+370 441 76244

info@sptsilute.lt

Įvyko seminaras mokinių elgesio ugdymo tema

Rugpjūčio 29 d. „Diemedžio“ ugdymo centre nuotoliniu būdu įvyko seminaras „ Darbas su elgesio ir emocijų sunkumų turinčiais mokiniais. Situacijų apžvalga ir jų valdymo galimybės.“, skirtas Vilniaus „Žiburio“ pradinės mokyklos pedagogams. Seminarą vedė „Diemedžio“ ugdymo centro psichologė Aldona Giržadienė.

Seminaro tikslas – suteikti žinių elgesio tema, pasidalyti gerąja darbo patirtimi, pateikti konkrečius siūlymus, kaip pagerinti elgesio ir emocinių sutrikimų turinčio vaiko funkcionavimą ugdymo aplinkoje bei padiskutuoti pedagogų rūpimais klausimais, susijusiais su vaikų netinkamu elgesiu. Seminare įgytas žinias pedagogai galės pritaikyti tiesoginiame darbe.

Seminaro pabaigoje buvo aptarta pedagogų pateikta sudėtinga situacija, ji išnagrinėta, pedagogai gavo atsakymus į rūpimus klausimus, susijusius su mokinio netinkamu elgesiu.

Aldona Giržadienė,
„Diemedžio“ ugdymo centro psichologė