+370 441 76244

info@sptsilute.lt

Atnaujintas ugdymo turinys. Ko tikimės?

Rugpjūčio 30 d. Šilutės kultūros ir pramogų centre įvyko Šilutės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus ir Šilutės rajono Švietimo pagalbos tarnybos organizuota rajoninė konferencija „Atnaujintas ugdymo turinys. Ko tikimės?“. Renginio tikslas – sutelkti švietimo bendruomenę ugdymo turinio įgyvendinimui savivaldybėje ir drauge apmąstyti galimus objektyvius sprendimus ir žingsnius, dalytis vertinga patirtimi, įžvalgomis, ieškoti atsakymų į rūpimus klausimus. Konferencijoje dalyvavo  per 400 pedagoginės bendruomenės atstovų. Konferenciją moderavo Švietimo ir kultūros skyriaus vedėjo pavaduotoja Jovita Jankauskienė.

Konferencijos dalyvius pasveikino Šilutės savivaldybės meras Vytautas Laurinaitis, vicemerė Daiva Žebelienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja Dainora Butvydienė. Vadovai mokytojams padėkojo už iniciatyvas svarstant ugdymo turinio permainas ir kaitą, naujoves, kurios ateina į mokyklas, palinkėjo prasmingų diskusijų ieškant atsakymų į rūpimus klausimus.

Dr. Asta Ranonytė, Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus pavaduotoja,  pranešime „Ugdymas, idėjos, planavimas, įgyvendinimas“ supažindino su strateginėmis švietimo aktualijomis, analizavo mokymosi sėkmės kriterijus, teigė, kad turime pastebėti mokytoją, kurio dėka džiaugiamės mokinio pasiekimais, atsakė į auditorijos pateiktus klausimus.

Vida Kubaitienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vyriausioji specialistė,  pristatė  Šilutės rajono švietimo įstaigų pasirengimą įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį, kokia pagalba reikalinga mokytojams, analizavo nueito kelio ir nuveiktų darbų kryptis.

Atnaujintas priešmokyklinis ugdymas jau bus taikomas antrus metus. Indrė Sprainė, Šilutės lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorė, pristatė įžvalgas apie praėjusių mokslo metų Šilutės rajono priešmokyklinio ugdymo  mokytojų patirtis,  bandymus rasti tinkamiausią planavimo formą, ieškoti efektyviausių ugdymo metodų, iššūkius, atradimus ir sėkmes.

Daiva Šulcienė, Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pranešime „Ugdymo turinio atnaujinimas – Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos kelias“ dalijosi mokytojų patirtinės ugdymo veiklos tyrimu ir aktualiausiais įgyvendinamos reformos principais, kaip pilotinė  jų švietimo įstaiga ruošiasi atnaujinamo ugdymo turinio diegimui. Daiva Šulcienė teigė, kad mokymas šiandien orientuotas nebe į atsakymą, o į kelią jo link.

Vertingas ir džiugus buvo paskutinis pranešimas. Tatjana Balvočienė, Šilutės Vydūno gimnazijos informacinių technologijų mokytoja ekspertė, Antanas Balvočius, Nacionalinės švietimo agentūros Kompetencijų ir Informatikos Bendrųjų ugdymo programų grupių narys, vadovėlių bendraautoriai, pranešime „Šilutės rajono UTA vietos“ apžvelgė atnaujinamo ugdymo turinio diegimo svarbiausius aspektus, kompetencijų ugdymo dinamikos kryptis, pateikė informacinių problemų sprendimo modelį „Didysis šeštas“ (BIG6) iš atiduoto spaudai parengto naujo vadovėlio „Informatika 5-6 kl.“.

Tikslas – visų bendras: drauge kuo sėkmingiau pradėti atnaujintą ugdymą, dėl kurio visi drauge ieškojome racionaliausių sprendimų  ir metodų, priimtiniausio kelio į rezultatą.

Švietimo pagalbos tarnybos informacija

Konferencijos medžiagą galima rasti adresu: https://www.silute.lt/veiklos-sritys/svietimas/informacija-apie-uta/10249