dsc01916

Lektoriai Rasa Stoškuvienė ir Kęstutis Stoškus pateikė metodines rekomendacijas apie modernizuoto folkloro integravimo į etnomuzikinį ugdymą galimybes bei moksleivių etnomuzikinių nuostatų ugdymo(si) ypatumus