie pirmą kartą atestuojasi, privalo išklausyti šiuos atestacinius kursus:

  • Specialybės kalbos (kalbos kultūros) kursus;
  • Kompiuterinio raštingumo kursus;
  • Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus.

Kviečiame pedagogus registruotis į šiuos atestacinius renginius, kurie vyks susidarius grupei.

Pastaba: jei savaitės veiklos vieta nenurodyta, vyks Švietimo pagalbos tarnyboje, Liepų g. 16. Daugiau informacijos apie renginius – mėnesio renginių planuose.

Registracija į seminarą
Registracija į seminarą